Anjelská pomoc na december - archanjel Rafael

Rafael je mocná archanjelská bytosť, strážca zeleného Svetla. V prvom rade ide o anjela vše-uzdravovania. Nie nadarmo sa mu hovorí Boží lekár. Človeku pomáha preliečiť choré sféry bytia – i citové, i materiálne, i zdravotné. Do všetkých deštruktívnych „buniek“ vlieva prenádherné očistné lúče.

Vďaka transcendentálnym dialógom s Rafaelom dokážeme uskutočňovať silnejšie vhľady do vlastných hĺbok, a tak zisťovať, čo nášmu Ja škodí a – naopak – čo ho dopuje pozitívnymi energiami. Takýmto spôsobom vieme odbúrať „husté“ myšlienky alebo emócie, podpisujúce sa pod zrod zdravotných ťažkostí.

 

Rafael je i anjelom mieru, pokoja a súladu. Nastoľuje celostnú harmóniu – vnútornú aj vonkajšiu.

 

Blahodarne vplýva na rody a rodiny.

 

K decembru prislúcha meditačná karta archanjela Rafaela s názvom Rod/rodina.

Meditácia s kartou /a vzývanie archanjela Rafaela/ prináša:

- očistné prúdy do rodu a rodiny,

- eliminovanie rodových kliatob a ich následkov,

- zažatie Svetla lásky vo všetkých "komnatách" rodu a rodiny,

- elimináciu hádok a sporov medzi najbližšími,

- utuženie zväzkov medzi rodinnými príslušníkmi,

- súdržnosť,

- ľudskosť a humánnosť,

- vše-odpustenie,

- vše-pokoj a vše-mier.