ANJELSKÝ KALENDÁR

Tieto svetelné bytosti nás nebesky objímu v roku 2021

 
 

Či na nich veríme, alebo nie, bdejú nad našimi životmi. Chránia, strážia, inšpirujú, liečia, pobádajú k dobru. Načúvajú našim prosbám – a to nepretržite. Anjeli či archanjeli nikdy nespia. Sú permanentne ochotní pretavovať ľudské túžby do reality – samozrejme, za predpokladu, že rezonujú s potrebami či požiadavkami duše. Dôverne poznajú pozemské starosti či útrapy – a vždy dokážu nájsť duchovný liek na ich rozpustenie. Jedinečný anjelský kalendár prezradí, ktorá dobrotivá bytosť má v príslušnom mesiaci k človeku najbližšie – a akým spôsobom mu môže byť nápomocná.

 

Január – anjelská karta Vše-zdravie
Kľúčová bytosť: Rafael, Boží lekár a anjel pokoja a mieru
Prvý mesiac je vhodný na: venovanie sa zdraviu; posilňovanie energetického, fyzického aj duševného tela; opakovanie si liečivých mantier a afirmácií; zachovávanie pokoja – aj keby, ako sa hovorí, fúriky padali; modlitby za rod a rodinu

Liečivá farba: zelená

Kľúčové minerály: olivín, jadeit, serafinit

Osobná „mudra“: „V mojom ja sa prebúdzajú samo-liečivé procesy.“

 

Zopár riadkov o Rafaelovi

Rafael je mocná archanjelská bytosť, strážca zeleného svetla. V prvom rade ide o anjela vše-uzdravovania. Nie nadarmo sa mu hovorí Boží lekár. Človeku pomáha preliečiť choré sféry bytia – i citové, i materiálne, i zdravotné. Do všetkých deštruktívnych buniek vlieva prenádherné očistné lúče. Vďaka transcendentálnym dialógom s Rafaelom dokážeme uskutočňovať silnejšie vhľady do vlastných hĺbok, a tak zisťovať, čo nášmu ja škodí a – naopak – čo ho dopuje pozitívnymi energiami. Rafael je i anjelom mieru, pokoja a súladu. Nastoľuje celostnú harmóniu – vnútornú aj vonkajšiu. Rafaelova blízkosť láme stresy a napäťové situácie. Jeho esencie blahodarne vplývajú na očistu rodu alebo rodiny. 

 

Február – anjelská karta Farebnosť bytia

Kľúčová bytosť: Gabriel, Boží svetlonosič

Druhý mesiac je vhodný na: „rozfarebnenie“ života; zachovávanie ducha optimizmu a radosti, a to aj v prípade krízovejších momentov; tvorivé a kreatívne činnosti; obklopovanie sa farbami; intenzívnu prácu s minerálnymi kameňmi

Liečivá farba: všetky, ktoré v človeku vytvárajú príjemné pocity

Kľúčové minerály: melónový turmalín, selenit, krištáľ

Osobná „mudra“: „Do môjho života vtekajú všetky farby nebeskej dúhy.“

 

Zopár riadkov o Gabrielovi

Gabriel je prenádherná svetelná bytosť, strážca jasného bieleho svetla. Hovorí sa mu aj Boží presvetľovač. To znamená, že všetky ťažké, negatívne alebo husté energie pretavuje do ľahkosti, slobodnosti a splývavosti. Pomáha nám zhodiť z pliec všetky pozemské bremená, záťaže, reťaze či balasty – či už súvisia s citovou, pracovnou, alebo zdravotnou sférou. Gabriel z nás sníma vlastné aj cudzie záporné vibrácie. Umožňuje nám uzrieť negatívne vlastnosti alebo rysy nášho ja, ktoré nám bránia v priťahovaní celostnej hojnosti a prosperity. Tým, že ich uzrieme a pomenujeme, dokážeme rýchlejšie započať proces ich eliminácie. Mocný archanjel sa stará aj o to, aby z nás odplávali všetky cudzie negatívne vplyvy – vrátane urieknutí či porobení. Gabriel je tiež anjelom tvorivosti a kreativity. Vďaka jeho nebeským dotykom prichádzame na nevšedné nápady, ktoré nám môžu výrazne skvalitniť život. 

 

Marec – anjelská karta Energo-ochrana

Kľúčová bytosť: Michael, nebeský strážca pred zlom
Tretí mesiac je vhodný na: posilňovanie energetického tela; vyhýbanie sa všetkému, čo nášmu ja škodí; stránenie sa ľudí, ktorí čiahajú na cudziu silu a vitalitu; praktizovanie modlitieb; stopnutie nepekných myšlienok alebo slov, ktoré majú kliatobný charakter

Liečivá farba: indigová

Kľúčové minerály: lapis lazuli, sodalit, labradorit, čierny turmalín, ónyx

Osobná „mudra“: „Archanjel Michael nado mnou drží mocný ochranný meč.“

 

Zopár riadkov o Michaelovi

Michael je mocný archanjel – strážca jasného modrého svetla. Ide o anjela transformácie – človeku pomáha uzatvoriť všetky staré a skostnatené kapitoly života a tvár vystaviť novým a sviežim vetrom. Michael sa stará o to, aby ste neustrnuli v takzvaných mŕtvych energiách bytia. Mocná archanjelská bytosť tiež zabezpečuje, aby sme našli prepoj s najvnútornejším dieťaťom – aby sme mu načúvali, a teda aj jestvovali v súlade s jeho požiadavkami. Povzbudzuje zdravú sebalásku, sebaúctu a sebahodnotu. Umožňuje nám samých seba uzrieť vo svetle pravdy – aby sme mohli popracovať na nevhodných charakterových muchách alebo deštruktívnych formách uvažovania. V neposlednom rade sa prekrásna anjelská bytosť stará o to, aby sme mali permanentne aktívnu aureolu – Božiu ochrannú žiaru, ktorá nás stráži pred „vliatím“ zlých síl a vibrácií do nášho ja.

 

Apríl – anjelská karta Duchovné zrenie

Kľúčová bytosť: Luniel, anjel spirituality

Štvrtý mesiac je vhodný na: venovanie sa otázkam medzi nebom a zemou; duchovný rast a rozvoj, ktorý sa postará o lepšie spoznanie vlastného ja, života i sveta ako takého; načúvanie intuícii; modlitby, mantry, afirmácie, mudry; uprednostňovanie spirituálnych tém pred témami materiálnymi

Liečivá farba: biela

Kľúčové minerály: krištáľ, selenit, fluorit, jemný ruženín

Osobná mudra: „Rozvíjam duchovné dary – dary, ktoré mám od Najvyššieho.“

 

Zopár riadkov o Lunielovi

Luniel je anjelom mystiky, spirituality, duchovna, ezoteriky, pozitívnej mágie. Má rád, keď sa ľudia – pozemské bytosti – venujú témam medzi nebom a zemou. Povzbudzuje ich v transcendentálnom napredovaní. Osoží pri veštení, pri nazeraní do predošlých inkarnácií, pri práci s energetickým telom. Priťahuje vizionárske sny. Jeho vzývanie pred spaním prináša pokojné a láskyplné „driemanie“ bez nočných morí.

 

Máj – anjelská karta Turbulencie

Kľúčová bytosť: Raguel, anjel ochrany pred pozemskými „víchrami“

Piaty mesiac je vhodný na: povzbudzovanie vnútornej sily – aby sme mohli zvládnuť početnejšie úskalia a peripetie; zachovávanie si ducha pozitivizmu a nádeje – a to aj v prípade závažnejších životných turbulencií; vyhýbanie sa napätiu a stresu; stopnutie bojovných energií

Liečivá farba: jemná fialová

Kľúčové minerály: ametyst, ametrín, levanduľový jadeit

Osobná mudra: „Ostávam v tichu – nech sa deje čokoľvek.“

 

Zopár riadkov o Raguelovi

Raguel je mocný archanjel, strážca jemného fialového svetla. Do spektra jeho úloh patrí najmä nahliadanie na to, aby sme neschádzali z Božích ciest. Usmerňuje nás, koordinuje, naviguje. Vďaka jeho nebeským dotykom robíme správne rozhodnutia – také, ktoré súladia jednak s Božími zákonmi, jednak s naším vlastným ja. Raguel je tiež anjelom spravodlivosti. Stará sa o to, aby sme poskytovali aj priťahovali čestnosť, korektnosť a spravodlivý prístup. Nabáda k celostnej životnej čistote – fyzickej, duševnej, duchovnej, myšlienkovej, emočnej aj skutkovej. Chráni pred nepriazňami osudu.  

 

Jún – anjelská karta Koreňová sústava

Kľúčová bytosť: Uriel, anjel matérie

Šiesty mesiac je vhodný na: venovanie sa materiálnym témam; pracovné korektúry; rozvoj kariéry; otváranie finančných kohútikov; investície; výhry a víťazstvá; jestvovanie v energiách istoty a stability

Liečivá farba: sýta červená

Kľúčové minerály: rubín, granát, hematit, šungit, pyrit

Osobná „mudra“: „Moje korene sú pevné, stabilné a ustavične vyživované.“

 

Zopár riadkov o Urielovi

Uriel patrí do rodiny mocných archanjelských bytostí. Je strážcom jasného červeného svetla. Do portfólia jeho svetelných úloh patrí najmä nastoľovanie odvahy. V človeku ruší všetky strachy a obavy – aj také, ktoré má prebraté z minulých životov, aj také, ktoré mu na plecia položili predkovia, aj také, ktoré si počas doterajšieho bytia vytvoril sám. Uriel sa stará o to, aby sme materiálne prosperovali. Eliminuje finančné blokády. Dodáva chuť do života, cibrí optimistického ducha, zveľaďuje pevnú vôľu. 

 

 

Júl – anjelská karta Ja

Kľúčová bytosť: Jofiel, anjel sebalásky, sebaúcty a sebahodnoty

Siedmy mesiac je vhodný na: venovanie sa vlastnému ja; orientovanie pozornosti do seba samého či seba samej; robenie toho, čo chce moje interné dieťa – nie toho, čo kážu normy alebo čo si prajú iní ľudia; cibrenie sebalásky; uvedomovanie si svojich kvalít – a ich manifestovanie

Liečivá farba: žltá

Kľúčové minerály: jantár, citrín, tigrie oko, pyrit

Osobná „mudra“: „Ľúbim sa.“

 

Zopár riadkov o Jofielovi

Jofiel je prenádherná archanjelská bytosť, strážca jasného žlto-zlatého svetla. Hovorí sa mu i anjel takzvaného jánstva. Zodpovedá za to, aby každý človek našiel seba samého. Mal zdravú sebalásku a sebaúctu, uvedomoval si svoje klady a plusy a nebál sa ich prezentovať vo vonkajšom prostredí. Jofiel nám umožňuje kráčať po takých životných alebo osudových chodníčkoch, ktoré celostne rezonujú s potrebami či požiadavkami našej duše – najvnútornejšieho dieťaťa. Mocný archanjel je tiež anjelom učenia, nasávania nových poznatkov – napríklad i duchovného rázu. Dodáva komplexný pokoj a mier.

 

August – anjelská karta Ticho, pokoj a mier

Kľúčová bytosť: Sandalfon, anjel ľahkosti

Ôsmy mesiac je vhodný na: oddychovanie; dovolenkovanie; meditácie a rozjímania; zabudnutie na povinnosti či úlohy; existovanie v móde „len tak som – a je mi dobre“; cestovanie

Liečivá farba: tyrkysová

Kľúčové minerály: tyrkys, akvamarín, apatit, amazonit, angelit

Osobná „mudra“: „Vnútri mňa aj okolo mňa vládne Boží pokoj a mier.“

 

Zopár riadkov o Sandalfonovi

Sandalfon je mocná archanjelská bytosť, strážca tyrkysového svetla. Ide o anjela ľahkosti, slobodnosti, splývavosti. Človeka učí odpojiť sa od minulosti – a všetkých ťažkých energií, ktoré sú s ňou späté, a zároveň i od budúcnosti – a teda i strachov z toho, čo príde. Každú živú bytosť navibrúva tak, aby sme dokázali väčšmi fungovať pre moment „tu a teraz“, plne si vychutnávajúc prítomný okamih. Vďaka nebeským dotykom Sandalfona si uvedomíme, že minulosť i budúcnosť sú nepodstatné veličiny – minulosť je prežitá, a teda zašlá. Naopak, budúcnosť zasa meniteľná a variovateľná – závislá od toho, ako sa naladíme, vyladíme a nastavíme práve v tomto momente. Sandalfon nám – spoločne s Metatronom – pomáha nájsť a objaviť správne životné cesty a chodníčky – také, ktoré sú v súlade s Božími normami, a zároveň súladia s naším najvnútornejším ja. Mocná archanjelská bytosť odstrihuje spojky a „nitky“ so situáciami, okolnosťami i ľuďmi, s ktorými si už nemáme čo vzájomne odovzdať.  

 

September – anjelská karta Svet

Kľúčová bytosť: Adoniel, anjel požehnávania

Deviaty mesiac je vhodný na: venovanie sa potrebám iným; modlitby za zemeguľu a mier pre všetkých ľudí; podávanie pomocnej ruky; empatiu a humánne správanie; požehnávanie – napríklad prostredníctvom modlitieb

Liečivá farba: sýta fialová

Kľúčové minerály: čaroit a ametyst

Osobná „mudra“: „Viem, že moje slovo má obrovskú moc. Aj preto ho zužitkúvam na vytváranie dobra pre celý svet.“

 

Zopár riadkov o Adonielovi

Adoniel je archanjelský majster, strážca jasného fialového svetla. Bdie nad zemou ako takou, dbajúc na to, aby v nej vždy vyhrávalo dobro nad zlom. Osoží pri požehnávaní. Zintenzívňuje moc modlitieb a duchovných mantier. Stará sa o nastoľovanie mieru.

 

Október – anjelská karta Zmeny

Kľúčová bytosť: Aras, anjel životných transformácií

Desiaty mesiac je vhodný na: uskutočňovanie dôležitých zmien; uzatváranie starých „levelov“ života; vpúšťanie sviežich energií do všetkých rovín bytia; akceptovanie takých zmenových momentov, ktoré prídu samy; mocný osobnostný prerod

Liečivá farba: modrá

Kľúčové minerály: chryzokol a labradorit

Osobná „mudra“: „Mením seba, mením život, mením svet. K lepšiemu. Smerujem k spáse.“

 

Zopár riadkov o Arasovi

Aras je anjel, ktorý robí častú spoločnosť archanjelovi Michaelovi. Je majstrom modrého svetla. Osoží pri zmenách akéhokoľvek charakteru. V živote človeka, ktorý ho požiada o pomocné „perute“, sa začnú odohrávať úžasné korektúry, spojené s uzatváraním toho, čo je staré a nefunkčné, a s „vlievaním“ novátorských vibrácií do všetkých rovín súcna. Aras nám umožňuje uzrieť samých seba vo svetle pravdy – aby sme mohli popracovať na eliminovaní škodlivých vlastností či rysov.

 

November – anjelská karta Láska je všetkým

Kľúčová bytosť: Chamuel, anjel vše-lásky

Jedenásty mesiac je vhodný na: zveľaďovanie citového života; lásku a zamilovanosť; romantické chvíle; stretávanie rezonančných duší; venovanie sa ľuďom, s ktorými plne súladíme; vytváranie a odovzdávanie dobra

Liečivá farba: ružová

Kľúčové minerály: sýty ruženín a rodochrozit

Osobná „mudra“: „Moja srdcová čakra kvitne. A tak kvitnem i ja.“

 

Zopár riadkov o Chamuelovi

Hovorí sa mu aj anjel celostného pokoja. Urovnáva všetky deštruktívne, škodlivé, napäťové energie a vibrácie. Je to i anjel vše-lásky. Stará sa o to, aby sme milovali a boli milovaní. Človeku je nápomocný pri eliminovaní starých ľúbostných blokov a záporných kódov. Skrátka – umožňuje nám uzatvoriť minulosť, a tak sa zbaviť pocitov viny, hanby, sklamania, zrady či neodpustenia. Chamuel sa stará o utužovanie zväzkov – najmä takých, v ktorých vládnu Božie energie (celostný súlad, úprimnosť, dôvera, tolerancia, rešpekt, empatia, súznenie, zdravá obeta). Osamelým ľuďom pomáha pri magnetizovaní duchovnej polovičky. Zabezpečuje tiež budovanie sebalásky a sebaúcty – bez účasti ega.

 

December – anjelská karta Život sladký ako zrelý pomaranč

Kľúčová bytosť: Cafkiel, anjel pozitivizmu

Dvanásty mesiac je vhodný na: prácu so psychikou; pozitívne myslenie; radostné očakávanie; neprepadávanie úzkostiam alebo depresívnym stavom; vykonávanie aktivít, ktoré človeka dopujú optimistickými vibráciami; úsmev; zábavu; zdravú intimitu či erotiku; tehotenstvá

Liečivá farba: žltá alebo oranžová

Kľúčové minerály: oranžový kalcit, karneol, sýty jantár

Osobná „mudra“: „Moje vnútorné dieťa sa raduje.“

 

Zopár riadkov o Cafkielovi

V prvom rade je to anjel očistných prúdov, smerovaných do minulosti. Človeku pomáha presvetliť a rozjasniť všetko, čo je staré, prežité, skostnatené, uzamknuté a priškripnuté. Skrátka, ľudskú bytosť otáča chrbtom k minulostným témam a tvárou k novej a sviežej Božej žiare. Cafkiel je tiež anjelom radosti, nadšenia a optimizmu. Zvyšuje chuť do života.  Stará sa o zdravú intimitu. Pomáha pri magnetizovaní takzvaných spriaznených duší – osôb, s ktorými celostne rezonujeme.  Zabezpečuje, aby sme milovali vlastné Ja – a to bezpodmienečne. V ženách prebúdza „systémy“ anjelov Venuše, v mužoch „systémy“ anjelov Marsu (aby boli ženy ženské a muži mužskí). Cafkiel je silne nápomocný pri duchovnom zrení – s ohľadom na lepšie spoznávanie tajov a mystérií vlastného ja.

 

 

Zdroj obrázkov: pixabay