Títo anjeli nás ochránia v roku 2019

 
Či na nich veríme, alebo nie, bdejú nad našimi životmi. Chránia, strážia, inšpirujú, liečia, pobádajú k dobru. Načúvajú našim prosbám – a to nepretržite. Anjeli či archanjeli nikdy nespia. Sú permanentne ochotní pretavovať ľudské túžby do reality – samozrejme, za predpokladu, že rezonujú s potrebami duše. Dôverne poznajú pozemské starosti či útrapy – a vždy dokážu nájsť duchovný liek na ich rozpustenie. Jedinečný anjelský kalendár, ktorý vám prinášom rok čo rok, vám prezradí, ktorá dobrotivá bytosť má v príslušnom mesiaci k človeku najbližšie – a akým spôsobom mu môže byť nápomocná. 
 
*Január
Krízová téma na riešenie: existenčné strachy a otázniky
Počas prvého mesiaca môžeme byť atakovaní pracovnými, kariérnymi alebo finančnými starosťami, prípadne i problémami celospoločenského rázu. Mnohí z nás načrú hlbšie do peňaženiek. Vynoria sa obavy z toho, či sme dostatočne silní na to, aby sme prečkali kritické obdobie. To môže nahlodať psychiku, ale aj spodné trávenie – vrátane konečníka. 
Kľúčový archanjel na vzývanie: Haniel
Meditáciu s Hanielom možno umocniť pálením jemnej červenej sviece a nasávaním anízovej vône. 
 
*Február
Krízová téma na riešenie: hádky, spory, konflikty, súdne trenice, dotyky so zákonom
Február otestuje medziľudskosť. Vo vzduchu visia hádky a nedorozumenia. Budeme menej ostražití – a preto môžeme sadnúť na lep podvodníkom. Je žiaduce dodržiavať zákony a konať v duchu čestnosti. Opatrnosť sa vyžaduje aj na cestách – hrozí viac nehôd. 
Kľúčový archanjel na vzývanie: Raguel
Meditáciu s Raguelom možno umocniť pálením jemnej fialovej sviece a nasávaním lotosovej vône. 
 
*Marec
Krízová téma na riešenie: sebeckosť
Počas tretieho mesiaca budeme sebeckí, narcistickí, egoistickí – zahľadení do vlastného Ja. To môže nahlodať medziľudské vzťahy. Takzvaný človečí chlad sa „rozleje“ každým segmentom života. Osamelí ľudia sa budú cítiť ešte osamelejšie. Objaví sa viac pokusov o samovraždy.
Kľúčový archanjel na vzývanie: Sandalfon
Meditáciu so Sandalfonom možno umocniť pálením tyrkysovej sviece a nasávaním jazmínovej vône. 
 
*Apríl
Krízová téma na riešenie: vnútorné negatívne energie
V apríli sa v nás „rozihrajú“ záporné myšlienky a emócie. Môže ísť o strach, hnev, nenávisť, závisť, smútok, vinu. Skrátka, o akúkoľvek deštruktívnu energiu. To oslabí našu auru – a vplyvom toho sa staneme náchylnejší aj na nasávanie cudzích negatívnych vibrácií. V rámci zdravia bude ohrozený horný tráviaci trakt - žalúdok, žlčník, pečeň, pankreas a slezina. 
Kľúčový archanjel na vzývanie: Jofiel
Meditáciu s Jofielom možno umocniť pálením žltej sviece a nasávaním šalviovej vône. 
 
*Máj
Krízová téma na riešenie: pesimizmus a skepsa
Piaty mesiac – hoci jarný a farebný – otestuje takzvanú myšlienkovosť človeka. V mnohých z nás „zakvitne“ negativizmus, skepsa, záporné uvažovanie či očakávanie. Vo všetkom a v každom budeme hľadať tmu – teda prekážky, a nie svetlo – čiže možnosti. Objaví sa viac migrén. 
Kľúčový archanjel na vzývanie: Raziel
Meditáciu s Razielom možno umocniť pálením sýtej fialovej sviece a nasávaním kadidlovej vône. 
 
*Jún
Krízová téma na riešenie: pridŕžanie sa starých vecí
Jún bude napäťový. Mnohí z nás pocítia, že čosi v živote musia zmeniť – no nenájdu odvahu na uskutočnenie daného aktu. Budeme sa pridŕžať toho, čo je staré a prežité – a to namiesto toho, aby sme do bytia ako takého vpustili čerstvé a svieže energie. Vyžaduje sa celostná inventúra. 
Kľúčový archanjel na vzývanie: Cafkiel
Meditáciu s Cafkielom možno umocniť pálením oranžovej sviece a nasávaním vône zo santalového dreva. 

 

*Júl
Krízová téma na riešenie: stres
V siedmom mesiaci – hoci typickom dovolenkovom – ožije takzvaný duch stresov, vyčerpanosti a vyšťavenosti. Budeme sa cítiť ako zbité psy. Je potrebné siahnuť po pomyslenom tlačidle „reset“ – a poriadne si oddýchnuť. 
Kľúčový archanjel na vzývanie: Chamuel
Meditáciu s Chamuelom možno umocniť pálením jemnej ružovej sviece a nasávaním vône z ružových lupeňov.  
 
*August
Krízová téma na riešenie: absencia modlitieb za dobro vo svete
Počas augusta môžeme zaregistrovať viac celospoločenskej temnoty. Z blízkeho prostredia i zo sveta prídu nepríjemné správy. Je žiaduce, aby sme sa väčšmi ponorili do modlitieb – a žiadali o dobro na zemi. Veď modlitby majú zázračnú moc. 
Kľúčový archanjel na vzývanie: Gabriel
Meditáciu s Gabrielom možno umocniť pálením bielej sviece a nasávaním ľaliovej vône.  
 
*September
Krízová téma na riešenie: finančné suchoty
V septembri sa takzvané peňažné kanály pozatvárajú. Výsledkom môže byť nárast chudoby. Počet tých, čo sú bez financií, narastie. Je žiaduce väčšmi šetriť – a správne hospodáriť. Tiež je potrebné neprepadať panike. Veď po každej búrke vychádza slnko – a žiadna kríza netrvá večne. V rámci zdravia sa ozvú starosti s pohybovým aparátom. 
Kľúčový archanjel na vzývanie: Uriel
Meditáciu s Urielom možno umocniť pálením jasnej červenej sviece a nasávaním bergamotovej vône.   
 
*Október 
Krízová téma na riešenie: choroby
Desiaty mesiac preverí a otestuje celostné zdravie človeka. Objaví sa viac fyzických i psychických neduhov. Bacily či vírusy budú silnejšie než obvykle. Vynoriť sa môžu aj nové, dosiaľ nepoznané choroby. Kľúčom k ich eliminácii je zaoberanie sa psychosomatikou – teda skúmanie škodlivých myšlienok, emócií, pohnútok, počinov alebo konkrétnych skutkov na samotné ochorenia. 
Kľúčový archanjel na vzývanie: Rafael
Meditáciu s Rafaelom možno umocniť pálením zelenej sviece a nasávaním borovicovej vône.    
 
*November
Krízová téma na riešenie: zabúdanie na duchovno
V novembri budeme príliš pragmatickí. Na všetko sa pozrieme cez prizmu racia. Duchovno či spiritualita pôjde bokom. Mnohí sa budú vysmievať tým jedincom, ktorí sú „iní“. Oslabí sa aj samotná viera. 
Kľúčový archanjel na vzývanie: Metatron
Meditáciu s Metatronom možno umocniť pálením zlatej sviece a nasávaním myrhovej vône.    
 
*December
Krízová téma na riešenie: démonické energie
V decembri sa väčšmi pootvárajú takzvané démonické kanály. Vo vzduchu visí viac urieknutí, porobenín, čiernej mágie, škodlivých okultných praktík. Ľudia si budú závidieť väčšmi než obvykle. Zosilnejú pokušenia, neresti, nešváry, závislosti. 
Kľúčový archanjel na vzývanie: Michael
Meditáciu s Michaelom možno umocniť pálením indigovej sviece a nasávaním borievkovej arómy. 
 
 
Ak si želáte osobné anjelské posolstvá, dohodnite si so mnou telefonickú konzultáciu.
 
Zdroj obrázkov: pixabay