Angelárium - anjelský kalendár na rok 2018

    

Anjelské sily sú ustavične s nami. Pomáhajú, liečia, ukazujú smery. Každý mesiac v roku má svojho svetelného patróna z „rodiny“ archanjelských bytostí. Modlitby k nim prinášajú zázraky.

 

*Január - archanjel Cafkiel, strážca oranžového svetla

Archanjela možno v modlitbách poprosiť o: osobnostný prerod a utlmenie škodlivých vlastností, očistu minulostných blokád - najmä v citovej sfére, zdravé, harmonické a recipročné vzťahy

 

*Február - archanjel Jofiel, strážca žltého svetla

Archanjela možno v modlitbách poprosiť o: posilnenie osobného Božieho svetla, naštartovanie sebalásky, zvýšenie energetickej imunity - aby bol človek väčšmi chránený pred ťaživými energiami z vonkajšieho prostredia

 

*Marec - archanjel Metatron, strážca zlatého svetla

Archanjela možno v modlitbách poprosiť o: silnejšie spojivo s Bohom, duchovné a spirituálne zrenie, zjemnenie karmických nánosov /blokád z predošlých životov/

 

*Apríl - archanjel Michael, strážca modrého svetla

Archanjela možno v modlitbách poprosiť o: celostnú životnú transformáciu, vpustenie nových vetrov do pozemského bytia, povzbudenie ochrany pred vlastnými aj cudzími negatívnymi energiami

 

*Máj - archanjel Chamuel, strážca ružového svetla

Archanjela možno v modlitbách poprosiť o: posilnenie sebalásky, reštart vzťahov, pritiahnutie spriaznených duší do života

 

*Jún - archanjel Gabriel, strážca bieleho svetla

Archanjela možno v modlitbách poprosiť o: očistný anjelský „dážď“, ktorý z človeka sníma negatívne energie všetkého druhu, nastolenie mieru a pokoja v každej „bunke“ života, vše-požehnanie

 

*Júl - archanjel Haniel, strážca jemného červeného svetla

Archanjela možno v modlitbách poprosiť o: životnú harmóniu, upokojenie napätých situácií, reciprocitu - čiže súlad medzi vydanou a prijatou energiou, aby bola nastolená rovnováha

 

*August - archanjel Raziel, strážca jemného fialového svetla

Archanjela možno v modlitbách poprosiť o: posilnenie viery – i v seba samého, i v najvyššie princípy, „prebudenie“ ducha radosti a optimizmu, rýchle plnenie želaní a túžob – takých, ktoré súladia s absolútnym dobrom

 

*September - archanjel Sandalfon, strážca tyrkysového svetla

Archanjela možno v modlitbách poprosiť o: rozpohybovanie stojacich životných vôd, sňatie bremien, záťaží a okov, ktoré človeka zbytočne zväzujú, povzbudenie pozitívneho myslenia

 

*Október - archanjel Raguel, strážca sýteho fialového svetla

Archanjela možno v modlitbách poprosiť o: životnú rovnováhu, nastolenie spravodlivosti a korektnosti vo všetkých sférach bytia, „odstrihnutie“ nepriateľov alebo sokov

 

*November - archanjel Uriel, strážca sýteho červeného svetla

Archanjela možno v modlitbách poprosiť o: posilnenie odvahy, vervy a nebojácnosti, životnú zakorenenosť, skvalitnenie finančných tokov

 

*December - archanjel Rafael, strážca zeleného svetla

Archanjela možno v modlitbách poprosiť o: liečivé a harmonizujúce „prúdy“ do všetkých sfér života, uzdravenie duše i tela, prítok energií pokoja a mieru do rodu a rodiny