ALKOHOLIZMUS z pohľadu ezoteriky. Prečo ľudia siahajú po diabolskom moku?

24.08.2018 08:00

 

Metla ľudstva. Takýto prívlastok si už roky drží alkohol. My, Slováci, nemáme byť na čo hrdí. Ročne vypije každý z nás 12, 3 litra čistého moku. V rámci Európy nie sme síce prví, no v úvodnej desiatke sa určite nájdeme.

Závislosť kosí desaťtisíce ľudí

Po fľaške siahajú najmä muži. Krízovejším obdobím býva prelom leta a jesene. Hranica medzi letmým popíjaním – v intenciách zdravej zábavy – a závislosťou je mimoriadne tenká. V liečebniach sa chce neduhu zbaviť viac ako 400-tisíc našincov. Viacerí však v evidencii nie sú – pretože so závislosťou bojujú sami, medzi štyrmi stenami. Každý rok je diagnostikovaných okolo 6-tisíc nových pacientov. Alkoholizmus skracuje život – aj keď to mnohí z nás neradi počujú. Každý piaty muž na Slovensku zomiera na následky nadmerného pitia.

Alkoholizmus má množstvo vedeckých definícií. V prvom rade je to duševná porucha, ktorú treba liečiť. Samozrejme, vždy sa vyžaduje chcenie a vôľa samotného závislého. Bez jeho súčinnosti sú akékoľvek snahy vymaniť sa z chápadiel nešváru zbytočné.

 

S alkoholizmom má skúsenosti každá tretia slovenská rodina

Za príbehmi – spojenými s popíjaním – netreba chodiť ďaleko. Do redakcie Rytmu života prichádza množstvo listov, adresovaných veštcovi Petrovi. Ozývajú sa najmä matky a manželky chlapov – alkoholikov. Sú zúfalé. Chcú poznať príčinu, ale aj možné riešenia. Klasické postupy alebo techniky – u psychológov, psychiatrov alebo v liečebniach – zatiaľ zlyhávajú.

V jednom z listov sa vyžalovala aj Katka z Martina. „S manželom som sa zoznámila, keď som mala 17. Láska na prvý pohľad. Spočiatku bolo všetko v poriadku. Po tridsiatke začal piť. Vedela som, že s alkoholom mal problém aj jeho otec, no keďže to odsudzoval, myslela som si, že sa k fľaškám nikdy nedostane. Opak bol pravdou,“ líči situáciu nešťastná čitateľka, ktorá sa napokon z manželstva, kde nehu nahradili bezodné poháriky, rozhodla odísť. Problém však neustal. O niekoľko rokov sa k alkoholu dostal aj ich jediný syn. Paradoxne, aj on sa ako dieťa staval k neduhu mimoriadne negatívne – nenávidiac a zavrhujúc otca. „Je to rodová kliatba?“ láme si hlavu Katka. Pliaga ľudstva jej uchmatla manžela a teraz aj dieťa.

 

Za všetko môžu rodové záťaže

Veštec Peter to vidí jednoznačne – za takýmito a podobnými prípadmi je takzvaná energetická rodová či rodinná genetika. Polopatisticky ju možno vyjadriť tézou „pil rodič, pijem aj ja“.

Všetci sme súčasťou istého rodu. Podobne ako v univerze, kde všetko so všetkým súvisí, aj v rodinných štruktúrach platí silná prepojenosť medzi jednotlivými segmentmi. Áno, každý z nás je individuálna a svojská bytosť, no zároveň tvoríme kúsky takzvanej rodovej skladačky, ktorá sa po pospájaní všetkých čiastočiek pretavuje do mohutného celku – akejsi rodovej vibrácie. Čo to znamená v praxi? Znie to neuveriteľne, ale vývoj našich životov vo veľkej miere súvisí s predošlými generáciami. Ak tvorili dobro – teda svetlo – sme magnetom na šťastie, lásku, hojnosť i vitalitu. Naopak, ak vytvárali zlo – čiže tmu, a to napríklad hriechmi – naše bytie nie je prechádzkou ružovou záhradou, ale púťou plnou prekážok a peripetií. Do balíka hriechov patrí aj alkoholizmus. Ak už raz v rodových či rodinných bunkách vznikne, jestvuje veľký predpoklad, že temná energia bude prechádzať z pokolenia na pokolenia. Kliatobnú silu strážia zlí duchovia, ktorí sa potom – ľudovo povedané – lepia na ďalších a ďalších členov rodiny, nútiac ich siahať po ostrom moku. Pri človeku sa držia z jasného dôvodu – uchováva si v sebe nenávisť voči predkom. A nenávisť je azda najvhodnejšia strava pre démonické entity. Pozrime sa na to ešte z iného uhla pohľadu. Každý z nás bol kedysi dieťaťom. A každé dieťa – ako mimoriadne citlivý tvor – intenzívne vníma všetko navôkol. Všíma si lásku, dobro a čistotu, ale aj negácie okolitého sveta. Ak napríklad otec inklinuje k alkoholu, u dieťaťa vzniká nenávisť k pijatike, pretože vidí, že nejde o správnu vec. Odpor k alkoholu sa pretavuje do nenávisti k otcovi. A práve v tomto období vzniká v podvedomí dieťaťa škodlivý rodový kód. Kód, ktorý je zatiaľ ukrytý v hlbinách duše, no čakajúci na aktivovanie. „Záporný kód sa časom zosilňuje aj tým, že dieťa, neskôr dospelý jedinec, v sebe nosí pocity neodpustenia. Skrátka, hnevá a zlostí sa na otca, nevie mu prepáčiť útrapy, ktoré spôsobil rodine,“ vysvetľuje Peter. Ak sú vibrácie nenávisti a neodpustenia usadené v útrobách človeka dlhé roky a nepracuje s nimi, časom dôjde k prebudeniu rodového kódu. Skrátka, daná osoba sa začne správať rovnako ako znenávidený rodič.

Katkin muž pije preto, že popíjal aj jeho otec – a preto ho neznášal. A z rovnakého dôvodu siaha po fľaškách aj Katkin syn – majúci ťažké srdce na otca. „Dá sa predpokladať, že alkoholizmus sa bude šíriť ďalej, a to do momentu, kým sa nenarodí duchovne vyspelejšie potomstvo – také, ktoré rodiča – alkoholika neznenávidí, ale mu bude chcieť pomôcť, a to najmä prostredníctvom čistej lásky a častých modlitieb za svetlo do rodu a rodiny,“ dodáva spirituálny poradca Peter.

Ako vyzerajú duchovia závislostí?

Entity z nízkohmotných sfér majú rady, keď je človek ponorený do temnoty - žije hriešne a siaha po nerestiach rôzneho druhu. Tým, že sa im obeť podarí získať na svoju stranu – čiže začne po fľaškách či iných neduhoch siahať častejšie ako treba – sa ich zlovestný energetický vplyv ešte nekončí. Hostiteľa obopnú svojimi pomyselnými chápadlami, otupia jeho myseľ a závislosť v ňom posilňujú, umocňujú a prehlbujú. Čím masívnejšie na ňom parazitujú, tým ťažšie sa potom dostáva z osídiel zla.

Každý duch závislostí vyzerá inak. Väčšinou ich možno pripodobniť k zoschnutých a dlhým bytostiam s prekrvenými očami, výraznými vráskami a nepríjemným pachom, ktorý okolo seba šíria. Iný výzor má duch alkoholu, iný zasa duch cigariet, pervitínu či koksu. Ide o mimoriadne sofistikované a prešpekulované démonické entity – to preto sú závislí ľudia takí vynachádzaví a k svojej droge sa dostanú stoj čo stoj.

 

Sklony k popíjaniu majú najmä vodné znamenia zvieratníka

Z hľadiska astro-ezoteriky existuje 12 typov ľudí – bojovní Barani, majetnícki Býci, komunikatívni Blíženci, rodinní Raci, egocentrickí Levi, pragmatické Panny, umelecké Váhy, mystickí Škorpióni, rozlietaní Strelci, húževnatí Kozorožci, novátorskí Vodnári a citlivé Ryby. 12 znamení zodiaku je rozdelených do štyroch skupín – a to v závislosti od živlov, ktoré ich riadia:

-         Osobným elementom Baranov, Levov a Strelcov je oheň, živel dynamickosti, prudkosti, výbojnosti a tvrdohlavosti.

-         Osobným elementom Býkov, Kozorožcov a Panien je zem, živel pevnosti, stability, fixnosti, ortodoxnosti, rozvážnosti a racia.

-         Osobným elementom Blížencov, Váh a Vodnárov je vzduch, živel neposednosti, novátorstva, originality a voľnomyšlienkarstva.

-         Osobným elementom Rakov, Škorpiónov a Rýb je voda, živel emočnosti, citlivosti, tajomstiev, fantázie a intuície.

Z tohto astro-výpočtu je zrejmé, že najväčší problém so závislosťami mávajú vodné znamenia zverokruhu. Je to pre ich citlivé ja. Myslia si, že planéta Zem nie je vhodným miestom na život, a preto často tápajú a ponárajú sa do ťažkých emócií a myšlienok. Navyše, Raci nedokážu emočne spracúvať minulostné zrady a sklamania, Škorpiónov fascinuje všetko, čo je zakázané, no a Ryby sú ovplyvniteľné, a tak sa ľahšie nechajú nahovoriť na popíjanie či užívanie návykových látok.

Samozrejme, po fľaškách môžu siahať aj ostatné znamenia zvieratníka. Tie ohnivé najmä vtedy, keď vplyvom silného ega, a teda i komplikovanejšej povahy uviaznu v samote a osamelosti. Absenciu lásky zapíjajú dúškami tuhého moku. Vzdušné znamenia popíjajú vtedy, keď stagnujú a nemôžu sa rozvíjať. Pocit, že sú zbytočné, je magnetom na alkohol. Fľašky sa stávajú ich spoločníkmi aj v dôsledku častej nervovej podráždenosti a prepätosti psychiky.

Zemské znamenia sa k pitiu uchyľujú vtedy, keď sa im nedarí na materiálnej báze – nevedia si nájsť robotu, nepostupujú na kariérnom rebríčku alebo ich osobná kasa ustavične zíva prázdnotou.

Liečba alkoholizmu je zložitá

Pri bojovaní s metlou ľudstva treba siahnuť aj po klasických, aj po alternatívnych liečebných prvkoch. Na jednej strane dodržiavajte rady lekárov, na strane druhej siahnite po duchovnom, energetickom alebo spirituálnom uzdravovaní. Tu je zopár rád:

-         Každý deň proste dobrotivých anjelov o svetlo lásky, čistoty a dobra do všetkých buniek rodu a rodiny.

-         Anjelov tiež žiadajte, aby za vás a za celý váš rod vyprosili u Boha odpustky za všetky spáchané hriechy.

-         Z archanjelských bytostí sa prihovárajte najmä Michaelovi – anjelovi ochrany pred všetkým zlým, temným a diabolským.

-         Pracujte s mysľou. Každý deň jej prikazuje toto: „Myseľ, prijmi jedinú, čistú a číru pravdu, a to že, nemám žiadne závislosti. Som slobodný človek, ktorý sa sám rozhoduje o tom, čo robí a kam kráča!“

-         Vyzývajte zlých duchov závislostí k činu, a to takto: „Všetci duchovia a entity, ktoré u mňa spôsobujete závislosť, prikazujem vám, okamžite sa practe tam, kde ste vznikli. Ja vás nechcem!“

-         Nízkohmotným entitám sa prihovárajte aj takto: „Vyzývam vás, všetci duchovia a entity, ktoré nemáte Boží základ a Boží pôvod, zmiznite, a to ihneď a okamžite. Nepatríte mi, a preto vás nechcem!“

-        Odpúšťajte predkom. A to buď priamo – face to face, alebo v meditáciách či rozjímacích cvičeniach.

-         Pred alkoholizmom alebo inými nešvármi strážia niektoré minerálne kamene, napríklad lapis lazuli.

-         V rámci aroma-liečby možno vyskúšať borovicu, borievkové bobule, myrhu, santal alebo storax.

-         Z liečivo-ochranných symbolov vyskúšajte talizman z vyobrazením runy Algiz.

 

Článok vyšiel v časopise Rytmus života

Zdroj obrázkov: pixabay