Poznáte svoju KARMICKÚ CHOROBU? Takéto zdravotné neduhy vás počas života pravdepodobne neobídu...

20.07.2018 16:59

 

Keď sa povie choroba, väčšina z nás chytí paniku alebo sa prežehná. Pravda je taká, že fyzické či psychické neduhy nechceme – komplikujú nám životy, kradnú vitalitu, siahajú do peňaženiek. Jestvuje však aj iná optika – na ochorenie sa pozrieť z opačného uhla pohľadu. 

Každá zdravotná komplikácia, s ktorou raz za čas súperíme, je vlastne indikátorom nesprávneho žitia, myslenia, cítenia. Ak s chorobou odštartujeme pomyslený dialóg, odhalíme naše „muchy“ a vzápätí popracujeme na ich likvidácii, zdravotný neduh nielenže zázračne zmizne, ale navyše už nikdy nevkĺzne do našich životov. 

 

Každé znamenie zvieratníka bojuje počas pozemského bytia s inými ochoreniami – takzvanými karmickými výzvami. Ak ich zdolávame, je to signál, že sme na správnych cestách; naopak, ak sa im poddávame, ide o indíciu, že nekráčame po chodníkoch duše. 

 

Baran

Baran je ohnivým znamením zodiaku. Vládne mu planéta Mars – neoblomný a tvrdý hviezdny bojovník. V ľuďoch, ktorí prišli na svet v marcovo-aprílovej etape roka, bujnie veľa napäťových energií – a tie šľahajú najmä do hlavy. Barani sú často sužovaní migrénami, závratmi, „točákmi“, ale aj ochoreniami mozgu. Pod takzvané hlavové choroby sa podpisuje aj vnútorná skepsa, pochybovačnosť, súťaživosť a prudkosť. Charakterovou muchou tohto znamenia je i potlačená duchovnosť – všetko chce rozlúsknuť raciom a pragmatizmom. Netrpezlivá a neposedná povaha ústi do nervových ochorení. Barani majú často „zatemnelú“ optiku – všetko vidia a počujú skrze vlastného ja, a preto sa u nich objavujú starosti so zrakom alebo so sluchom. V nemalej miere bojujú aj s poruchami spánku či s vypadávaním vlasov. 

 

Býk
K aprílovo-májovému znameniu zvieratníka prislúcha element zeme, dávajúci do vienka pragmatizmus, dôslednosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, trpezlivosť, ale aj túžbu existovať v pevných životných štruktúrach. Býkov ovláda planéta Venuša, typická svojou citlivosťou a citovosťou.

Zemské znamenie je najčastejšie atakované chorobami respiračného aparátu. Býci mávajú alergie rôzneho druhu, bolieva ich hrdlo, súperia so zápalmi hrtana, priedušiek alebo pľúc. Ľahko prechladnú, slabne im imunita. Dýchací trakt slabne z dvoch duchovných dôvodov. Prvým je, že Býci nedokážu dýchať prirodzené toky života. Keďže jestvujú v nalinajkovaných modeloch bytia, akákoľvek nečakaná zmena zamáva ich „jánstvom“ a oni nie sú schopní prispôsobiť sa novým pomerom. Druhým psychosomatickým spúšťačom respiračných neduhov je, že zemské znamenie zodiaku neprejavuje pravú podstatu svojho ja – mnohé emócie si necháva vo svojich útrobách, kde bujnejú a spôsobujú choroby.

Býkov často trápia aj ochorenia močového ústrojenstva a obličiek. Urogenitálny trakt im slabne z dvoch príčin – usadená negatívna emócia voči jednému z rodičov alebo neuspokojivý osobný vzťah, ktorý i napriek mnohým peripetiám nedokážu opustiť.

Býci by si mali dávať pozor aj na kožu a tenké črevo.

 

Blíženci
Blíženci patria k najzvedavším znameniam zvieratníka. Sú závislí od nových informácií a podnetov – bez nich by mali prázdny a nudný život. Patria do zodiakovej rodiny, ktorej vládne element vzduchu – typický svojou pohyblivosťou, dynamickosťou, pružnosťou, čulosťou, obratnosťou, zručnosťou, inovatívnosťou a vynachádzavosťou, ale aj voľnomyšlienkarstvom a neschopnosťou nájsť pevné životné štruktúry a schémy. Na Blížencov dozerá z nebeskej klenby Merkúr. 

Vzdušné znamenie zvieratníka dostalo do vienka najmä ochorenia nervového aparátu. Dôvod? Ustavičné napätie a duševná disharmónia. Blíženci sú takmer nepretržite v pohyblivom móde a nedokážu vypnúť. 

Prehnane dynamický život ovplyvňuje aj dýchací trakt. Tým, že život nasávajú príliš rýchlo, nevychutnávajúc si moment tu a teraz, slabne im celková imunita, čo v konečnom dôsledku spôsobuje zápaly hrdla, hrtana, pľúc, priedušiek, ale aj astmu či alergické prejavy. Často sa im zle dýcha.

Blíženci bývajú prelietavci v osobných vzťahoch – a táto citová disharmónia ústi do problémov s urogenitálnym traktom. 

Rak

Raci a Račice patria do rodiny vodných znamení – spolu s Rybami a so Škorpiónmi. Všetci „vodáci“ disponujú citlivou dušou, silnou empatiou, bohatou predstavivosťou a intuitívnosťou. Rakov riadi počas celého života Mesiac. Vplýva najmä na emócie, ktoré sa často menia. Osoby, ktoré prišli na svet v júnovo-júlovej etape ľubovoľného roka, sú chvíľami ako anjeli, no chvíľami ako čerti. Dokážu byť silne humánni a nápomocní – sladkí ako med, no o pár momentov oplývajú krutosťou, pichľavosťou a horkosťou. Práve emočný boj, ktorý vnútri nich prebieha takmer denno-denno, spôsobuje zdravotné ťažkosti späté s tráviacim traktom. Áno, práve Raci a Račice bývajú spomedzi dvanástich znamení zodiaku najčastejšie atakovaní ochoreniami žalúdka, pankreasu, žlčníka, pečene alebo črevného traktu. Dôvodom je aj to, že v hlbinách „vodákov“ drieme enormné množstvo napätia. Sú to puntičkári, detailisti a kritici. 

Vodné znamenie máva problémy aj s lymfou, krvou a cievami. Starosti s lymfatickým systémom upozorňujú, že v Rakoch sa nachádza veľa negativizmu a skepsy. Krv indikuje úroveň životnej radosti, cievy zasa signalizujú, nakoľko má ich majiteľ energeticky spracovaných rodičov alebo iných predkov. 

„Vodáci“ by mali ustriehnuť aj hrdlo ako také – časté zápaly sú spôsobené nevhodne prejavovanými emóciami. Raci si ich dlhší čas schovávajú vo svojich útrobách – a potom, keď nadíde deň D, vybuchnú ako zlovestné sopky. 

Pod kontrolou treba mať aj obličkový systém. Rakom chradne preto, že len málokedy jestvujú v uspokojivých citových spojivách. 

 

Lev

„Jánstvo“ – vlastnosť, ktorá je najtypickejšou črtou pre všetkých Levov. Ľudia, ktorí sa narodili v júlovo-augustovej etape roka, kladú na piedestál svoju vlastnú bytosť, majúc predsvedčenie, že sú unikátni, výnimoční, originálni a brilantní. Levi patria do tímu ohnivých znamení zodiaku a kľúčovou planétou, riadiacou ich každodenné bytie, je Slnko. 

„Ohniváci“ disponujú vervou, odvahou, vitalitou, energickosťou, optimistickým fluidom, ctižiadostivosťou a neutíchajúcou hnacou silou. Na strane druhej bývajú egocentrickí, narcistickí, pyšní, chválenkárski, dominantní a túžiaci mať všetko podľa vlastných princípov. Práve tento atribút spôsobuje, že často jestvujú v neuspokojivých medziľudských štruktúrach. Ľudia ich buď milujú, alebo nenávidia. Citové alebo ľúbostné nuansy, ktoré počas pozemského bytia prežívajú, negatívne vplývajú najmä na kardiovaskulárny systém. Levi a Levice zvyknú mávať problémy s obehovým systémom, ale aj so srdcom, tlakom a tepom. Je žiaduce, aby dostatok pozornosti venovali oddychu a zdravej strave – v opačnom prípade im hrozia infarkty. 

Ohnivé znamenie zvieratníka by malo ustriehnuť aj zloženie krvi a pevnosť chrbtice. Občas haprujú aj obličky, prípadne oči. 

 

Panna

Augustovo-septembrové znamenie zvieratníka patrí do rodiny takzvaných zemských znamení, oplývajúcich neskrotnou túžbou po životnej pevnosti, stabilite a zakorenenosti. Nad Pannami drží pomyselnú záštitu planéta Merkúr. Osoby, ktoré prišli na svet v období, keď sa leto prelína do jesene, sú rozumné, systematické, analytické, plánovačné, hospodárne a svedomité. Do vienka však dostali aj negatívne rysy – vnútornú ustráchanosť, nedôveru – aj voči sebe, aj voči okoliu, kritickosť, pochybovačnosť či prehnané puntičkárstvo. A práve tieto črty sa pretavujú do zrodu zdravotných neduhov. Panny sú najčastejšie atakované ochoreniami tráviaceho traktu. Telo im zle spracúva potravu, často majú nafúknuté brucho, objavujú sa problémy s vylučovaním stolice, na konečníku vznikajú hemoroidy. Zemské znamenie musí dbať aj na zdravú pečeň a žlčník. Na tráviaci trakt vplývajú viaceré faktory, najmä však vnútorná nepohoda, ustráchanosť, negativizmus, ustavičné myšlienkové pochody, „porovnávačnosť“, ale aj absentujúca sebaláska a sebaúcta.

Okrem trávenia treba odsledovať krčnú chrbticu, slabnúci zrak a ustavične „prepätý“ nervový systém. Staršie osoby zvyknú byť sužované reumou či dnou.

Váhy

Siedmym astro-prvkom zvieratníka, nad ktorým drží ochrannú ruku planéta Venuša, sú Váhy. Patria do tímu vzdušných znamení – majúcich ustavičný vietor vo vlasoch. Váhy dostali do vienka nemálo pozitívnych čŕt – sú to spoločenskí, zdvorilí, taktní, úprimní, otvorení a spravodliví jedinci, ktorí v každej bunke pozemského bytia hľadajú krásne, estetické a umelecké momenty. 

Na strane druhej sú nerozhodní, balansujúci, čakajúci na zázraky, nosiaci ružové okuliare – najmä v súvislosti so vzťahmi. Práve tento rozmer – prikrášľovanie si citovej sféry – vedie k zrodu zdravotných nuáns. Váhy – septembrovo-októbrové bytosti – sú často atakované ochoreniami urogenitálneho traktu. Zvyknú sa liečiť na obličkové neduhy, zápaly v pohlavných orgánoch, cysty či problémy s mechúrom alebo močovými cestami. Dôvodom sú ľúbostné útrapy, ktoré prežívajú, no na ktoré sa nevedia pozrieť cez prizmu absolútnej pravdy. Pod kontrolou treba mať aj cukor v krvi. Nerozhodnosť, ktorá je taká typická pre Váhy, zvykne ústiť do bolestí chrbta – najmä na úrovni krížov. 

 

Škorpión

Októbrovo-novembroví ľudia dostali do vienka viaceré pozitívne črty – hĺbavosť, túžbu po ustavičnom nasávaní nových poznatkov – najmä duchovného či spirituálneho rázu, ľudský prístup, empatiu, senzitívnosť a intuitívnosť. Na strane druhej – Škorpióni majú vo vejári vlastností aj nemálo záporných čŕt, najmä pudovosť, explozívnosť, jedovitosť, netrpezlivosť, neústupčivosť, pichľavosť či „selektívnosť“ voči iným osobám, škatuľkujúc ich na dobrých a zlých. 

Vodné znamenie je najčastejšie sužované ochoreniami, ktoré sú spojené s lonovou oblasťou. Ide jednak o urogenitálny trakt, vrátane obličiek, jednak o hrubé črevo, ústiace do konečníka. Rozmnožovací a vylučovací systém hapruje z viacerých dôvodov. Prvým je, že Škorpióni nedokážu len tak byť – ľahko, slobodne a splývavo. Ustavične sa čímsi zaoberajú, a tak vnútri seba prechovávajú chaotické vibrácie, spôsobujúce disharmóniu v orgánoch. Druhým kľúčom sú strachy a fóbie - ktoré však prejavujú len zriedka, no a treťou príčinou sú problémy na citovej a ľúbostnej báze. „Pichľavci“ len málokedy jestvujú v uspokojivých zväzkoch.

Škorpióni musia počas života ustriehnuť aj bolesti hlavy a krčnej chrbtice, spomalený lymfatický systém a starosti so zrakom. 

 

Strelec

Strelci a Strelkyne patria do rodiny ohnivých, čiže dynamických, aktívnych a rozlietaných znamení s tvrdou hlavou. Nad novembrovo-decembrovými jedincami drží ochrannú ruku planéta Jupiter.  

Strelci milujú životný progres – potrebujú mať pocit, že rastú, napredujú, rozvíjajú sa, rozkvitajú. Neznesú pasívne či lenivé energie. Sála z nich radosť, nadšenie, verva a optimizmus. Sú presvedčení, že ich úlohou je pomôcť svetu – aby bol lepším a krajším. Zbožňujú cestovanie a sú to dobrodruhovia, milujúci pestrosť pozemskosti. 

Na strane druhej – do balíčka vlastností dostali aj záporné črty. Okrem nespoľahlivosti a nezodpovednosti ide o silné vnútorné napätie, voľnomyšlienkarske a slobodomyšlienkarske postoje, rebelanstvo, netolerantnosť, tvrdohlavosť, nepokoru a neskromnosť. Všetky tieto aspekty ovplyvňujú aj zdravotnú stránku. Interné prepätie ovplyvňuje tráviaci trakt, najmä pečeň. Strelci mávajú časté problémy s metabolizmom, a preto sú buď pribratí, alebo extrémne chudí. Nesprávna strava, ku ktorej inklinujú, zanáša vnútorné orgány. Strach zo záväzkov ústi do ochorení nôh. 

Kozorožec

Desiate znamenie zverokruhu, patriace do takzvanej zemskej rodiny, riadi počas pozemskej púte planéta Saturn. Kozorožci – podobne ako Panny alebo Býci – potrebujú a vyžadujú celostný poriadok. Skrátka, všetko musí fungovať podľa striktných, fixných a nemenných noriem. 

Decembrovo-januároví ľudia sú okrem štruktúrovanosti rozvážnymi, plánovačnými, realistickými, objektívnymi, praktickými, ctižiadostivými a zodpovednými jedincami, ktorí túžia spoločensky vyniknúť. Hovorí sa im aj šplhúni. Na strane druhej – do balíčka dostali aj záporné vlastnosti – bývajú neprístupní, chladní, karieristickí, súťaživí, prísni, dogmatickí, niekedy aj panovační, pyšní alebo povýšeneckí. Najmä posledné tri črty sú však akousi maskou, za ktorou schovávajú ustavičné existenčné strachy. V Kozorožcoch driemu nespočetné obavy spojené s prácou, kariérou, peniazmi a celostnou prosperitou. Ide o energie, ktoré spôsobujú zdravotné neduhy – späté najmä s pohybovým aparátom. Zemské znamenie býva často sužované reumou, dnou, artritídou či úrazmi končatín. Pod kontrolou treba mať aj kožu, zuby a nechty. 

 

Vodnár
Individualista, voľnomyšlienkar a tvorca nových, inovatívnych nápadov – tri základné črty prislúchajúce k ľuďom, narodeným v jedenástom znamení zodiaku. Vodnári patria do rodiny vzdušných astro-jedincov a nad ich pozemským bytím držií ochrannú ruku Urán. 

Januárovo-februároví ľudia sú humánni, empatickí, liberálni, otvorení inakosti, idealistickí, intuitívni, no zároveň pragmatickí, vynachádzaví, kreatívni, hľadiaci do budúcnosti. Zároveň disponujú aj negatívnymi rysmi – sú nezodpovední, najmä vo vzťahovej rovine, často teoretizujú – namiesto toho, aby viac konali, menia nálady, bývajú nevypočitateľní a nekontrolovateľní. Niekedy sa nevedia začleniť do spoločnosti. Práve medziľudské trampoty, ktoré často prežívajú, ovplyvňujú ich zdravotný stav. Vodnári bývajú atakovaní srdcovo-cievnymi neduhmi. Bojujú s ochoreniami srdca alebo s nízkym či vysokým tlakom. Životné balansovanie ovplyvňuje pevné časti organizmu, najmä nohy. Vodnári súperia aj s častými zlomeninami, kŕčmi a nervovými chorobami. 

 

Ryby

Ryby – dvanástke znamenie zvieratníka – patrí do rodiny vodných astro-prvkov, a to vedno s Rakmi a Škorpiónmi. Vládnucou planétou je Neptún. 

Ryby – citlivé bytôstky – disponujú bohatými vnútornými svetmi. Oplývajú romantickou dušou, silnou obrazotvornosťou, empatiou, jemnocitom, obetavosťou, prispôsobivosťou a zmyslom pre duchovné či nadzmyslové veci. Do balíčka negatívnych vlastností alebo čŕt patrí nosenie ružových okuliarov na nose, dôverčivosť, naivita, plnenie túžob iných – na úkor vlastného ja, nedostatočná sebaláska a sebaúcta, náladovosť, tajnostkárčenie alebo schovávanie skutočných pocitov v hlbinách duše – bez ich manifestovania. Práve tieto záporné rysy ústia do zdravotných problémov. Pomyselné plávanie v oblakoch – bez schopnosti uchopiť realitu – spôsobuje starosti so zmyslovými orgánmi – očami a ušami. Pod kontrolou treba mať aj nervový systém. Slabá životná zakorenenosť a necítenie pevnosti matky zeme vytvára disharmóniu v pohybovom aparáte – najmä v nohách. Ryby často bojujú aj so slabou imunitou, obezitou a s usádzaním škodlivín v tele. Slabou stránkou bývajú aj závislosti od návykových látok.  

 

Zdroj obrázkov: pixabay