Rušič negatívnych energií na rok 2018 - teraz s darčekom: špeciálnou meditáciou

Energie môžu byť buď pozitívne, radostné, osožné a prospešné, alebo negatívne, záporné, husté, lepkavé a deštruktívne. Časť z nich sa rodí v našom vlastnom Ja, časť prichádza z vonkajšieho prostredia. 
Zostrojil som pre vás špeciálny energo-obrazec, ktorý chráni tak pred vlastnými "negáciami", ako aj pred vonkajšími jedovatými šípmi. 
 
Rušič negatívnych energií vytvára počas celého roka 2018 strážny štít pred:
- hnevom,
- nenávisťou,
- smútkom, 
- strachom,
- duševnou prázdnotou,
- ne-vierou,
ale aj pred 
- kliatobnými energiami,
- urieknutiami,
- porobeninami,
- zlými duchmi a
- škodnými entitami.
 
Rušič zasielam na mail - dobitý pre výsostne vašu osobu. Je vo formáte .jpg. Treba si ho vytlačiť - vo farbe a v ľubovoľnom formáte - a počas celého roka mať na očiach, prípadne nosiť so sebou /napríklad pri osobných veciach/. S obrazcom možno aj meditovať, rozjímať, spájať sa s anjelmi-ochrancami. 
 
Špeciálny obrazec vo formáte .jpg si môžete objednať prostredníctvom formulára nižšie. K rušiču zasielam aj bezplatný darček - meditáciu na posilnenie prirodzeného ochranného Svetla človeka. 
 
Pred vyplnením objednávky si, prosím, prečítajte Pravidlá veštenia a obchodné podmienky, ako aj informácie o ochrane osobných údajov.
 
***
 

Objednávka rušiča negatívnych energií na celý rok 2018 - teraz s meditáciou zadarmo

Vyplňte a odošlite