Ochrana osobných údajov

 
Na základe Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a v spojitosti s GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov vám dávam do pozornosti nasledujúce informácie.

 

Pri objednávaní vešteckých alebo iných ezoterických služieb mi poskytujete niektoré z vašich osobných údajov. Ide o krstné meno /nikdy nie priezvisko/, dátum narodenia, znamenie zvieratníka, e-mailovú schránku, prípadne aj mobilný telefonický kontakt. Keďže s časťou týchto údajov /krstné meno, dátum narodenia, znamenie zvieratníka/ pracujem pri vešteckom rozbore a s časťou pri samotnom výklade karát /zasielanie veštby na e-mail, prípadne jej sprostredkovanie počas telefonickej konzultácie/, zodpovedám za ich ochranu a bezpečnosť.

 

Krstné meno a dátum narodenia, resp. znamenia zvieratníka potrebujem na energetické napojenie sa na klienta.

E-mailovú adresu, prípadne číslo telefónu potrebujem na zaslanie, resp. sprostredkovanie samotnej veštby.

 

S vašimi údajmi narábam nasledovne:

 • Slúžia výsostne na jednorazový veštecký rozbor – vami vyžiadaný a odsúhlasený.
 • Som viazaný mlčanlivosťou a diskrétnosťou, takže nie je možné, aby sa vami poskytnuté informácie dostali do externého prostredia, prípadne iným osobám.
 • Údaje nezhromažďujem. Výnimkou je spotrebiteľská súťaž, do ktorej je zapojený každý klient, ktorý si v určitom časovom horizonte objedná niektorú z mojich služieb. Len čo sa súťaž skončí a vyhodnotím či odmením výherov, osobné údaje všetkých účastníkov viac nepotrebujem, a preto budú natrvalo vymazané.
 • Údaje nezverejňujem.
 • Neposkytujem žiadnym tretím osobám a stranám.
 • Neobchodujem s nimi.

 

Je tiež dôležité vedieť, že:

 • Nezískavam žiadne informácie o vašom počítači, napríklad IP-adrese.
 • Neposielam žiadne nevyžiadané marketingové novinky na váš mail či mobilný telefón.
 • Na stránkach nepoužívam cookies.
 • Nežiadam vaše fotografie či iné identifikačné alebo biometrické údaje.
 • Nežiadam údaje o vašej sexuálnej orientácii, rasovom či etnickom pôvode, politických názoroch a pod.

 

Vami poskytnuté údaje chránim v maximálnej možnej miere, a to pomocou dostupných technológií, brániacich v tom, aby boli citlivé informácie zneužité, poškodené alebo iným spôsobom degradované.

 

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viacero práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z nich využiť, prípadne sa na ne popýtať, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu vestecpeter@gmail.com. Do 30 dní odo mňa získate informácie o tom, ako pristupujem k vašim osobným údajom a ako s nimi nakladám.  

 

Tieto podmienky sú platné od 25. 5. 2018