Pravidlá veštenia a obchodné podmienky - prečítajte si, prosím, pozorne

*Objednávateľom vešteckých diel je spotrebiteľ, dodávateľom veštec Peter. Spotrebiteľ, ktorý si objedná ľubovoľné veštecké dielo, prečítaním Pravidiel veštenia a obchodných podmienok súhlasí s danými pravidlami a podmienkami v plnom rozsahu, vypracovanými veštcom Petrom v nasledujúcich bodoch. 

 

*Moje stránky nie sú poskytované vo forme e-shopu. Neponúkam všeobecné, hromadné, masové produkty ani tovary či služby, ktoré vytvoril iný výrobca. Všetky konzultácie alebo iné ezo-diela sú špecifické, unikátne a jedinečné - šité na mieru daného klienta. Ide o výsledok duševnej tvorivej a myšlienkovej práce autora. 

 

*Objednávateľ si v prípade záujmu objedná ľubovoľné veštecké dielo, a to prostredníctvom formulárov uvedených na príslušnej stránke. Objednávka zatiaľ nie je záväzná. Vzápätí - zväčša do 24 hodín - mu odošlem potvrdzujúci mail s presnou inštruktážou, časovým horizontom na vypracovanie odpovedí, resp. návrhom termínu na telefonický hovor, vrátane platobných podmienok. Úhradou sa objednávka stáva záväzná. Úhradou objednávateľ plne súhlasí s podmienkami uvedenými v maile, vrátane termínu mailovej alebo telefonickej konzultácie. 

Odstúpenie od objednávky alebo jej storno je možné do 14 dní od odoslania objednávky, a to správou na mail vestecpeter@gmail.com alebo na číslo 0940 736 245. V prípade, že klient za konzultáciu už zaplatil, suma mu bude bude vrátená do 7 dní od storna alebo odstúpenia, a to na bankový účet. 

Po vypracovaní a poskytnutí vešteckej konzultácie alebo iného ezoterického diela objednávateľ už nemôže dielo vrátiť - odstúpiť od objednávky /pretože bolo vytvorené výsostne podľa jeho požiadaviek a potrieb/, a teda ani si nárokovať na vrátenie uhradenej sumy. 

 

*Osobné konzultácie neposkytujem. Veštenie alebo duchovná pomoc sa realizuje výsostne prostredníctvom e-mailov, telefonátov, resp. iných audiovizuálnych a zmyslových foriem interakcie /nie klasickou poštou/. 

 

*Veštbou, konzultáciou ani inou formou duchovnej pomoci nepreberám zodpovednosť za váš život, za vaše konanie či skutky. Som poradca. Vaše životné rozhodnutia sú len a len vo vašich rukách.

 

*Pri výklade karát si treba uvedomiť, že na určité otázky nejestvuje striktná odpoveď "áno" alebo "nie". Život nie je ani čierny, ani biely, a preto vám môžem poskytnúť viaceré spôsoby riešenia situácie. To, ktorou cestou sa napokon vyberiete, je čisto na vás.

 

*Nežiadajte od kariet striktné časové výklady, pretože čas ako taký je veličina meniteľná - tak, ako je vo veľkej miere meniteľná aj samotná budúcnosť.

 

*Nepýtajte sa na osoby, s ktorými nie ste v priamom rodinnom zväzku, pretože skúmať v kartách cudzie životy nie je korektné ani čestné.

 

*Počas konzultácie nerozoberám váš fyzický zdravotný stav, pretože nie som lekár. Viem však diagnostikovať energetické zdravie, teda stav čakier a charakter aury. Opýtať sa ma môžete aj na duchovné alebo duševné spúšťače ochorení. Treba si uvedomiť, že vývoj vašej choroby nezávisí odo mňa, ale je čisto vo vašich rukách, pretože každý si je strojcom vlastného šťastia. Môžete sa mojich kariet spýtať, čo robiť, aby bolo vaše telo či duša zdravšia, no nezabúdajte na odborné rady lekárov.

 

*Neodpovedám na otázky spojené so smrťou, pretože tieto kompetencie sú v rukách Najvyššieho.

 

*Pri spirituálnej pomoci si treba uvedomiť, že veštba či iná duchovná praktika sa nezaobíde bez dôvery. Ak si kartára skúšate, veštba neplní svoj účel. Dávajte iba korektné dátumy narodenia a nepýtajte sa na zosnulých ľudí - s cieľom otestovať, či na to karty "prídu". Nedôvera veštbu narúša, a tak vychádzajú zmätočné odpovede. Ak sa so zámerom otestovania veštca pýtate na zosnulú osobu, karty sa spájajú s jej dušou, nie s fyzickým telom, a preto nemusia odhaliť, že daný človek je už nežijúci. 

 

*Nežiadajte ma o magické úkony, pretože nepraktizujem ani bielu, ani čiernu mágiu. Nespájam partnerov, nerozbíjam rodiny ani neubližujem iným ľuďom energetickým spôsobom. Moja práca spočíva v spirituálnom poradenstve, anjelskom channelingu a presvetľovaní života.

 

*Dávajte si pozor, aby sa z veštenia nestala závislosť. Spoľahnite sa aj na svoju vlastnú intuíciu, pocity, rozum a triezvu analýzu situácie.

 

*Uvedomte si, že aj veštec či spirituálny poradca je len človek, a preto je omylný. V prípade reklamovania formy alebo obsahu vešteckého diela ma, prosím, kontaktujte mailom - vestecpeter@gmail.com. Reklamáciu pozorne preskúmam a v prípade vedomej chyby uskutočním nápravu, napríklad vo forme ďalšieho - tentoraz bezplatného veštenia. 

Na dodané ezoterické dielo sa vzťahuje duševné vlastníctvo dodávateľa, čiže veštca, a preto je je každá poskytnutá služba svojím významom a podstatou jedinečná a unikátna - vnímaná cez osobnú prizmu duchovného poradcu. Je dôležité poskytnúť dodávateľovi všetky žiaduce a korektné informácie - vedúce k realizácii takej služby, ktorá čo najpresnejšie odpovie na dopyt objednávateľa. 

 

*Spirituálna pomoc a veštenie je moja práca, za ktorú poctivo odvádzam dane. Služby sú teda - pochopiteľne - spoplatnené. Úhrada sa realizuje vkladom alebo prevodom na účet. Osobná platba - z rúčky do rúčky - možná nie je. Poplatky za jednotlivé formy pomoci sú uvedené na konkrétnych stránkach. 

Nie som platcom DPH.

 

*To, že sa mi ozvete a objednáte si moje služby či formy pomoci, je len a len vaša voľba - nikto vás k tomu netlačí a ani nesmie tlačiť. Máte v rukách voľnosť a slobodné rozhodnutie.

 

*Nakoľko mám nemálo objednávok, na výklady či iné formy spirituálnej pomoci sa istý čas čaká, maximálne 7 týždňov. Nedokážem to urýchliť. Poplatky za urýchlenú veštbu neprijímam - pretože sa snažím konať korektne voči všetkým /objednávkami sa zaoberám postupne - tak, ako prichádzajú/. V období korona-krízy, ktorá je nepredvídateľná, sa termín vypracovania odpovedí alebo telefonickej konzultácie môže predĺžiť /napríklad pre ochorenie alebo s ním spojenú rekonvalescenciu/. Náhradný termín oznámim mailom, sms-kou alebo telefonátom. 

 

*Pracujem absolútne dôverne a všetky informácie, ktoré mi pred konzultáciou alebo počas nej poskytnete, sú len medzi nami - v žiadnom prípadne sa nedostanú tretím osobám. 

Poskytovateľ služieb - veštec Peter - má právo použiť odpovede pre príslušného klienta /odporúčania, rady, usmernenia, alternatívy/ reprodukovane, napríklad na svojich stránkach, v médiách alebo periodikách, a to podľa vlastného uváženia a bez predošlého súhlasu pôvodného klienta. Samozrejme, anonymita klienta ostáva prvoradá /čiže nikdy nebude zverejnená/. V prípade reprodukovaného použitia vešteckých informácií a odpovedí /napríklad v rámci všeobecnej poradne/ sa môže uviesť iné, teda zmenené meno klienta. 

 

*Povinné údaje o mojej živnosti nájdete v sekcii Mapa stránok. 

 

*Súčasťou Pravidiel veštenia a obchodných podmienok je aj sekcia Ochrana osobných údajov. Informácie nájdete tu. 

 

*Podľa právneho poriadku Slovenskej republiky je akékoľvek použitie častí alebo celku autorských diel - uvededených na stránkach www.vestecpeter.webnode.sk - a to vo forme rozmnožovania alebo šírenia textov či fotografií akýmkoľvek spôsobom /aj v inom než slovenskom jazyku/ - bez predošlého písomného súhlasu majiteľa zakázané. 

 

*Pravidlá veštenia a obchodné podmienky sú platné od 13. 5. 2018. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť ich bez uvedenia dôvodu.