Kompatibilita a súzvuk vzťahu - má váš zväzok budúcnosť? 

 
Súlad medzi partnermi či manželmi sa dá určovať na základe troch druhov kompatibility – hviezdnej, orákulovej a anjelskej. Nový balíček, ktorý som pre vás pripravil, poskytujte vhľad do všetkých troch typov kompatibility. Pomocou tejto služby zistíte, aké vyžarovanie má váš vzťah, či má perspektívu a budúcnosť. 
 
 
Hviezdna kompatibilita vyplýva z numerológie a astrológie, teda vied, ktoré pracujú s číselnými údajmi a pragmatickými ukazovateľmi. Hviezdny súlad môže byť pätoraký, a to magnetizujúci, doplňujúci, neutrálny, napäťový alebo odpudzujúci. 
Magnetizujúca kompatibilita prináša vzrušivosť, iskrivosť, vášeň a silnú pripútanosť. Zväčša ide o vzťahy karmické, teda také, ktoré budú fungovať určité obdobie. Keď sa naplní takzvané osudové poslanie, pôjdu do zániku. 
Doplňujúca kompatibilita prináleží vzťahom, kde jeden do druhého zapadajú ako kúsky skladačky. Rozumejú si po fyzickej aj duchovnej stránke. Ide o zväzky, ktoré majú šancu fungovať celoživotne. 
Neutrálna kompatibilita prináša do vzťahov fixnú a nemennú energiu. Tieto zväzky nie sú ani príliš iskrivé, ani deštruktívne. Môžu zotrvať po celý život, aj keď časom sa stávajú nudné, stereotypné, prípadne nenaplňujúce. 
Napäťová kompatibilita vnáša do zväzkov negatívne vibrácie v podobe sporov a nedorozumení. Takíto ľudia mávajú zvyčajne odlišný názor na životné témy či otázky. Dlhodobé napätie môže ústiť do ukončenia vzťahu. 
Odpudzujúca kompatibilita indikuje zväzky so silnou agresívnou energiou, ktoré sú hneď v úvode odkázané na zánik. 
 
Orákulová kompatibilita sa predpovedá na základe vešteckých karát. Ku každému vzťahu prislúcha iná karta, ktorá symbolizuje energie, vyžarovanie a perspektívy daného zväzku. 
 
Anjelská  kompatibilita sa určuje na základe toho, ktorá anjelská či archanjelská bytosť dala dokopy dané osoby, prípadne stráži ich spoločné životné cesty a dbá na to, aby si partneri odovzdali vo vzťahu to, čo si odovzdať majú – na základe vyšších princípov. 
 
S ohľadom na hviezdnu, orákulovú a anjelskú kompatibilitu možno predpokladať budúcnosť vzťahu – teda či má šancu zotrvať, alebo pôjde do záhuby. 
 
Balíček v hodnote 11 eur, ktorý zasielam na mail, si môžete objednať vo formulári, ktorý sa nachádza nižšie. 
 
 
Pred spísaním objednávky si, prosím, prečítajte Pravidlá veštenia a informácie o ochrane osobných údajov. 
 

Objednávka balíčka "Kompatibilita a budúcnosť vzťahu"

Vyplňte a odošlite