Povinné údaje

  • Obchodné meno: PhDr. Peter Németh - NAJLEPŠIE VEŠTENIE
  • Miesto podnikania: 900 46,  Most pri Bratislave 696
  • IČO: 47200286