Anjelská škola veštca Petra. Nazrite za svetelné opony... 1. časť

06.01.2016 14:26

Existenciu svetelných bytostí nemožno poprieť. Pomáhajú, vedú, liečia, inšpirujú a povzbudzujú. Nejestvuje človek, ktorého by neobklopovali anjelské lúče. Každý z nás má svoje osobné, teda strážne bytosti. Bdejú nad nami a starajú sa o to, aby naše kroky viedli správnymi životnými cestičkami. V spektre anjelských energií existujú okrem strážnych postáv aj archanjelské bytosti. Tak, ako vládne poriadok a organizácia na pozemskej báze, aj v anjelskej ríši fungujú špeciálne kompetencie. Každý z archanjelov zodpovedá za inú sféru, aj keď vo všeobecnosti majú všetci rovnaké, a teda neobmedzené schopnosti – neohraničené časom ani priestorom. Vstúpte s nami na svetelnú „pláň“ a odhaľte anjelské „právomoci“. 

*CHAMUEL

Prekrásna bytosť s ružovými vibráciami je anjelom čistej a priezračnej lásky. Človeku pomáha plniť priania a sny spojené s citovým životom. Či už túžite po novom vzťahu, alebo chcete do existujúceho zväzku vniesť nový priaznivý vietor, Chamuel je tá správna bytosť, ktorá k vám vystrie svoje anjelské krídla pomoci.  Do života vnáša viac jemnosti, a tak rozpúšťa kritické medziľudské vzťahy. Likviduje neveru a pomáha odhaľovať pravdu v citových záležitostiach. Čistí chorobnú žiarlivosť a svetlo lásky „vlieva“ aj do rodinných alebo rodových zväzkov. Z hľadiska zdravia dáva do poriadku chorý kardiovaskulárny systém – uzdravuje srdce, tlak i tep. Blahodarné esencie archanjela Chamuela pozitívne vplývajú aj na pohlavné orgány či obličkový systém.

 

*RAZIEL

Archanjel Raziel pozná všetky tajomstvá vesmíru. Dokonale ovláda jeho chod. Človeku pomáha spriateliť sa s univerzom – aby plnilo jeho sny a túžby; samozrejme, za predpokladu, že dané želania prinášajú osoh a neškodia iným žijúcim bytostiam. Razielove vibrácie sa na pozemskej báze pretavili do „zrodu“ takzvanej motivačnej literatúry o pozitívnom myslení v duchu „želaj si a dostaneš“. Mocná svetelná bytosť inšpirovala autorov k napísaniu takýchto diel a zároveň im diktovala ich znenie. Raziel je anjelom tvorivosti a múzy. Osoby, ktoré s ním vedú spirituálny dialóg, mávajú zväčša originálne nápady. V človeku posilňuje vieru, a to jednak v seba samého, jednak vo vyššie princípy. Na fyzickej báze harmonizuje hlavu, psychiku, nervový systém a spánok.

 

*SANDALFON

Anjelskí majstri, teda ľudia, ktorí komunikujú so svetelnou ríšou, hovoria, že Sandalfon je mohutná bytosť, ktorá siaha od zeme až do neba. Spolu s archanjelom Metatronom má v nebesiach vedúcu funkciu - to znamená, že koordinuje ostatné anjelské bytosti.  
Jeho kľúčovou úlohou je zosilňovať a prenášať modlitby „pozemšťanov“ k Bohu. Podporuje pozitívne myslenie a pozitívne očakávanie. Do ľudí "vštepuje" poznanie, že budúcnosť je variovateľná veličina, ktorej vývoj závisí od toho, ako sa nastavíme a naladíme práve v tomto momente. Sandalfon učí človeka žiť – teda prijímať „bytie“ v jeho pravej podstate, bez bojovnosti a súperenia. Pomáha ľahšie zvládať nástrahy či peripetie života a otvára „kód“, vďaka ktorému si z každej prežitej udalosti dokážeme vziať do dobré a prospešné.

 

*CAFKIEL

Mocná anjelská bytosť pomáha človeku nájsť harmóniu v citových a intímnych sférach. Pri meditácii s ním odhalíme tajomstvá vlastného "ja", zisťujúc, po čom v skutočnosti baží naše srdce. Možno zistíme, že vzťah, v ktorom fungujeme, je iba ilúziou, prípadne nezdravou formou pripútanosti. Cafkiel nám otvorí oči a my s láskou a vďačnosťou z nefunkčného zväzku vystúpime. 
Archanjel čistí rodové blokády predkov – za predpokladu, že zasahujú do nášho citového života. Z „hĺbok“ človeka odoberá škodlivé emočné kódy, prebraté od rodičov alebo starých rodičov – tendenciu k nevere, nezdravú sebalásku, manipulátorské sklony voči partnerovi či prehnanú žiarlivosť. Skrátka, zbavuje nás všetkého, čo ubližuje rovine lásky.

 

*RAFAEL

Mocný archanjel sa spomína v starozákonnej knihe. Dielo opisuje príbeh Tobiáša, ktorému pomáhal práve archanjel Rafael. Ukázal mu, ako možno uzdravovať fyzické aj energetické choroby. Mladú ženu zbavil zlého ducha, Tobiášovmu otcovi prinavrátil zrak. Archanjel, ktorého vibrácie sú zelené, je teda bytosťou uzdravovania života. Za patróna si ho zvolili všetci, ktorí sa zaoberajú liečením - lekári, sestry, prírodní šamani, bylinkári, ale aj energo-terapeuti. 
Archanjel však nelieči len choroby; uzdravujúce svetlo „vlieva“ do všetkých oblastí života. Nech už chcete uzdraviť sféru vzťahov, alebo pracovnú rovinu, Rafael je pre vás tým správnym spoločníkom. V spektre jeho svetelných kompetencií je aj ochrana ľudí na cestách.

 

/Pokračovanie čoskoro/