Anjelská škola veštca Petra. Nazrite za svetelné opony... 2. časť

01.02.2016 12:57

Existenciu svetelných bytostí nemožno poprieť. Pomáhajú, vedú, liečia, inšpirujú a povzbudzujú. Nejestvuje človek, ktorého by neobklopovali anjelské lúče. Každý z nás má svoje osobné, teda strážne bytosti. Bdejú nad nami a starajú sa o to, aby naše kroky viedli správnymi životnými cestičkami. V spektre anjelských energií existujú okrem strážnych postáv aj archanjelské bytosti. Tak, ako vládne poriadok a organizácia na pozemskej báze, aj v anjelskej ríši fungujú špeciálne kompetencie. Každý z archanjelov zodpovedá za inú sféru, aj keď vo všeobecnosti majú všetci rovnaké, a teda neobmedzené schopnosti – neohraničené časom ani priestorom. Vstúpte s nami na svetelnú „pláň“ a odhaľte anjelské „právomoci“. 

*Archanjel Uriel

Vibrácie Uriela sú jasné červené, z čoho vyplýva, že do života človeka „vlieva“ silu, vitalitu, energiu, radosť, nadšenie a entuziazmus. Spevňuje a zakoreňuje, takže eliminuje strachy rôzneho druhu. Ľudí učí, že obavy sú najhorším nepriateľom pri životnom progrese, pretože brzdia, zväzujú, a tak neumožňujú siahať po vyšších métach – hmotných aj duchovných. 
Svetelná bytosť pomáha aj pri organizovaní milých rodinných osláv. Ak chcete, aby svadby, narodeninové párty či plesy dopadli čo najlepšie, poproste o pomoc a ochrannú energiu práve archanjela Uriela. Svojou mocou zabezpečí, aby na stretnutia prišli iba pozitívne naladení ľudia. Uriel bráni prenosu negatívnych informácií na človeka – a to tak od iných ľudí, ako aj z masovokomunikačných prostriedkov.

 

*Archanjel Gabriel

V Biblii stojí, že archanjel Gabriel zvestoval Márii narodenie syna menom Ježiš. Podľa moslimskej viery diktoval Mohamedovi znenie Koránu. Je teda poslom dobrých a kľúčových správ. Správ, ktoré však nemožno vziať na ľahkú váhu. Gabrielom zdelené informácie prinášajú človeku mocný odkaz - Boh jestvuje a žiada nás, aby sme svoje "ja" naplnili očistnými vodopádmi, pomocou ktorých prejde náš život radikálnym „detoxom“.  Gabriel je strážcom bieleho svetla – očisťuje, rozjasňuje, rozháňa temnotu, rozpúšťa negatívne energie aj emócie, eliminuje lož a klamstvo. Mocný archanjel je spojený s najvyšším zdrojom pravdy. Pôsobí inšpiratívne a ochraňuje matky počas tehotenstva i pri pôrode.

 

*Archanjel Jofiel

Mimoriadne silnou svetelnou bytosťou je i archanjel Jofiel. Pomôže vždy, keď sa človeku prestáva dariť. Nezdar v živote má často jedného spoločného menovateľa - chýbajúce sebavedomie a oslabené vnútorné dieťa. Ak si neveríme, úspech neprichádza. V prípade, že uveríme v našu nekonečnú silu, Šťastena bude stáť okamžite po našom boku. Jofiela vzývajte vždy, keď si myslíte, že ste uviazli na mŕtvom bode a váš život stagnuje. Okamžite stlačí pomyslený gombík s nápisom "štart" a stojaca energia sa rozprúdi. Dodáva istotu, stabilitu, ale aj odvahu urobiť rázne životné zmeny. Pomáha pri učení, je patrónom študentov. Privolať ho môžu aj rodičia detí, ktoré trpia poruchami učenia. Jofiel spája s Najvyšším zdrojom pravdy. Je strážcom žltých lúčov.

 

*Archanjel Zadkiel

Strážca fialového svetla – to je archanjel Zadkiel, ktorý rozpúšťa blokády z minulosti. To, ako žijeme, či sa nám darí, či sme šťastní, spokojní, zdraví a milovaní, nezávisí iba od nás samých. Od počatia sme na fyzickej i energetickej báze ovplyvňovaní našimi rodičmi. A ak ideme ešte ďalej do minulosti, vplyv na súčasný život majú i naše predošlé inkarnácie. Aktuálne životné problémy preto môžu súvisieť s blokádami, ktoré sme prebrali od rodičov alebo si ich prenášame v takzvanom karmickom balíčku z minulých životov.
Zadkiel čistí krivdy z detstva, negatívne kódy získané od rodičov, "presvetľuje" karmu. Skrátka, zbavuje nás nepriaznivej minulosti a otvára prítoku vše-hojnosti.

 

*Archanjel Haniel

Archanjel Haniel sprostredkúva ľudstvu Božiu lásku a milosrdenstvo, a to bez ohľadu na to, či sme veriaci, alebo nie. Dodáva istotu, stabilitu a pevnosť, cibrí úroveň sebalásky a sebaúcty. Upravuje činnosť ega – a to tak, aby nás neriadilo a neovplyvňovalo. Na druhej strane – povzbudzuje spirituálne schopnosti a vlohy, aby sme sa na životné udalosti vedeli pozrieť vnútorným zrakom a duchovnou optikou. Haniel „otvára“ v človeku samouzdravovací kód, pomocou ktorého si dokážeme vo vlastnej réžii vyliečiť fyzické aj energetické ochorenia. Mocný archanjel žiari na červeno a v „balíčku“ jeho  kompetencií sa nachádza aj pomoc zvieracej ríši. 

 

*Archanjel Metatron

Človek často schádza zo životnej cesty. Robíme chyby alebo zlé rozhodnutia, páchame hriechy, necháme sa unášam pokušením. Nájsť stratenú cestu životom nám pomôže mocná duchovná bytosť - archanjel Metatron. Hovorí sa, že je to kráľ anjelov, strážca zlatých lúčov. 
Svetelná bytosť povzbudzuje vzdelávanie, dodáva chuť učiť sa. Zosilňuje túžbu po nových informáciách. Človeku pomáha pochopiť vlastný život i karmické úlohy či poslania. Jasnovidcom umožňuje nazerať do minulých inkarnácií.

 

*Archanjel Michael

Jeho meno znamená "Kto ako Boh!", čo znie ako vojnový pokrik. Prečo má takéto pomenovanie, odhaľuje Zjavenie sv. Jána, kde sa uvádza, že práve Michael so svojimi pomocníkmi porazil knieža zla – teda samotného diabla. Michael býva najčastejšie zobrazovaný ako bojovník so zbraňou v ruke a pod nohami má ubitého a vysileného démona.  
Mocného anjela privolávajte vždy, keď sa do vášho života „vkradnú“ negatívne energie rôzneho druhu – nehmotné aj hmotné. Na fyzickej báze odstrihuje neprajníkov, závistlivcov, sokov, špekulantov, podvodníkov a zlodejov, na energetickej likviduje účinky kliatob, porobenín, urieknutí či bio-vampírov. Pomôže tiež pri odvádzaní privtelených duší do svetla, čistení priestorov od hnevlivých duchov či démonov a pri rušení geopatogénnych zón. Michael je strážcom modrého svetla a okrem ochrany dodáva človeku vše-silu a schopnosť transformovať život.