Anjelské vhľady a pohľady veštca Petra. Všetko o ARCHANJELOVI MICHAELOVI

01.05.2016 21:06
 
Narastajúca hustota, lepkavosť a slizkosť v pozemských štruktúrach hrá do karát jedovatým šípom v podobe kliatob, porobenín či zlorečenia. Ide o formy silného energetického pnutia, napätia a prepätia. Akékoľvek negatívne energie, prípadne ich variácie a odnože možno opísať ako neviditeľné nite v „napruženom“ stave, spájajúce toho, kto záporné „substancie“ vyprodukuje /slovom, myšlienkou či skutkom/, a toho, do koho sa „vnoria“. Každú podobu a formu negatívnej vibrácie „strážia“ entity zla a démoni. Sú z nich vyživovaní a dopovaní. 
Našťastie, jestvuje sila, ktorá démonické nite pretína. Je ňou archanjel Michael, opozitum k zlu a temnote. Zvyčajne býva častovaný prívlastkom  „Boží bojovník“, no mne sa toto slovné spojenie nepáči. Pojem „bojovať“ je obalený negatívnou „hmlou“ a „esenciami“ útočnosti, súperenia a rivality. Michaela oveľa radšej nazývam Božím presvetľovačom. 
 
 
Pomoc archanjela Michaela na duchovnej i fyzickej báze
*Prerod človeka – prebúdzaním aspektov mocného archanjela v našich „hĺbkach“ meníme svoje vibrácie. Čistia sa pocity, emócie, myšlienky a v konečnom dôsledku aj skutky a počiny. Vnútorní démoni sa otáčajú chrbtom k nášmu „ja“ a tvárou k Najvyššiemu. 
 
*Transformácia života – archanjel Michael pomáha rozpohybovať stojace a mŕtve životné „vody“. Svojím svetelným „rozprskom“ vnáša do celistvosti bytia aktivitu a dynamiku. Človeku podáva ruku pomoci, aby vystúpil zo stagnačného „bahna“. 
 
*Ochrana všetkého živého na planéte Zem – Michael sa rád prizerá krásam a mystike pozemského bytia. Miluje rastúce kvety, zelené láne, plodiace stromy, ruchy fauny, ale aj kreovanie nového života, detský džavot a pokojnú rodinnú klímu, v ktorej môže z útleho „zrniečka“ vyrásť hodnotný jedinec. Archanjel Michael sa na toto všetko nielen pozerá, ale to aj nežne - a mocne zároveň - prikrýva svojím svetelným rubášom.  
 
*Eliminácia škodlivých energií – Michael býva najčastejšie vyobrazovaný ako bojovník proti zlu, ktorý porazil knieža temnoty – diabla. Aj preto mu právom prislúcha mocná svetelná kompetencia – pretavovanie záporných energií na energie pozitívne. Pomáha pri hĺbkovom čistení kliatob, urieknutí aj porobenín. Na jednej strane eliminuje pnutie medzi tvorcom záporných vibrácií a samotnou obeťou, na strane druhej vnáša do vzniknutej situácie esencie lásky, no a do tretice zaháňa démonov, ktorí príslušnú negatívnu energiu napĺňali a strážili v praxi. Michael poskytuje človeku silný ochranný štít aj pred zblúdenými duchmi, škodlivými entitami z iných dimenzií, energetickými vampírmi či morami. 
 
*Sprevádzanie duší z pozemských sfér do plání Najvyššieho – keď nadíde hodina odchodu na druhý „breh“, teda moment putovania k Otcovi, naši strážni anjeli – na čele s mocným Michaelom – nás zahalia do svojich jemných a nežných krídel a pomôžu opustiť hmotnú sféru. Prekrásny proces prináša dokonalé zliatie „našskosti“ a „anjelskosti“. 
 
*Lámanie strachu – jednou z najškodlivejších energií, fungujúcich na pozemskej báze, je strach. Potláča a ničí našu vnútornú žiaru, odoberá silu a vitalitu, kradne životný  zdar, prerušuje „spojidlá“ s anjelskými pláňami a aktivuje v nás škodlivé kódy, magnetizujúce démonické entity. Strach poškodzuje aurický systém, odoberá nám „farebnosť“, bráni toku priaznivých vibrácií v našom energetickom tele. Zžitie sa s permanentnou blízkosťou Michaela akékoľvek odrody a odnože strachu ničí. Archanjelské dotyky dobíjajú ohromnými lúčmi odvahy. 
 
*Presvetľovanie priestorov – Michaelova žiara pomáha pri čistení pozemkov, budov, domov i bytov. V objektoch, nad ktorými drží stráž, niet miesta pre zlomyseľných duchov, poltergeistov, logardy – bytosti strachu či „lepkavé“ substancie, vnášajúce do priestorov stojacu a stagnačnú energiu, ktorá sa podpisuje pod „zaseknutosť“ života. 
 
 
Príbeh z praxe
Jedna moja dobrá známa – Katka z Ponitria - si otvorila vlastné jasličky. Nie však sama, ale so svojou blízkou priateľkou. Spočiatku si rozumeli,  časom sa ich „optiky“ začali rozchádzať. Po viacerých nezhodách si povedali „dosť“ a každá sa vybrala vlastnou cestou. Katka si ponechala jasle a investovala maximum dobrej energie do toho, aby zariadenie fungovalo v prospech detí, rodičov i jej samej. Napriek tomu, že bola mimoriadne snaživá a precízna, do jej života „vkĺzli“ mnohé nepríjemnosti. Začalo sa to úradnými kontrolami, pokračovalo haváriami v interiéri – niekoľkokrát za sebou vytopenými toaletami či ustavične praskajúcimi žiarovkami, no a k tomu všetkému sa pridružili početné úrazy detí. Najskôr to pripisovala náhode – aj keď na náhody príliš neverila, no keď starosti neustupovali, narástlo v nej presvedčenie, že za všetkým bude čosi iné –zahalené oparom nadpozemského tajomstva. Dohodli sme si konzultáciu. Počas nej mi bola „vyjavená“ tmavovlasá žena – ako kľúč k problémom. Ukázali sa mi jej hnevlivé oči a ústa, z ktorých „syčali“  zlovestné slová. Áno, bola to jej niekdajšia priateľka. Jej ego neznieslo prehru. Ustavičnými zápornými myšlienkami, smerovanými na Katku a jej „biznis“, nepretržitým zlorečením a ohováraním vytvorila medzi dvoma ženami silné energetické pnutie, nazývané aj urieknutie. Vyprodukovaná negatívna vibrácia prebudila zlovestné sily – démonov, ktorí „čiernotu“ pretavili do reality a zároveň okolo nej vytvorili ponurý ochranný plášť. 
Požiadali sme o anjelský „zásah“. Na pomoc prišiel archanjel Michael. Očistnými formulkami sme požiadali o vliatie svetla, lásky, pochopenia, prijatia a odpustenia do momentov, ktoré spustili kolobeh nezdaru. Nasledovalo obrátenie zlých duchov tvárou k Bohu, a teda ich eliminovanie. Katka vyzvala svoju myseľ, aby zrušila všetko pnutie a napätie, ktoré je medzi ňou a bývalou priateľkou. Celistvosť tejto situácie sa akoby mávnutím čarovného prútika zabalila do prenádherného modrého „závoja“. Anjelské „esencie“ vyvierali z vnútra daných okolností, no zároveň ich „oblapili“ i z vonkajšieho prostredia – zo všetkých svetových strán. 
Katka si mohla vydýchnuť – krízové obdobie čoskoro pominulo. Pomohlo prebudenie i „rozprsknutie“ lúčov archanjela Michaela. „Projektantka“ záporných energií prešla vďaka anjelským „papršlekom“ procesom precitnutia a odťaženia – vnútri nej zavládli ľahké a slobodné energie, ktoré vibrácie hnevu, zlosti a jedov poslali na večný spánok.