Čaro SAMO-VEŠTENIA. Vyrobte si vlastné vykladacie karty. Prezradím vám, ako na to

24.08.2017 11:52

 

Človek je tvor zvedavý. Chce vedieť, čo mu hviezdy, sudičky alebo nebesá naservírujú v nadchádzajúcom období. Túži nazrieť do tajomného „orákula“, a tak zistiť vývoj udalostí na poli práce, vzťahov či zdravia. Existujú rôzne kúzelné metódy, ako to odhaliť – karty, kyvadlá, channelingové „vhľady“. Prospešnou a fungujúcou technikou je planetárna veštba. 
 
 
 
Postup je jednoduchý. Urobte si 7 kartičiek z papiera v rovnakej veľkosti. Na každú z nich napíšte názov iného planetárneho „aspektu“ – Slnko, Mesiac, Jupiter, Rahu, Merkúr, Venuša, Ketu, Saturn a Mars. Kartičky si vyfarbite alebo oblepte podľa vlastnej fantázie a múzy. 
A potom stačí už len málo – každé ráno poprosiť nebesá, aby vám ukázali, ktorý planetárny „aspekt“ vás počas aktuálneho dňa riadi a usmerňuje. Zamiešajte kartičky a spontánne vyberte jednu z nich. Ak napríklad vytiahnete Mars, z prehľadu zistíte, že príslušný deň je vhodný na veľké zmeny či odvážne kroky. 
Popri astro-princípoch nezabúdajte na vlastný úsudok, triezvy um a svojskú intuíciu. Uvedomte si, že budúcnosť je "otvorená kniha", ktorú si aj tak vo velikánskej miere kreujeme my sami - myšlienkami, pocitmi, slovami a konkrétnymi činmi.  
 
 
*Kartička Slnko
Úroveň životnej energie: 100 %
Deň je vhodný na: 
- Odštartovanie nových výziev. 
- Uskutočnenie dôležitých a podstatných zmien, ktoré zlepšia súčasné pomery. 
- Vyriešenie dlhodobých problémov a starostí. 
- „Nasatie“ kvalitnejšieho zdravia. 
- Zbavenie sa strachov a obáv. 
- Eliminovanie stresu. 
- Dosiahnutie úspechu. 
- Kreovanie nových a dobrých nápadov. 
- Investície rôzneho druhu. 
- Započatie očisty tela, duše alebo mysle. 
Kľúčová afirmácia na daný deň: „Do všetkých buniek a línií môjho života prúdi Božie svetlo.“
Dominantné minerálne kamene: rubín, granát, koral, jaspis, jantár, pyrit
 
 
*Kartička Mesiac
Úroveň životnej energie: 70 %
Deň je vhodný na:
- Prácu na vlastnom Ja.
- Budovanie sebalásky.
- Uvedomovanie si vlastných kvalít a plusov a ich manifestáciu /prezentovanie vlastnej sily smerom navonok/. 
- Investície do krásy a príjemných vecí. 
- Plodnosť a tvorivosť. 
- Budovanie priateľstiev a známostí. 
- Mystiku a pozitívne rituály. 
- Trpezlivé a rozvážne kroky. 
V deň Mesiaca sa treba strániť roztržitosti, emotívnosti, nečestnosti, intríg, podvodov, flirtov, nevery a mágie rôzneho druhu. 
Kľúčová afirmácia na daný deň: „Všetko, čo robím, sa deje v súlade s mojou dušou.“
Dominantné minerálne kamene: koral, karneol, adulár, lapis lazuli, sodalit, labradorit, turmalín, obsidián, čaroit
 
 
*Kartička Jupiter
Úroveň životnej energie: 70 %
Deň je vhodný na:
- Sebarozvoj. 
- Nasávanie nových poznatkov a učenie sa nových vecí. 
- Optimistické vyladenie vlastného Ja. 
- Zdravú komunikáciu a otvorené prejavovanie skutočných pocitov. 
- Správnu argumentáciu. 
- Dokončenie aktivít a činností, ktoré dlhodobo nefungujú. 
- Prospešné obchody či transakcie. 
V deň Jupitera sa sa môžu vyskytnúť medziľudské nešváry /sklamanie sa v určitých osobách/, ale aj náhle životné zvraty /ktoré sa ale v konečnom dôsledku ukážu ako prospešné/. 
Kľúčová afirmácia na daný deň: „Som na správnych životných aj osudových cestách.“
Dominantné minerálne kamene: pyrit, citrín, jantár, krištáľ, selenit, tyrkys, akvamarín, chryzokol
 
 
*Kartička Rahu 
Úroveň životnej energie: 80 %
Deň je vhodný na:
- Posun vpred.
- Aktívne a dynamické kroky.
- Nebojácne rozhodnutia. 
- Vychutnanie si úspechu a zdaru. 
- Uvedomenie si vlastnej sily a energie. 
- Finančné výhry.
- Investície do nehnuteľností. 
- Vykryštalizovanie dlhodobých medziľudských nešvárov. 
- Cesty a cestovanie. 
Kľúčová afirmácia na daný deň: „Napredujem a rastiem.“
Dominantné minerálne kamene: rubín, granát, hematit, achát
 
 
*Kartička Merkúr
Úroveň životnej energie: 80 %
Deň je vhodný na: 
- Kvalitné a progresívne rozhodnutia /netreba sa ich báť/. 
- Správne kroky – v rôznych sférach života. 
- Nastolenie nového životného poriadku.
- Vyčistenie hlavy – urobenie si myšlienkovej inventúry. 
- Úspech a zdar. 
- Prospešné obchody a transakcie. 
- Výhry v súťažiach a zdravé riskovanie. 
- Významnejšie životné zmeny. 
V deň Merkúra treba pozorne študovať zmluvy či dokumenty, ktoré sa chystáme podpisovať. Duchovná ríša tiež nabáda k tomu, aby sme kontrolovali vypovedané slová – musia byť čisté, korektné a založené na pravde. 
Kľúčová afirmácia na daný deň: „Žijem v celostnom blahobyte.“
Dominantné minerálne kamene: tyrkys, akvamarín, chryzokol, labradorit, serafinit, sodalit, pyrit
 
 
*Kartička Venuša
Úroveň životnej energie: 80 %
Deň je vhodný na: 
- Zmeny spojené s citovým životom.
- Lásku a zamilovanosť.
- Utuženie progresívnych partnerstiev a manželstiev. 
- Skvalitňovanie všetkých okolitých vzťahov  - rodinných, priateľských aj kolegiálnych. 
- Tvorivosť, nápaditosť a múzu. 
- Nákup predmetov do domácnosti, dekorácií alebo šatstva. 
- Obdarúvanie seba alebo blízkych. 
- Získavanie nečakaných peňazí. 
V deň Venuše by si mal človek urobiť citovú „inventúru“ a a pouvažovať nad tým, v akých intenciách sa nesie jeho ľúbostný život – čo v rámci neho treba zmeniť, vykorigovať, vyšperkovať. 
Kľúčová afirmácia na daný deň: „Milujem a som milovaná.“
Dominantné minerálne kamene: olivín, jadeit, ruženín, serafinit, adulár, karneol, oranžový kalcit
 
 
*Kartička Ketu
Úroveň životnej energie: 40 %
Deň je vhodný na: 
- Myšlienkový prerod.
- Zamyslenie sa nad vlastným životom. 
- Nasávanie duchovných poznatkov.
- Spirituálne zrenie. 
- Čítanie motivačných kníh. 
- Meditáciu a rozjímanie. 
- Vedenie dialógov s Bohom. 
- Nastolenie pokoja a mieru.
- Vyriešenie dlhodobých súdnych sporov. 
Deň Ketu býva komplikovaný – prináša veľa ťažkostí, problémov, skúšok a lekcií. Treba ich však vnímať ako „prvky“, ktoré sú nevyhnutné k osobnostnému rastu. Pokiaľ sa zachová optimistické a trpezlivé „vyladenie“, nuansy sa zdolajú.
Kľúčová afirmácia na daný deň: „Duchovne zrejem.“
Dominantné minerálne kamene: krištáľ, selenit, lapis lazuli, sodalit, čaroit, ametyst, ametrín
 
 
*Kartička Saturn
Úroveň životnej energie: 50 %
Deň je vhodný na:
- Celostnú očistu života. 
- Lepšie pochopenie vlastného Ja.
- Zahĺbenie sa do svojho „jadra“ a spoznanie skutočných požiadaviek alebo očakávaní najvnútornejšieho dieťaťa.
- Zdolanie karmických skúšok a lekcií. 
- Realizáciu dobrých a tvorivých nápadov, prostredníctvom ktorých sa skvalitňujú rôzne sféry života. 
- Umelecké aktivity. 
- Víťazstvo nad nepriateľmi a sokmi. 
- Meditáciu a návštevu prírodného prostredia. 
- Zdravú zvedavosť. 
V deň Saturnu sa treba vyhýbať stresovým faktorom. Je žiaduce väčšmi kontrolovať fyzické aj duševné zdravie – môže haprovať. Saturnové dni sú dňami učenlivými a lektorskými – človek sa vďaka nim môže veľa naučiť – a teda i veľa pochopiť. 
Kľúčová afirmácia na daný deň: „Som v súlade so svojím vnútorným anjelom.“
Dominantné minerálne kamene: turmalín, obsidián, krištáľ, adulár, serafinit, labradorit
 
 
*Kartička Mars
Úroveň životnej energie: 80 %
Deň je vhodný na:
- Veľké životné zmeny. 
- Odvážne kroky. 
- Uvedomenie si vnútornej „šelmy“.
- Správne nasmerovanie osobnej sily a energie – aby ňou nebolo plytvané na zbytočnosti. 
- Uzatvorenie takých kapitol života, ktoré dlhodobo nefungujú a kradnú osobnú vitalitu. 
- Vychutnanie si úspechu, zdaru, úcty a uznania. 
V deň Marsu sa treba strániť egoizmu a narcizmu. Človek by mal ustriehnuť zbrklé činy a explozívne prejavy. Na škodu je aj zbytočný perfekcionizmus a súťaživosť. 
Kľúčová afirmácia na daný deň: „Mením svoj život k lepšiemu.“
Dominantné minerálne kamene: rubín, granát, hematit, koral, jaspis, achát, ametyst, čaroit
 
 
Zdroj obrázkov: pixabay