Dotýkajte sa STROMOV. Zažijete energo-zázrak

01.05.2017 20:36

 

Dendromantia – ezoterická disciplína, ktorá skúma pozitívny vplyv energie drevín na naše telo i dušu „Majstri stromov“ tvrdia, že každý porast oplýva špecifickými liečivými a harmonizačnými vibráciami, ktoré veľmi rád poskytne aj človeku. Ako na to? Počas prechádzky prebúdzajúcou sa prírodou si nájdite strom, ktorý vás čímsi očarí. Konajte spontánne, nechajte sa unášať vnútornými hlasmi. Pri drevine potom meditujte, rozjímajte, dotýkajte sa jej pňa, konárov, listov či pukov. Robte to nežne, aby ste stromu neublížili. Ak v tele pocítite zvláštne brnenie, je to signál, že anjel porastu začal pracovať – a vášmu Ja odovzdáva pozitívne energie. Vnímať môžete aj teplé „prúdy“ v končatinách, odľahčenie mysle či neopísateľnú vnútornú radosť. Nezabúdajte, že dreviny majú nielen liečivé účinky, ale sú i „rituálnymi“ pomocníkmi. Anjelovi príslušného stromu môžete zvestovať svoje úprimné a zo srdca prameniace želanie. Túžbu pošepkajte do dutinky porastu. Nezabudnite sa poďakovať. 
 
 
*Dub – vládnu mu anjeli spevňovania a zakoreňovania
Energetický vplyv: eliminácia všetkých strachov a obáv, posilňovanie radosti zo života, „lámanie“ materiálnych blokád, dodávanie celostnej odvahy
Vplyv na fyzické telo: uzdravovanie pohybového aparátu, lymfatického systému, hrubého čreva a konečníka, odstraňovanie vnútorných mykóz
Aké želania možno zvestovať anjelom dubu: nájdenie kvalitnejšej práce, zvýšenie toku financií, posilnenie životnej ráznosti a rozhodnosti
 
 
 
*Vŕba – vládnu mu anjeli očisty minulosti
Energetický vplyv: presvetľovanie všetkých minulostných blokád, ktoré bránia v plnohodnotnom živote /karmické nánosy, rodové deštruktívne kódy, staré sklamania a zrady/
Vplyv na fyzické telo: liečenie urogenitálneho traktu /močové cesty, mechúr, obličkový systém, pohlavné orgány/ a krvi
Aké želania možno zvestovať anjelom vŕby: obrátanie nášho Ja chrbtom k minulosti a tvárou k novým životným vetrom
 
 
 
*Gaštan – vládnu mu anjeli Jánstva
Energetický vplyv: posilňovanie aureoly /osobnej Božej žiary/, povzbudzovanie sebalásky a sebaúcty, zvyšovanie schopnosti presadiť sa v bežnom živote
Vplyv na fyzické telo: harmonizácia tráviaceho traktu /žalúdok, žlčník, pečeň, slezina a tenké črevo/, odkysľovanie organizmu
Aké želania možno zvestovať anjelom gaštanu: nájdenie životného pokoja a vnútorného mieru, fungovanie v celostnom blahobyte – duchovnom aj materiálnom
 
 
 
*Lipa – vládnu mu anjeli vše-lásky
Energetický vplyv: posilňovanie sebalásky, odstraňovanie starých a usadených citových blokád /zrady, sklamania, porážky/, zlepšovanie medziľudských vzťahov, priťahovanie duchovnej polovičky - dvojplameňa
Vplyv na fyzické telo: uzdravovanie srdcovo-cievneho systému, harmonizácia tlaku i tepu
Aké želania možno zvestovať anjelom lipy: urovnávanie dlhodobých sporov a konfliktov, eliminácia hnevu, magnetizovanie spriaznených duší
 
 
 
*Topoľ – vládnu mu anjeli komunikácie
Energetický vplyv: zvyšovanie schopnosti prejavovať pravú podstatu človeka /bez škodlivého schovávania emócií/, skvalitňovanie akejkoľvek komunikácie /v partnerskom vzťahu, v rodinných kruhoch alebo na pracovisku/, uvedomenie si vlastných kvalít a plusov a ich manifestácia v bežnom živote /bez hanby a prehnanej pokory/
Vplyv na fyzické telo: liečenie respiračného systému /dýchanie ako také, hrdlo, štítna žľaza, hrtan, priedušky i pľúca/
Aké želania možno zvestovať anjelom topoľa: posilňovanie schopnosti povedať „nie“, vnášanie svetla dobra, lásky a pravdy do dôležitých debát a rozhovorov, zvyšovanie chuti do vzdelávania a nasávania nových poznatkov /napríklad v prospech detí, ktoré majú poruchy učenia/
 
 
*Javor – vládnu mu anjeli spirituality
Energetický vplyv: skvalitňovanie zmyslovosti /schopnosti vychutnávať si aktuálne bytie všetkými zmyslami/, cibrenie tretieho oka a nadzmyslových schopností, nachádzanie rovnováhy a súladu medzi duchovnými a materiálnymi princípmi života
Vplyv na fyzické telo: harmonizácia nervového systému a zmyslových orgánov – najmä očí a uší
Aké želania možno zvestovať anjelom javoru: povzbudzovanie spirituálnych darov a daností, nachádzanie správnych životných ciest /takých, ktoré rezonujú jednak s najvnútornejším dieťaťom, jednak s Božími normami/
 
 
 
*Platan – vládnu mu anjeli vše-viery
Energetický vplyv: posilňovanie viery a dôvery /aj v seba samého, aj vo vyššie princípy/, zvyšovanie schopnosti vnímať a cítiť blízkosť nebeských bytostí /anjelov i archanjelov/, cibrenie kontaktu s Bohom
Vplyv na fyzické telo: uzdravovanie hlavy ako takej a čistenie psychiky
Aké želania možno zvestovať anjelom platanu: odháňanie zlých síl všetkého druhu, vytváranie takzvaného ochranného štítu pred jedovatými šípmi z okolia, „lámanie“ duševných ochorení
 
 
Zdroj obrázkov: pixabay