OBSIDIÁN - zázračný kameň, ktorý zbavuje MINULOSTNÝCH NÁNOSOV

01.11.2017 12:20

 

Aktuálny život človeka nezávisí len od toho, ako je naladený tu a teraz. Samozrejme, súčasná vibrácia – založená na konaní dobra, čistej viere a pozitívnom uvažovaní – je grom duchovnej i materiálnej hojnosti. Podstatnú rolu však hrá aj minulosť. Pravda je taká, že my – ľudia - sme väzňami „dávnoveku“. 
 
Pykáme nielen za to, čo sme dosiaľ na pozemskej báze spáchali, ale i za to, aké ťaživé energie sme si na svoje plecia naložili v rámci predošlých životov – uplynulých inkarnácií. Áno, ide o takzvané karmické bremená. V neposlednom rade ovplyvňuje naše „Jánstvo“ aj rod a rodina. Či chceme, alebo nie – sme výsledkom a vygradovaním všetkého dobrého i zlého, čo vyprodukovali naši predkovia, najmä matka a otec. 
 
Súčasťou duchovného zrenia a progresu – nesmierne podstatného pre pozemskú existenciu – je aj očista minulosti. A to prostredníctvom „vhľadov“ do starých hriechov, negatívnych energií, záporných zážitkov, a teda i blokov a deštruktívnych emočných kódov. Tým, že človek dokáže uzrieť zašlé „negácie“, dokáže lepšie a plnohodnotnejšie pracovať na ich eliminácii. 
 
 
Jestvuje minerál, ktorý svojou kúzelnou silou presvetľuje minulosť. Meditácie s vločkovým obsidiánom umožňujú nazrieť do všetkých minulostných blokád, ovplyvňujúcich moment tu a teraz. Čierno-biely kameň stačí držať v rukách a požiadať jeho anjelov, aby nám skrze vnuknutí, informačných zábleskov, mystických výjavov alebo snov umožnili spoznať všetky ťarchy „dávnoveku“. Možno uzrieme seba samých v role zlovestného človeka, ktorý v predošlej inkarnácii vytvoril masu „hustých“ energií, možno nám budú vyjavené kliatby našich predkov, možno uvidíme, koľko zla sme vyprodukovali v terajšom živote – a spôsobili tak útrapy inému človeku, zvieraťu, Matke Zemi, prípadne i vlastnému Ja. 
 
 
Karmické učenie – ku ktorému nabádajú anjeli vločkového obsidiánu – spočíva v tom, aby sme si uvedomili tieto bremená a záporné kódy a vliali do nich čisté a presvetľujúce vibrácie. Napríklad prostredníctvom úprimného oľutovania či celostného odpustku. Modlitby za svetlo do minulosti majú zázračný účinok – rozjasňujú tak „dávnovek“, ako aj prítomný okamih a nadchádzajúce udalosti. Presvetľovací proces čistí všetky línie nášho bytia a prináša prenádherné oslobodzujúce a odľahčujúce „esencie“. 
Súčasťou duchovného zrenia – skrze anjelov kúzelného obsidiánu – je aj nastolenie sľubu /a to tak voči Bohu, ako i sebe samému/, že dané minulostné chyby, hriechy a zlovestné energie už nikdy nezopakujeme. 
 
Obsidián vločkový je predovšetkým kameňom oživovania starej duchovnej pamäte. Okrem toho má aj iné mystické účinky: 
- Uzatvára staré citové bôle, ranky a fugy. Meditácia s minerálom umožňuje prepustiť z hlavy a zo srdca všetky bytosti, ktoré nám ublížili – ranili naše „Jánstvo“. 
- Človek vďaka minerálu spozná pravú podstatu svojho Ja – s ohľadom na pozitívne aj negatívne vlastnosti. Tým, že seba samých uzrieme cez prizmu Božej pravdy, dokážeme započať transformačný proces, spojený s osobnostným prerodom. 
- Obsidián je tiež kameňom hľadania celostnej pravdy. Osoba, ktorá ho nosí pri sebe, dokáže v bežnom živote rýchlo rozpoznať, čo je dobré – teda súladiace s Božími normami, a čo – naopak – zlé a démonické. 
- Čierno-biely poklad Matky Zeme poslúži aj pri harmonizácii ego-mysle. Odháňa zlých duchov a entity, ktoré nahlodávajú našu schopnosť uvažovať pozitívne – a teda v intenciách Najvyššieho. Osoba – nositeľka obsidiánu – srší radosťou a optimistickým vyladením.
- Čarovný minerálny kameň zvyšuje príťažlivosť a magnetizmus človeka. 
- Cibrí tvorivého ducha a prináša množstvo brilantných či inovatívnych nápadov. 
- Posilňuje trpezlivosť a bráni pred robením zbrklých či emočne preexponovaných rozhodnutí. 
- Odhaľuje lživých a neúprimných ľudí - a to v podobe vnuknutí. 
- V neposlednom rade sa mystický minerál stará o posilňovanie intuície. Zvyšuje schopnosť človeka spájať sa s bytosťami svetla. Je silným kanálom pri takzvanom nebeskom channelingu.
 
Obsidián sa na energetickej báze stará o harmonizáciu druhej, čiže sakrálnej, a šiestej, teda intuitívnej čakry. 
V rámci liečivých procesov sa stará o vlievanie blahodarných vibrácií do nervového systému, zmyslových orgánov a celého urogenitálneho traktu.
 
Planetárne je spätý s Mesiacom. Jeho anjelským „tútorom“ je archanjel Cafkiel, strážca oranžového svetla. 
 
 
Zdroj obrázkov: pixabay