Odhaľte duchovný spúšťač vašej choroby. Každý orgán deštruuje iná emócia či myšlienka

16.07.2016 16:27

Väčšina z nás pristupuje k chorobám nesprávne. Riešime iba následky, a nie príčiny konkrétneho neduhu. Ideálnym variantom je skĺbiť klasické liečebné techniky s alternatívnymi metódami – čiže dodržiavať rady tradičného lekára a zároveň skúmať hĺbkové, teda duchovné či psychosomatické spúšťače ochorenia. Takýto prístup nám môže zabezpečiť komplexné a celistvé uzdravenie.

Pripravil som pre vás jedinečnú analýzu ľudského tela, ktorá vám prezradí, aká škodlivá emócia alebo myšlienka spôsobuje konkrétnu chorobu. Samozrejme, s danou negatívnou vibráciou treba pracovať – eliminovať ju, a to napríklad meditačným cvičením alebo každodennými afirmáciami. Práve ony sa postarajú o prebitie zápornej a deštrukčnej energie pozitívnymi „vlnami“. Mantry si treba opakovať každučký deň – a dokonale sa s nimi zžiť.

 

 

Hlava ako taká – prehnané puntičkárstvo, ťažká myseľ

Mozog – zošnurovaný a nalinajkovaný život, dogmatické a striktné názory, neschopnosť prijímať názory iných

Vlasy – nesebaláska

Oči – žitie v ilúzii, zakrývanie si zraku pred pravdou, hnev na jedného z rodičov

Uši – zaryté a fixné myslenie, neschopnosť počúvať druhých, potláčanie duchovna

Nos – chýbajúca radosť zo života, málo optimizmu

Ústa – strach zo života, zaseknuté a nevypovedané emócie, neschopnosť prejaviť pravú podstatu svojho ja

Zuby – nerozhodnosť, byť pod nadvládou iných ľudí

Štítna žľaza – nezdravá komunikácia, rozpor medzi tým, čo si človek myslí a čo v reáli vypovie, potlačenie sexuality

Dýchacie orgány – dlhodobo „priškrtené“ a nevyjavené emócie, nalinajkovaný spôsob života

Prsia – citová alebo sexuálna vina, neodpustenie človeku, ktorý vás sklamal

Srdce – dlhodobý žiaľ a smútok

Vysoký krvný tlak – pocit, že vás nikto nemá rád, emócie osamelosti a izolácie

Nízky krvný tlak – citový blok k jednému z rodičov, absencia rodičovskej lásky v období detstva

Horné končatiny – pocit, že nežijete svoj vlastný život a pozitíva „bytia“ vám pretekajú pomedzi prsty

Chrbtica – dlhodobá nestabilita a slabá životná zakorenenosť, strachy a obavy rôzneho druhu, materiálne neistoty

Žalúdok – obviňovanie seba samého, oslabená sebaúcta, prehnané nároky na vlastné ja, ale aj na okolie

Žlčník – hnev, zlosť a jedovitosť

Pečeň – pocit krivdy či nespravodlivosti

Slezina – osamelosť a pocity odcudzenia

Črevný systém – strachy a obavy, vracanie sa do minulosti, riešenie budúcnosti a neorientovanie pozornosti na moment „tu a teraz“

Konečník – lakomosť, preexponované ego, strachovanie sa o peniaze či materiálne istoty

Obličky – neodpustenie človeku, ktorý ranil vaše city, nesúlad medzi rozumom a srdcom

Urogenitálny trakt – neuspokojujúci sexuálny život, potlačené intímne túžby, nespracovaný vzťah k jednému z rodičov

Bedrové kĺby – dlhodobý pocit, že Zem nie je bezpečné miesto na život

Kolená – prehnaná orientácia pozornosti na materiálne záležitosti, strachovanie sa o blízkych

Dolné končatiny, vrátane chodidiel – strata pevnej pôdy pod nohami

Krv – ťažké srdce na jedného z rodičov, negatívne energie a emócie v rodinných či rodových „štruktúrach“

Lymfa – nevhodne alebo nesprávne vedený život, málo životnej radosti, šťastia a vervy

Koža – žitie v presvedčení, že na každom kroku striehne nebezpečenstvo

 

 

Tabuľka pozitívnych mantier a afirmácií

Konkrétne časti ľudského tela

Uzdravujúce afirmácie

Hlava, mozog, nervový systém, psychika

Žijem v dokonalej rovnováhe, harmónii a symbióze.

Verím a dôverujem.

Vyzývam svoju myseľ k čistote a poslušnosti.

Oči, uši a ústna dutina

Žijem v pravde – pravdu poskytujem aj vyžadujem.

Vidím a som videný/á, počujem a som počutý/á, rešpektujem a som rešpektovaný/á.

Vnímam, akceptujem a prijímam všetko, čo prináša život – aj to dobré, aj to zlé.

Dýchací trakt

Čo na srdci, to na jazyku.

Prejavujem pravú podstatu svojho ja.

Som otvorený človek.

Srdcovo-cievny systém

Milujem a som milovaný/á.

Vibrujem radosť – a to tak smerom dovnútra, ako i navonok.

Čistá láska je základom môjho bytia.

Tráviace orgány vrchné /žalúdok, žlčník, pečeň a slezina/

Milujem vlastné ja.

Žijem v dokonalej symbióze a rezonancii so svojím najvnútornejším dieťaťom.

Každý deň prebúdzam a aktivujem svoju aureolu – prirodzenú ochrannú žiaru.

Tráviace orgány spodné /tenké a hrubé črevo, konečník/

Som odvážny človek.

Vychutnávam si život plnými dúškami.

Planéta Zem je bezpečné miesto na život.

Pohlavné orgány, močové cesty, obličky

Milujem svoju rodinu a celý svoj rod.

Odpúšťam všetkým, ktorí mi uškodili či ublížili.

Zdravá sexualita je prirodzená súčasť môjho života.

Pevné časti organizmu /chrbtica, kosti, kĺby/

Som spevnený/á a zakorenený/á.

Žijem vo vše-blahobyte – duchovnej aj materiálnej hojnosti.

Napĺňam sa absolútnou odvahou.

Krv a lymfatický systém

Vo všetkých bunkách svojho ja prebúdzam pozitívne energie.

Rozhodnutia, ktoré činím, sú správne.

Som na ceste k spáse.