Staňte sa samo-veštcom. Spirituálny poradca Peter vám poradí, ako nazerať do futúra prostredníctvom obyčajnej kocky

01.08.2016 15:46

 

Človek je od prírody tvor zvedavý. Túži vedieť, čo ho čaká a čo neminie. Buď len tak - pre zábavu, alebo v dôsledku problému, ktorý sa vkradol do jeho života. Tajomstvá budúcnosti sa dajú rozlúsknuť rôznymi spôsobmi - cigánskymi kartami, tarotom, mystickou guľou, kyvadlom, channelingom, intuíciou. Jednoduchou spirituálnou metódou je aj aleomantia. Na výklad vám stačí klasická kocka, ktorú bežne používate pri spoločenských hrách. Požiadajte vyššie sféry, aby vám vyjavili, na čo sa máte pripraviť v nadchádzajúcom období, a štyrikrát hoďte kockou. Zrátajte čísla, ktoré vám vyšli, a nájdite si svoju prognózu.

 

 

Súčet číslic na kocke počas štyroch hodov

            Kľúčový veštecký symbol

4

Nové začiatky

5

Tvorivá sila

6

Matka

7

Otec

8

Ego

9

Láska

10

Cesta

11

Energia

12

Duchovný rast

13

Šťastie

14

Dokument

15

Pomoc

16

Zmena

17

Ríša dobra

18

Ríša zla

19

Pád

20

Ja

21

Tma

22

Svetlo

23

Očista

24

Vesmír

 

 

*Nové začiatky - pustite sa po nových životných cestách
Čo máte zvládnuť v najbližšom období:
-        uzatvoriť staré životné kapitoly a otvoriť nové brány, 

-        rozbehnúť nové projekty a činnosti,

-        byť odvážny a nebojácny jedinec.

Výstrahy na nadchádzajúce obdobie:
-        dôverovať najmä sebe a nespoliehať sa na rady či pomoc okolia,

-        do nových aktivít sa púšťať s pozitívnym naladením a vervou /v opačnom prípade by sa mohli rozbiehať pomaly a neisto/,

-        strániť sa nezodpovedného správania, dbať na korektnosť a čistotu.

 
*Tvorivá sila
Čo máte zvládnuť v najbližšom období:
-        plodiť a tvoriť,

-        realizovať nápady, ktoré vám skrsnú v hlave,

-        dôverovať vlastným schopnostiam a inšpirovať okolie.

Výstrahy na nadchádzajúce obdobie:
- nezneužiť moc a postavenie,

- nešíriť klamstvá a lži vo svoj prospech,

- nebyť sebecký jedinec.

 

*Matka
Čo máte zvládnuť v najbližšom období:
-        prejavovať emócie, odovzdávať lásku,

-        byť nápomocný iným ľuďom,

-        dbať na kvalitné rodinné prostredie.

 
Výstrahy na nadchádzajúce obdobie:
- neopakovať chyby predkov - najmä zo ženskej línie,
- nebyť hašterivý a pomstychtivý človek, strániť sa intríg,
- nemíňať peniaze na zbytočnosti.
 
*Otec
Čo máte zvládnuť v najbližšom období:
-        byť pragmatický a racionálny človek,

-        vedieť sa správne a korektne rozhodnúť,

-        disponovať zdravou autoritatívnosťou.

 
Výstrahy na nadchádzajúce obdobie:
- neopakovať chyby predkov - najmä z mužskej línie,
- neviesť hádky, spory a konflikty bez toho, aby ste si vypočuli názory a argumenty druhej strany,
- nebyť tvrdohlavý človek, nevytvárať si nepriateľov a sokov.
 
*Ego
Čo máte zvládnuť v najbližšom období:
-        byť rázny a rozhodný jedinec, netápať a nebalansovať,

-        dodržiavať zákony, normy a pravidlá,

-        nastoliť rovnováhu medzi duchovnými a materiálnymi princípmi života.

 
Výstrahy na nadchádzajúce obdobie:
- nepresadzovať si silou-mocou svoje názory a životnú optiku,
- nemať fanatické myslenie,
- nešíriť konšpiračné teórie a klamstvá.
 


*Láska
Čo máte zvládnuť v najbližšom období:
-        zlepšiť a zharmonizovať všetky vzťahy,

-        milovať a byť milovaný,

-        v prípade samoty si pritiahnuť duchovnú polovičku.

Výstrahy na nadchádzajúce obdobie:
- strániť sa vzťahov, v ktorých jeden iba dáva a druhý berie,
- nemanipulovať a citovo nevydierať blízkych,
- nevstupovať do vzťahov len preto, že sa cítite osamelo.
 
*Cesta
Čo máte zvládnuť v najbližšom období:
-        nebáť sa chcieť a mať viac,

-        rásť a napredovať - v osobnom aj kariérnom živote,

-        hýbať sa a športovať, prípadne i cestovať.

Výstrahy na nadchádzajúce obdobie:
- Nevzdať sa, ak niektoré plány či projekty nevyjdú podľa vašich predstáv.
- nemať prehnané ambície, ktorými by ste šliapali na krk iným ľuďom,
- vyhýbať sa hádkam, konfliktom, súpereniam a bojom.
 
*Energia
Čo máte zvládnuť v najbližšom období:
-        uchopiť svoj život pevne do rúk,

-        kráčať si za snami, métami a cieľmi,

-        uzdraviť svoje fyzické aj energetické telo.

Výstrahy na nadchádzajúce obdobie:
- nebyť tvrdošijný a zarytý človek,
- neprekračovať svoje možnosti, dbať na dostatočný oddych,
- zbaviť s impulzívnosti a náladovosti.
 
*Duchovný rast
Čo máte zvládnuť v najbližšom období:
-        nasávať nové poznatky,

-        duchovne a spirituálne rásť,

-        vážiť si vlastné Ja.

 
Výstrahy na nadchádzajúce obdobie:
-        ustriehnuť myseľ, aby nebola skeptická a negativistická,

-        neuzatvárať sa do pomyselnej škrupiny, neizolovať sa od sveta,

-        vyhýbať sa závislostiam všetkého druhu.

 

*Sťastie
Čo máte zvládnuť v najbližšom období:
-        byť harmonický, vyvážený a šťastný jedinec,

-        vychutnávať si duchovný aj materiálny blahobyt,

-        zlepšiť materiálnu bázu.

Výstrahy na nadchádzajúce obdobie:
- nespoliehať sa na osud, ale pozitívne životné zmeny urobiť vo vlastnej réžii,
- neprepadnúť mamone,
- nebyť lakomec.
 
*Dokument
Čo máte zvládnuť v najbližšom období:
-        zdolať úradné alebo súdne záležitosti,

-        poskytovať aj vyžadovať spravodlivosť,

-        konať čestne a poctivo.

 
Výstrahy na nadchádzajúce obdobie:
- nezneužívať moc a postavenie,
- vyhýbať sa falošným obvineniam /vždy treba mať dostatok dôkazov/,
- nezatvárať oči pred duchovnou sférou.
 
*Pomoc
Čo máte zvládnuť v najbližšom období:
-        pomáhať druhým,

-        šíriť dobro,

-        meniť svoj hodnotový rebríček.

Výstrahy na nadchádzajúce obdobie:
- nedovoliť druhým, aby vás zneužívali či manipulovali /treba si stanoviť jasné pravidlá hry/,
- nestavať sa do roly obete, neľutovať sa,
- nebyť lenivý a apatický jedinec.
 
*Zmena
Čo máte zvládnuť v najbližšom období:
-        transformovať svoj život od základov,

-        plne akceptovať životné zmeny, ktoré sa dostavia samy,

-        upraviť svoje myslenie a nazeranie na život.

 
Výstrahy na nadchádzajúce obdobie:
- nebáť sa nových životných vetrov,
- neustrnúť na mŕtvom bode - v takzvanej stagnačnej bubline,
- nemať dogmatické uvažovanie.
 


*Ríša dobra
Čo máte zvládnuť v najbližšom období:
-        veriť a dôverovať,

-        prihovárať sa duchovnej ríši - Bohu, anjelom i archanjelom,

-        šíriť pozitívne myšlienky.

Výstrahy na nadchádzajúce obdobie:
- neprepadnúť duchovným témam /treba si udržať pevnú pôdu pod nohami/,
- nepomáhať tým, ktorí o pomocnú ruku nemajú záujem,
- vyhýbať sa nezdravému spôsobu života,
 
*Ríša zla
Čo máte zvládnuť v najbližšom období:
-        vyhýbať sa pokušeniam a nerestiam rôzneho druhu,

-        snažiť sa o korektnosť, čistotu a spravodlivosť,

-        používať iba pozitívne znejúce slová či myšlienky.

 
Výstrahy na nadchádzajúce obdobie:
- dávať si pozor na neveru vo vzťahu,
- ustriehnuť podvody a špekulácie,
- strániť sa mágie - bielej aj čiernej.
 
*Pád
Čo máte zvládnuť v najbližšom období:
-        zmieriť sa s prirodzenými tokmi života a akceptovať "údery blesku",

-        ponoriť sa do svojho vnútra a odhaliť hĺbové spúšťače problémov, ktoré vkĺzli do života,

-        postaviť sa na nohy po turbulentnom období.

 
Výstrahy na nadchádzajúce obdobie:
- nežiť v iluziórnom svete,
- nevracať sa do minulosti,
- vyhýbať sa život ohrozujúcim aktivitám /rýchla jazda, adrenalínové športy, riskantné činnosti/.
 
*Ja
Čo máte zvládnuť v najbližšom období:
-        plne dôverovať vlastným schopnostiam,

-        manifestovať svoje plusy a kvality,

-        cibriť sebalásku a sebaúctu.

 
Výstrahy na nadchádzajúce obdobie:
- nenechať sa ovládať názormi okolia /môžu byť klamlivé alebo skreslené/,
- nedovoliť iným, aby si svoju kariéru budovali prostredníctvom vašich schopností,
- nepodceňovať ani nepreceňovať sa.
 
*Tma
Čo máte zvládnuť v najbližšom období:
-        dbať na zdravú psychiku,

-        kontrolovať a čistiť svoje myšlienky,

-        meditovať a rozjímať.

 
Výstrahy na nadchádzajúce obdobie:
- vyhýbať sa zlorečeniu,
- dostatočne sa brániť pred cudzími negatívnymi energiami /urieknutia a porobeniny/,
- nepraktizovať škodlivý okultizmus.
 
*Svetlo
Čo máte zvládnuť v najbližšom období:
-        tešiť sa zo života a vychutnávať si ho plnými dúškami,

-        venovať sa záľubám a koníčkom, vytvárať estetické hodnoty,

-        fungovať v zdravej a šťastnej rodine.

 
Výstrahy na nadchádzajúce obdobie:
- nesnažiť sa druhých presviedčať o svojej pravde,
- nemať preexponovanú osobnú energiu /ktorá by iným prekážala/,
- ustriehnuť pýchu a nadradenosť.
 
*Očista
Čo máte zvládnuť v najbližšom období:
-        viesť zdravý životný štýl, kontrolovať stravu,

-        zbaviť sa všetkého, čo nie je postavené na pevných a zdravých pilieroch,

-        viesť dialóg so svojím telom a odhaľovať psychosomatické spúšťače ochorení.

 
Výstrahy na nadchádzajúce obdobie:
-        v prípade vzniku ochorenia neriešiť iba následky, ale aj príčiny,

-        nepridŕžať sa ľudí, udalostí alebo situácií, ktoré už prestali spĺňať svoj účel a funkciu,

-        neriešiť minulosť ani budúcnosť; pozornosť treba sústrediť na aktuálny okamih - moment "tu a teraz"

 
*Vesmír
Čo máte zvládnuť v najbližšom období:
-        cibriť vieru,

-        modliť sa,

-        posielať svoje túžby a žiadosti do Univerza.

Výstrahy na nadchádzajúce obdobie:
-        nemať prehnané a mamonou popretkávané nároky,

-        vyhýbať sa všetkým putám a nezdravým väzbám,

-        nestavať sa do roly vše-vidiaceho a vše-vediaceho guru.