Ste SVETELNÝ ČLOVEK? Otestujte sa

03.10.2016 13:33

Aj vám sa zdá, že ste iný? Máte odlišnú životnú optiku, myslenie, názory či priority než majoritná spoločnosť? Vstupujú vám do každodenného bytia zvláštne mystické zážitky či prežitky, ste náchylnejší na dobré, ale i zlé energie a čoraz viac vás to ťahá k odhaľovaniu spirituálnych mystérií? Cítite sa osamelo, prestali ste pozerať televíziu a milujete prírodu? Ak ste na väčšinu z týchto otázok odpovedali kladne, čítajte pozorne nasledujúce slová. Stali ste sa súčasťou rodiny takzvaných svetelných ľudí, ktorí sa postupne formujú od 80. rokov minulého storočia.

 

Ich úlohou je meniť svet k lepšiemu, učiť a „lektorovať“ iných jedincov, ale i skúmať tajomstvá pozemského či duchovného bytia. Tieto osôbky zväčša nemávajú jednoduchý život a pod nohy sú im hádzané polená od výmyslu sveta, no disponujú mohutnou silou, vďaka ktorej peripetie či bariéry zdolajú.

Energetické črty svetelného človeka:

-         Je často zahĺbený do seba samého, veľa uvažuje, hľadá pravdu.

-         Priťahuje ho svet anjelov a archanjelov, kdesi vnútri cíti, že má s nimi silné prepojenie.

-         Lákajú ho modlitby, uvedomuje si, že prostredníctvom nich sa dokáže udiať množstvo zázrakov.  

-         Každý deň v sebe cibrí zdravú vieru, a to i v takom prípade, že nepatrí k „papierovým veriacim“.

-         Rád číta o živote Ježiša Krista, prípadne svätých.

-         To, na čo myslí, sa rýchlo pretavuje do reality.

-         Vníma energie a vibrácie iných ľudí, niekedy má pocit, že vidí do ich útrob.

-         Spontánne sa vyhýba osobám, ale i miestam a situáciám, ktoré oplývajú ťažkými, škodlivými a deštrukčnými energiami.

-         Stráni sa zbytočných hádok a konfliktov.

-         Ustavične sa vzdeláva, chce vedieť viac.

-         Nadobudnuté poznatky, pravdy i múdrosti šíri ďalej – nie však ortodoxne a násilne, ale jemne a spontánne.

-         Prekážajú mu televízne relácie, programy či spoty šíriace zlo, nenávisť, intoleranciu a zlobu.

-         Je tolerantný voči akejkoľvek inakosti.

-         Niekedy nadobúda pocit, že na Zemi je náhodou a nerozumie pohnútkam väčšinovej spoločnosti.

-         Rád sa zdržiava v prírodnom prostredí, zjavujú sa mu elementárne bytosti.

-         Ťahá ho to k alternatívnym formám uzdravovania, no zároveň si uvedomuje, že pri liečení treba skĺbiť klasické a zároveň duchovné či energetické metódy.

-         Bohužiaľ, býva citlivejší na porobeniny a urieknutia – ale len dovtedy, pokým nedostane Božie vnuknutia, ktoré mu pomôžu stopercentne sa ochrániť.

-         Naciťuje geopatogénne zóny.

-         Čoraz intenzívnejšie si uvedomuje svoje pozemské hriechy a snaží sa ich eliminovať, pretože vie, že vibrácie nerestného správania mu prinášajú fyzické, duševné i duchovné problémy.

-         Neznesie nespravodlivosť, ale i ubližovanie bezbranným tvorom.

-         Nevytvára ani nešíri konšpiračné teórie, ktorými by medzi ľuďmi množil strachy.

-         Nie je súčasťou energetických systémov, do ktorých sa treba zasvätiť špeciálnymi technikami. Človek svetla si plne uvedomuje, že transcendentálne schopnosti sú mu dané a len on sám ich môže kreovať, rozvíjať a cibriť.

- Nepatrí do žiadneho pofidérneho spoločenstva ani sekty.

Fyzické črty svetelného človeka:

-         Ťahá ho to k zdravej životospráve, miluje ovocie a zeleninu.

-         Máva citlivé trávenie, ktoré odmieta toxíny a škodliviny.

-         Zvykne sa mu kaziť zrak, pretože ľudské oči zatiaľ nie sú fyziologicky uspôsobené na svetelnú prácu.

-         Zbožňuje zvieratá, zväčša máva v domácnosti svojho chlpatého spriazneného spoločníka.

-         Rád sa oblieka do farebných šiat, stráni sa čiernej a temným odtieňom.

-         Máva pestro vyzdobenú domácnosť, ktorú iní môžu hodnotiť ako gýčovú.

-         Obklopuje sa knihami, prípadne i soškami anjelov alebo nanebovzatých majstrov.

-         Vždy, keď potrebuje poznať odpoveď na dôležité životnú otázku či tému, prichádza k nemu situácia, okolnosť, človek alebo predmet, ktorý mu priamo či metaforicky odpovie.

-         Nemá rád tesné oblečenie, prekážajú mu gumičky na spodnej bielizni – uberajú mu slobodu a ľahkosť.

-         Rád cestuje.

Takzvaní svetelní ľudia majú na pozemskej báze dôležité poslanie. Keďže energia na našej planéte „hustne“ - čo v bežnom fungovaní prináša viac zla a nenávisti, odumieranie zdravých hodnôt, propagovanie výsostne materialistického spôsobu života či chladnutie medziľudských vzťahov – dostávajú sa do opozita k majoritnej spoločnosti. Sú to vlastne nositelia žiary dobra. Prostredníctvom pozitívnych myšlienok, kladných skutkov a šírenia univerzálnych právd sa snažia ľudstvo dostať späť do „koľají čistej lásky“ – nech to znie akokoľvek pateticky či klišéovito. Mnohí ľudia svetla pracujú ako spirituálni majstri, anjelskí kontaktéri, veštci, umelci, spisovatelia, bádatelia. Môžu však vykonávať aj akúkoľvek inú profesiu.