Už sú tu. Zrodili sa KARTY, ktoré vám umožnia skúmať minulosť, prítomnosť aj budúcnosť

23.02.2018 07:41

 

Svet je plný záhad a mystérií. Mnohé z nich sú zahalené oparom nedostupnosti a za bežných okolností – v toku klasického života – nemáme šancu tento opar rozfúkať, a tak nazrieť do tajomných truhlíc pozemského i nadpozemského bytia. Chýbajú nám od nich mystické kľúče.

Našťastie, duchovné sféry sú štedré – človeku, ktorý prahne po zdravom spirituálnom či ezoterickom poznaní, tieto kľúče rady odovzdajú. Napríklad prostredníctvom veštenia.

 

Ako a kde sa vlastne zrodila túžba veštiť? Ak by ste v encyklopédiách alebo iných múdrych knihách hľadali informácie o histórii predpovedania budúcnosti, zrejme by ste sa dopátrali k rozporuplným údajom. Áno, rôzne pramene pracujú s rôznymi teóriami. Niektorí hovoria, že prvé snahy o nazeranie do futúra sa zrodili v starom Egypte. Iní vravia o Indii, Číne, či dokonca oblasti severného pólu. Odhaliť skutočnú pravdu je zložité, keďže nejestvujú žiadne rukolapné dôkazy. S presnosťou však dokážeme určiť základné metódy vykladania osudu. K najrozšírenejším praktikám patrí veštenie z gule, kávovej usadeniny, kyvadla, čiar na dlani alebo prostredníctvom channelingu – keď komunikátor dostáva informácie priamo zhora. Top technikou však naďalej ostávajú vykladacie karty. Vybrať si možno z viacerých variantov – tarotov, cigánskych symbolov, lenormandiek alebo anjelských karát.

Práve teraz sa na svetlo sveta dostávajú nové vykladacie karty – Kľúče. Ich autorom je veštec a spirituálny poradca Peter. Je ich 36 a poslúžia na komplexnú analýzu minulosti, prítomnosti aj budúcnosti. Abstrahujú v sebe energie cigánskych kariet, biedermeieriek, veľkej arkány, ale i runovej mystiky, numerológie a astrológie. Samozrejme, grom je ich vlastná, svojská a osobitná tvár, ktorú si isto zamilujete. Karty vás očaria farebným vyžarovaním – indigovo-fialovým, teda odtieňmi, ktoré sú odjakživa späté s duchovnom ako takým.

 

Set karát poslúži začiatočníkom, ale i tým, ktorí so zdravou ezoterikou paktujú už dlhodobo.  

A aký je postup pri práci s kartami Kľúče? S obrazcami sa najskôr „zhovárajte“, meditujte s nimi, oboznamujte sa s popisom jednotlivých symbolov. Samozrejme, kartám môžete vtláčať aj vlastné významy – všetko v závislosti od vášho naciťovania sa, čiže intuitívnych vhľadov. Čím väčšmi s nimi budete pracovať, tým kvalitnejšiu robotu odvedú. Vďaka kartám môžete vidieť, vedieť a spoznávať stále viac a viac mystérií života, sveta i vlastného Ja. Samozrejme, karty môžete vykladať aj iným ľuďom – samozrejme, za predpokladu, že dodržiavate vešteckú etiku.

A ešte dobrá rada od veštca Petra. Pred akýmkoľvek výkladom poproste o pomoc a spoluprácu dobrotivých anjelov, ktorých energie sú „vštepené“ do kartového setu. Zároveň požiadajte o Svetlo lásky, dobra, pravdy a čistoty do vašej spirituálnej aktivity. Vďaka tomu sa veštenie stane prenádhernou a preprospešnou činnosťou, určenou na skúmanie toho, čo je bežnému zraku skryté.

 

Set profesionálnych celofarebných vykladacích kariet, pozostávajúci z 36 symbolov, si môžete objednať tu.