Veľká poradňa VEŠTCA PETRA. Aj váš problém má RIEŠENIE

20.07.2018 15:56

 

„Zatiaľ som neprežila nič pekné. Dá sa povedať, že trpím dlhých 54 rokov. S manželom ustavične súperíme s nedostatkom peňazí. Sme zadlžení – a hrozí, že nám siahnu na majetok. Modlím sa každý deň, no pozitívny výsledok nevidím. Poradíte mi, prosím?“
čitateľka Sisi
 
Milá Sisi, ďakujem za dôveru. Nezdar tkvie v zanesenom rode. Je v ňom veľa zla, hustoty, temnoty. Aj vo vás, aj v manželovi drieme hnev voči predkom. Pravdepodobne ste vyrastali v zlých pomeroch a vaša zlosť je viac-menej opodstatnená. V každom prípade ale platí, že všetky negatívne emócie, ktoré vnútri seba prechovávate, odoberajú vášmu životu svetlo. A svetlo je aj blahobyt, hojnosť, prosperita. Odporúčam každý deň žiadať dobrotivých anjelov o svetlo lásky, dobra, čistoty a pravdy do každučkej bunky rodiny, a to tak, aby očistnú žiaru pocítili všetci členovia rodu – aj tí, ktorí žijú, aj tí, ktorí už nie sú medzi nami, ale aj tí, ktorí sa ešte len narodia. V duchu odpúšťajte matke i otcovi. A rovnako to platí aj pre vášho manžela. Keď sa rodové nitky prečistia – a teda sa z nich uvoľnia husté energie – zaregistrujete pozitívne zmeny. A čo sa týka modlitieb, možno vám nezaberajú preto, že sú príliš ortodoxné, nalinajkované, štruktúrované. Ja som zástancom takzvaných individuálnych modlitieb – prýštiacih z útrob srdca. Modlite sa tak, aby sa z vášho ja rinuli úprimné, no najmä precítené prosby. 
 
 
„Pán Peter, je v mojom rode zakorenená nejaká kliatba? Alebo som začarovaná ja sama? Snažím sa byť ku každému dobrá, nezávidím, na nikoho sa nehnevám. Ustavične však súperím s nedostatkom peňazí. Sú časy, keď nemám ani na lieky. Kde tkvie problém?“
Anka z Košíc
 
Milá Anička, kliatbu ani porobeninu nevnímam. Situácia má iný podtón – a ten je spojený s vaším negativistickým uvažovaním. Viete, peniaze sú živá energia, ktorá má rada, keď  je spomíname v dobrom. Skrátka, prichádzajú vtedy, keď sa z nich zdravo tešíme, keď si ich vychutnávame a keď vnútri seba nosíme presvedčenie, že nebesá sa vždy rady postarajú o to, aby sa k nám financie určitým spôsobom dostali. Naopak, ak sa o peniaze ustavične bojíme, s ťažkým srdcom ich preratúvame a nedoprajeme si, jednoducho od nás odskakujú. Zmeňte myslenie – nastavte sa do módu, že žijete v hojnosti, blahobyte a prosperite. Žite so zakoreneným presvedčením, že vždy si k vám nájdu cestu. Keď si pomyslíte na financie, majte príjemné a pozitívne pocity – nie emócie negatívne, záporné, skeptické. Ak sa naučíte väčšmi pracovať s mysľou, zmeníte aj takzvanú finančnú vibráciu. A v praxi to prinesie kvalitnejšie materiálne toky. 
 
 
„Musím sa vám zdôveriť so svojím snom. Opakuje sa mi pravidelne. Hoci nemám na dvore žiadnu hydinu, v snoch sa mi ustavične zjavuje obrovský výbeh so sliepkami i králikmi. Je ich hojne. Vždy sa preľaknem, že som ich nenakŕmila. A tak utekám za dom, aby som im poskytla poživeň. Mám pocit, že ak tak neurobím, uhynú. Zmocňujú sa ma pritom mimoriadne nepríjemné pocity. Čo mi chce tento sen povedať alebo odkázať?“
Evka z Plešivca
 
Milá Evička, sen nemá so zvieratami nič spoločné. Výbeh s hydinou a králikmi signalizuje život, energiu, radosť, nadšenie, vervu. Vidím, že práve tieto atribúty vášmu životu v ostatných rokoch chýbajú. Nežijete – iba prežívate. Možno myslíte viac na iných než na vlastné blaho. Pocit, že musíte nakŕmiť zvieratá, je vlastne odkazom duše, aby ste energeticky nasýtili svoje vlastné bytie – a to väčším optimizmom a elánom. Skrátka, začnite si viac vychutnávať pozemský život. Chyťte druhý duch. Doprajte si to, čo ste si odopierali dlhé roky. Potom nepríjemné sny zmiznú. 
 
 
„Milý pán Peter, som ako kôpka nešťastia. Zistili mi mnohé závažné ochorenia – spojené najmä s krvou a lymfatickým systémom. Moja imunita je na bode mrazu. Nevládzem žiť. Som navyše na všetko sama. Poradíte mi, prosím?“
Božena z Topoľčian
 
Milá Boženka, ďakujem za úprimné slová. Každá choroba, ktorá nás sužuje, má psychosomatické pozadie. Skrátka – za každým ochorením sa skrývajú dlhodobé škodlivé emócie alebo myšlienky, ukryté v našom vnútornom prostredí. Lymfatický systém signalizuje tok života. Ak poslúcha, znamená to, že milujeme bytie ako také – vychutnávame si ho plnými dúškami. Naopak, ak hapruje, dostávame indíciu, že život sa pre nás stal obrovským bremenom a v podstate ho nenávidíme. Krv je indikátorom rodových a rodinných energií. Ak máte na niektorých predkov ťažké srdce, ak vám ubližovali, škodili vám, hádzali polená pod nohy a nedávali dostatok čistej lásky, vedzte, že vždy sa tieto negácie odrazia v kvalite krvi. Moje odporúčania sú dve – v prvom rade začnite väčšmi milovať život a všetko, čo prináša, vrátane toho naoko negatívneho. Vychutnávajte si každý okamih. Nerýpte sa v tom, čo bolo, a neriešte ani nadchádzajúce udalosti. Tešte sa z momentu tu a teraz. Chápem, že je to zložitý a dlhodobý proces, ale ak človek chce, naučí sa to. Druhou radou je, aby ste popracovali na očiste rodinných nitiek. Proste dobrotivých anjelov o odpustky pre všetkých členov rodu, a to každučký deň. Odpustite tým osobám, ktoré vás kedy ranili – a to naozaj od srdca. Očistná práca prinesie pozitívne výsledky – a tie sa odrazia i v organizme. Samozrejme, popri energetickej liečbe nezabúdajte na rady či usmernenia lekárov. Grom je totiž tradičná medicína. 
 
 
„Mávam nepríjemný sen – a zvykne sa opakovať dosť často. Objavia sa v nich traja chlapi v čiernom. Majú klobúky a okolo nich sú tmavé hady. Už viem, že vždy, keď sa mi zazdá tento sen, v rodine nastanú problémy. Objasníte mi moju nočnú moru?“
čitateľka Daniela
 
Milá Danielka, muži v čiernom sú zlí duchovia – démoni rodu. Hady indikujú podsvetie. Registrujete ich preto, že medzi vami a blízkymi vládnu dlhodobo disharmonické energie. Hašteríte sa, hádate, prípadne aj kľajete jeden na druhého. Entity z nízkohmotných sfér majú rady, keď človek jestvuje v takýchto deštruktívnych vibráciách – zlo je pre nich živnou pôdou. Odporúčam urovnať rodinné či rodové nešváry – a navzájom si odovzdávať viac lásky, porozumenia, úcty a rešpektu. Potom sa chlapi s klobúkmi a hadmi z vašich snov vytratia. 
 
 
„Prisnil sa mi zvláštny sen. Bola som na mohutnej lúke. Na jednom mieste stál manžel s mladším synom. Boli usmiati a veselí. Obďaleč ležal môj starší syn – odetý celý v čiernom. Snažila som sa mu čosi rozprávať, no absolútne nereagoval. Mám z toho sna veľmi nepríjemný pocit.“
Anka z Rače
 
Milá Anka, sen prezrádza, že vo vašej rodine vládne roztrieštenosť. Skrátka, medzi bratmi – vašimi synmi – je hustá energia. Pravdepodobne sú rozhádaní a navzájom si nedožičia. Zo sna možno predpokladať, že jedného z nich to veľmi trápi. Súženie môže vyústiť do závažnejšej choroby – takej, aká už vo vašom rode bola. Ak jej chcete predísť, včas sa pokúste zložité vzťahy medzi synmi urovnať. Modlite za k ich strážnym anjelom, aby si podali ruky, aby sa objali a našli zdravé a ľudské kompromisy. O pomoc môžete požiadať aj Pannu Máriu – jej nebeské dotyky majú na rody a rodiny mimoriadne blahodarné účinky. 
 
 
„Starosti mi robí syn. Mení prácu za prácou – a ustavične má pocit, že mu chce každý len ublížiť. Všetko zaňho platím, už nevládzem. Ako mu mám pomôcť?“
Anka z Humenného
 
Milá Anička, váš syn je narodený v ohnivom znamení zvieratníka. Je to augustový jedinec s tvrdou hlavou. Má komplikovanú povahu. Vidím, že problém netkvie v okolí, ale vnútri neho. Skrátka, neznesie autority. To preto mení prácu za prácou. Navyše, zneužíva vašu dobrotu. Ak mu chcete pomôcť, prestaňte sa oňho starať. Je to dospelý jedinec – a musí sa vedieť postaviť na vlastné nohy. V modlitbách proste dobrotivých anjelov, aby v ňom prebúdzali jeho čistú, pravú a neskreslenú podstatu. 
 
 
 
 
Zdroj obrázkov: pixabay