Veštec Peter odhaľuje tajomstvá životného nezdaru a neúspechu

02.11.2015 08:26

Životný nezdar je prirodzenou súčasťou života. Veď už stáročia platí stará známa veta – Raz sme hore, inokedy zasa dolu. Mnohí z vás však poznajú iba „krivku“ smerujúcu nadol. Starosti sa prehlbujú, stupňujú, gradujú, naberajú na sile. Nastupuje skepsa, negativizmus, záporné očakávanie a s tým spojené fyzické aj psychické problémy. 

 

Svoje o tom vie aj čitateľka Betka zo Záhoria: „Vydávala som sa ako 18-ročná. Naše manželstvo bolo spočiatku harmonické. Splodili sme tri krásne deti – všetky majú vysokoškolské vzdelanie. Po mojej štyridsiatke sa situácia zmenila o 180 stupňov. Manžel začal piť. Prišiel o robotu a náš vzťah začal upadať. Nastúpili spory s deťmi, objavili sa finančné starosti a všetko to vyústilo do manželovho infarktu a mojej „desivej“ diagnózy – rakoviny hrubého čreva.“

Podobný životný „scenár“ pozná aj čitateľka Katarína z Banskobystrického kraja: „Nebaví mať žiť! Pred dvoma rokmi ma opustil manžel – našiel si mladšiu. Vzápätí ochladli aj vzťahy s deťmi, ktoré sa „priklonili“ na jeho stranu. Teraz žijem medzi štyrmi stenami – „atakovaná“ ťažkými myšlienkami a utápajúca svoje problémy v alkohole. Nikdy som nikomu neublížila, o rodinu som sa vzorne starala. Prečo vošlo do môjho života toľko nespravodlivosti!?“

 

Príbehy Betky a Katky sú len jedny z mnohých ťažkých životných osudov. „Natíska“ sa otázka, kde sa zrazu vezme toľká „masa“ nezdaru, nešťastia, útrap a bolesti? Pátranie po odpovediach nám uľahčil veštec a energoterapeut Peter„Je smutné, že toľko ľudí musí zdolávať prekážky a peripetie osudu. Na všetky problémy, ktoré prichádzajú do našich životov, sa však treba pozrieť komplexnejšie – s ohľadom na minulé životy, rodinné pomery, z akých pochádzame, i vlastný spôsob nazerania na život. Áno, to, čo sa nám deje v súčasnej inkarnácií, môže byť podmienené štyrmi faktormi – karmou, takzvanými rodovými kódmi, „nazeraním“ na život, čiže štýlom uvažovania, a cudzími negatívnymi energiami, ktoré sa na nás v istých situáciách nalepia.“

***Karma

Ľudia sa odpradávna delia do dvoch skupín - tá prvá tvrdí, že všetko, čo sa v živote udeje, je náhoda. Druhá skupina má iný názor, domnievajúc sa, že životné udalosti, situácie a momenty sú pospájané pomyselnými osudovými "nitkami" a za všetko môže tazvaná karma.
Karmu možno "osvetliť" viacerými definíciami. Charakterizujme si ju však úplne jednoducho: karma je vlastne osudový "balíček", ktorý funguje na báze "ako som v minulom živote zasial, tak budem v súčasnom živote žať". Ak ste v predošlej inkarnácii "páchali" dobré skutky, momentálne si vychutnávate šťastný a spokojný život. V prípade, že ste boli v minulom živote človek zlý, zákerný, agresívny, neprajný či nenávistný, je možné, že v aktuálnom živote sa vám smola lepí na päty. Proti karme sa bojovať nedá a ani ju nemožno "vygumovať". Treba si ju odžiť a tým splatiť osudový dlh.

O sile karmy svedčia mnohé skutočné príbehy. Jeden z nich sa viaže ku Katke, ktorá nám adresovala svoj list plný smútku a bezradnosti. Pýta sa, prečo ju opustili všetci blízki a ona ostala sama medzi štyrmi stenami – izolovaná, osamelá, nevidiaca zmysel života a „utápajúca“ svoje problémy v alkohole.
A tu prichádza "k slovu" karma. Je zrejmé, že Katarína si odrába osudový dlh. „V minulom živote bola mužom so silným spoločenským postavením. Karta „panovník“ indikuje osobu ctižiadostivú, cieľavedomú, priťahujúcu blahobyt vo všetkých rovinách. Druhá karta - „hýrenie“ – je však signálom, že tento človek viedol búrlivý a „hýrivý“ osobný život. Viazať sa nechcel, no silná sexuálna chuť ho „viedla“ od jedného flirtu k druhému. Ranil mnoho ženských sŕdc, zničil viacero rodín, splodil desiatky detí. Svoje správanie nikdy neoľutoval – dokonca ani na smrteľnej posteli,“ líči Katkin predošlý život veštec.  "Táto nešťastná čitateľka si vlastne "zašpinila" karmu, ktorú si, žiaľ, odžíva so všetkými jej peripetiami. Ženy, ktoré v minulej inkarnácii utrpeli rany na srdci, prichádzajú v tomto živote do Katkinho „bytia“ a spôsobujú jej bolesť,“ ukončuje rozprávanie Peter.

Možno sa vás pri čítaní týchto riadov zmocní beznádej a objavia sa tisícky otázok. Je karma spravodlivá? Prečo mám pykať za niečo, čom som spravil v minulom živote? A dá sa karma očistiť?
Karma spravodlivá je. A zároveň aj "vyzýva" k tomu, aby ľudia kontrolovali svoje skutky, činy i myšlienky. Lebo všetko, čo urobíte, a všetko, na čo myslíte, ovplyvní vašu budúcu inkarnáciu. Aj preto sa oplatí žiť čistejšie a zdravšie. Základom je neubližovať sebe ani druhým, správať sa korektne, odovzdávať veľa lásky, zabudnúť na negatívne emócie ako nenávisť, hnev či závisť, eliminovať neveru, veľa ďakovať a modliť sa.

Do "karmickej knihy" sa dá aj nazrieť. Skúsený terapeut vás dokáže "zaviesť" do minulých životov. Ak dokážete "hĺbkovo" meditovať, do predošlej inkarnácie sa môžete pozrieť aj bez pomoci iného človeka.

 

Karmická meditácia

Zatvorte oči, pokojne dýchajte. Poproste svojho osobného archanjela alebo anjela, nech vás sprevádza pri tomto "spirituálnom cestovaní". Vnímajte jeho blízkosť. Predostrite mu svoju požiadavku a nasadnite spoločne do výťahu. Intuitívne stlačte ľubovoľné tlačidlo a zvezte sa na vybrané poschodie. Po vystúpení by sa vám mali začať zjavovať úryvky alebo ukážky z vášho predchádzajúceho života. Veľmi rýchlo pochopíte, kým ste boli a ako ste žili. Je možné, že sa vám táto "interdimenzionálna meditácia" nepodarí na prvýkrát; skúšajte to znova a znova. Pamätajte, že vždy, keď už vo vízii nebudete chcieť pobudnúť, poproste svojho anjela o urýchlený návrat domov. Na základe oživenia karmických zážitkov zistíte, prečo sa vám dejú také či onaké situácie a aký vzťah ste mali s ľuďmi, ktorí aj počas tohto života figurujú vo vašom okolí.

 

„Presvetľovanie“, čiže prečisťovanie karmy

Karmu ako takú nemožno zrušiť. Skrátka, človek si musí „pozbierať úrodu“, ktorú zasial v predošlých inkarnáciách. Jestvujú však metódy, vďaka ktorým zmiernite následky karmických „zákonov“. Jednou z nich je takzvané presvetľovanie karmy. Pri pálení klasickej bielej sviečky treba vysloviť túto mantru: „Žiadam najvyššie svetlo, mojich strážnych anjelov i archanjelov, ako aj moje vyššie ja o presvetlenie všetkých karmických blokov a kódov, ktoré negatívne ovplyvňujú môj život. Prosím o „vliatie“ energií čistej lásky, súcitu, pochopenia a odpustenia do všetkých minulých životov. Nech sa tu a teraz naplnia uzdravujúcim svetlom.“ Mystický úkon treba opakovať každý deň aspoň 2 týždne.

 

***Cudzie negatívne energie

Životný nezdar môže byť v istých situáciách ovplyvnený aj inými ľuďmi. Žiaľ, žijeme v dobe, ktorá priam plodí negatívne energie. Ak máte oslabenú auru – teda „ochranný obal“ okolo vášho fyzického tela – a „narazíte“ na človeka zákerného, závistlivého, nenávistného a zlorečiaceho, môže sa stať, že sa na vás „nalepia“ záporné vibrácie. Áno, reč je o urieknutiach, porobeniach či zlovestných kliatbach.

 

Urieknutie - kedysi sa táto forma kliatby nazývala „z očí“. Z toho vyplýva, že ide o poslanie negatívnych vibrácií pohľadom a škaredými slovami, ktoré zákerná osoba priamo vypovie alebo na ne myslí. Zlorečením sa privolávajú démonické energie, ktoré potom urieknutie „napĺňajú“ v praxi. Špecifickou formou urieknutia je energetický vampirizmus. Bio-upír sa „napichne“ na auru iného človeka a berie si jeho silu a vitalitu.

 

Porobenie - za takzvanými porobeninami je pokus spôsobiť inému človeku fyzické alebo duševné zlo pomocou temných bytostí, ktoré „útočníkovi“ prisluhujú. Negatívna energia sa zväčša ukrýva v predmete, ktorý obeť získa od neprajníka. Môže ísť o talizman, šperk, sošku alebo ľubovoľnú vec, ktorá nie je venovaná z lásky, ale zo zlého úmyslu.

 

Kliatba – najhoršia forma negatívnej energie. Môže vzniknúť dvojako – slovom alebo skutkom. Slovná kliatba funguje na báze vyrieknutej negatívne vety. Dá sa povedať, že každé záporné prianie inému človeku je prekliatím. Sila kliatby potom súvisí s intenzitou vypovedaného slova. Prekliatie skutkom sa spája s hriechmi človeka. Každá neresť, každý neduh, každý hriech priťahuje temných duchov, ktorí „okupujú“ ľudské telo i dušu a konkrétnej osobe spôsobujú jedno nešťastie za druhým. Osobitnú kapitolu zohráva takzvané „samoprekliatie“, keď človek vyšle negatívnu energiu sám sebe. Dôvodom býva nedostatočná sebaláska, sebaúcta, sebahodnota, ponižovanie sa pred inými, sebatrýzeň, sebaľútosť, nespokojnosť s vlastným telom, dlhodobé výčitky. Kliatba máva niekoľkogeneračný charakter, takže sa prenáša z pokolenia na pokolenie.

 

Meditácia s archanjelom Michaelom na odstránenie negatívnych energií

Pohodlne si sadnite alebo ľahnite a zatvorte oči. Požiadajte o pomoc najvyššie svetlo. Predstavte si, ako sa k vám z nebies spúšťa mohutný „oblak“ jasného modrého svetla. Je to svetlo mocného archanjela Michaela – bojovníka proti temnote. Okolo vás vytvára ochrannú vrstvu, vďaka čomu nadobudnete pocit istoty a stability. Predstavujte si, ako sa do modrého svetla obaľujú vaše nohy, lonová oblasť, brucho, hrudník, ruky i hlava. Napokon vás celého zahalí upokojujúci modrý „závoj“. Precíťte, ako z vás odchádzajú všetky negatívne energie – vlastné aj cudzie. Vašou súčasťou je teraz mocná anjelská sila, odvaha a nebojácnosť. Nadobúdate pocit, že Zem je bezpečné miesto na život.

 

***Rodové bloky

Všetci sme súčasťou istého rodu. Podobne ako v univerze, kde všetko so všetkým súvisí, aj v rode platí silná prepojenosť medzi jednotlivými „segmentmi“. Áno, každý z nás je individuálna a svojská bytosť, no zároveň tvoríme kúsky takzvanej rodovej skladačky, ktorá sa po pospájaní všetkých čiastočiek pretavuje do mohutného celku – akejsi rodovej vibrácie. Čo to znamená v praxi? Znie to neuveriteľne, ale naše životy, prípadne to, či sa nám darí, alebo nie, vo veľkej miere súvisí s predošlými generáciami v rode. Ak vytvárali dobro, pokoj, stabilitu, spravodlivosť, čistotu, pokoru, snaživosť, odvahu, rozvahu a lásku, aj naše bytie je sprevádzané pozitívnymi vibráciami. Čiže sme – jednoduché povedané – magnetom na šťastie. V opačnom prípade, teda ak naši predkovia konali nečisto, disharmonicky, kruto, bezcitne, arogantne, egoisticky alebo ustráchane, takzvaná rodová vibrácia má nízke frekvencie, čo v reálnom živote priťahuje nezdar vo všetkých jeho podobách. Medzi najťažšie rodové záťaže patrí:

 • ublíženie sebe alebo inému
 • nerestný spôsob života, promiskuita, nevera
 • znenávidenie Boha a života
 • zneuctenie peňazí, podvod a silná mamona
 • šírenie klamstiev a intríg, ohováranie a zlorečenie
 • kontakt s čiernou mágiou
 • rozhádanie rodiny
 • nepustenie duše mŕtveho do „svetla“
 • závislosti rôzneho druhu

 

Každú rodovú záťaž stráži istý temný duch, ktorý potom „okupuje“ príslušný rod a kradne z neho pozitívne a priaznivé energie. Aktívne zasahuje do viacerých generácií – pravdepodobne až do siedmich.

 

Sviečková meditácia na rozpustenie rodových blokád podľa veštca Petra

K mystickému úkonu budete potrebovať klasickú bielu sviečku. Položte ju na misku alebo tácku zlatej farby. Na sviečku napíšte fixkou alebo vyryte ihlou očistný kód 7GMEM. Je to svetelný kód, ktorý vyšle duchovný impulz trom mocným archanjelom – Gabrielovi, Metatronovi a Michaelovi. Gabriel je anjelom komplexnej očisty, Metatron má na starosti „karmické zvitky“, a teda aj rodové či rodinné záťaže, Michael je bojovníkom proti temnote. Seďte v absolútnom tichu, pretože len dokonalé ticho plnohodnotne otvára vrchnú, čiže korunnú čakru. A tá je pri magických úkonoch potrebná. Privolajte na pomoc najvyššie svetlo a zapáľte sviečku. Vyslovte nasledujúcu mantru: „Prosím a žiadam anjelov rodu a rodinu, ako aj mocné archanjelské bytosti o komplexné presvetlenie všetkých generácií. Nech sa ozdravné, očistné a harmonizujúce svetlo práve tu a teraz vleje do siedmich pokolení vzad a do siedmich pokolení vpred. Gabriel, očisti môj rod. Metatron, vymaž z rodu všetko ťažké, negatívne a záporné. Michael, odveď do svetla temné bytosti, energie strachu a privtelené duše. Ďakujem.“ Chvíľu hľaďte do plameňa sviečky, potom zatvorte oči. Otvorte zmysly a „nasávajte“ vibrácie, pocity či emócie, ktoré sa dostavia. Vnímajte obrazy, ktoré vám duchovná ríša vyjaví. V meditácii ostaňte aspoň 15 minút. Očistnú anjelskú sviečku nechajte dohorieť.

 

Rodové kódy

Osobitnú kapitolu takzvaných rodových blokád tvoria rodové kódy. Ide o akúsi energetickú genetiku. Sú to zdedené zlé vlastnosti, slabé stránky, nesprávne charakterové črty či nevhodné modely správania. O sile takýchto kódov vie svoje aj čitateľka Kaja z Nálepkova. Do redakcie poslala list, v ktorom píše: „S manželom sme kedysi žili naozaj šťastne. V podstate nám nič nechýbalo. Už nejaký čas však badám, že s mužom sa čosi deje. Máme ustavičné spory, používa slová, ktoré ma neuveriteľne bolia. Dokonca sa ma zmocňuje pocit, že ho teší, keď mi môže ublížiť. Od momentu, ako sa nám zhoršil vzťah, ide všetko dolu vodou. Dariť sa prestalo aj našim deťom.“ Iná čitateľka, Lea z Tvrdošoviec, sa zasa zdôverila s týmto príbehom: „Našla som si priateľa Borisa. Spočiatku to bol príjemný spoločník, neskôr sa však zmenil. Jedného dňa prišiel domov opitý a prvý raz na mňa siahol rukou. Mám pocit, že práve vtedy sa v ňom prebudil akýsi temný duch, ktorý ho ovláda. Stal sa zlým, agresívnym a necitlivým. Našťastie, odišla som od neho včas. Neskôr som sa dozvedela, že svoju vlastnú matku ubil na smrť.“

Z oboch listov priam „srší“ otázka: Ako je možné, že sa u človeka z ničoho nič – doslova z jedného dňa na druhý – zmení správanie, a to o 180 stupňov? Dôvodom sú rodové kódy, ktoré získavame od svojich rodičov, prípadne starých rodičov. O vysvetlenie, ako sa tieto kódy aktivujú, sme požiadali veštca a energo-terapeuta Petra: „Mám množstvo klientov s takýmto problémom. Zistil som, že odpoveď je úplne jednoduchá. Ukrýva sa v nenávisti a neodpustení.“

Rozmeňte si to na drobné. Každý z nás bol kedysi dieťaťom. A každé dieťa – ako mimoriadne citlivý tvor – intenzívne vníma všetko navôkol. Všíma si lásku, dobro a čistotu, ale aj záporné vibrácie a energie. Ak napríklad otec inklinuje k alkoholu, u dieťaťa vzniká nenávisť k pijatike, pretože vidí, že nejde o správnu vec. Nenávisť k alkoholu sa pretavuje do nenávisti k otcovi. A práve v tomto období vzniká v podvedomí dieťaťa škodlivý rodový kód. Kód, ktorý je zatiaľ ukrytý v hlbinách duše, no čakajúci na „prepuknutie“. „Záporný kód sa časom zosilňuje aj tým, že dieťa, neskôr dospelý jedinec, v sebe nosí pocity neodpustenia. Skrátka, hnevá a zlostí sa na otca, nevie mu prepáčiť útrapy, ktoré spôsobil rodine,“ dodáva Peter. Ak sa vibrácie nenávisti a neodpustenia „zdržiavajú“ v duši človeka dlhé roky a nepracuje s nimi, časom dôjde k aktivácii rodového kódu. Skrátka, daná osoba sa začne správať úplne rovnako, ako jeho znenávidený rodič.

Pri eliminácii rodových kódov pomôže odpustenie. Skrátka, stačí svojmu rodičovi odpustiť. Buď mu to povedzte priamo – z očí do očí, alebo vo vizualizácii. Pokiaľ sa rozhodnete pre druhú možnosť, využiť môžete napríklad túto meditačnú techniku:

Pokojne si sadnite alebo ľahnite. Požiadajte o pomoc najvyššie svetlo. Predstavte si, ako stojíte na nádhernej, kvetmi obsypanej lúke. Oproti vám stojí rodič, voči ktorému prechovávate negatívne energie, zlosť, hnev, či dokonca nenávisť. Pristúpte k nemu a požiadajte ho, nech vám hľadí do očí. Vyslovte vetu „Odpúšťam ti!“ Vzápätí si vizualizuje, ako z vašej srdcovej čakry – teda z oblasti hrudníka – sála mocné ružové alebo zelené svetlo, ktoré vchádza do jeho čakry srdca. Týmto procesom prepojíte vaše energetické centrá a vďaka tomu uvoľníte všetky ťarchy, ktoré sú tam „zakódované“. Mocné spirituálne cvičenie robte dovtedy, pokým nezaregistrujete obrovskú úľavu na tele či duši. Po očiste by sa mali účinky rodových kódov deaktivovať.

 

***Negatívne uvažovanie

Životný nezdar je často podmienený aj tým, ako myslíme. Každý spôsob uvažovania ovplyvňuje osobnú vibráciu – teda akúsi žiaru okolo nášho ja. Skrátka, optimistické myslenie a radostné očakávanie vytvára jasnú a sviežu žiaru, záporné myšlienky, strachy a „kutie“ negatívnych scenárov do budúcnosti sa zas podpisuje pod temnú a „hustú“ žiaru. Jasná žiara priťahuje šťastie, slabá zasa problémy a starosti.

Naučte sa pozitívne myslieť práve teraz a už čoskoro budete zbierať „sladké ovocie“ v podobe splnených túžob a zrealizovaných predsavzatí.

 1. *Najdôležitejší moment počas dňa, ktorý ovplyvňuje charakter nasledujúcich hodín, je okamih prebudenia. Hneď, ako ráno otvoríte oči, myslite na niečo pekné alebo sa usmejte. S pozitívne nabudenou dušou budete mať krásny a harmonický deň.  
 2. *Počas dňa sa veľa smejte a radujte. Pozornosť nesústreďte na udalosti, ktoré majú negatívny ráz, ale na tie, ktoré vás tešia. Iste, život bez nepriaznivých momentov nejestvuje; je však iba na nás, ako sa voči nim postavíme. Všetko je o uhle pohľadu.
 3. *Kontrolujte svoje myšlienky. Vždy, keď zaváňajú negativizmom, poproste svoje „vnútorné dieťa“, nech ich pretaví na myšlienky pozitívne a radostné.
 4. *Kontrolujte svoje slová. Podobne ako myšlienky, aj vypovedané slová vytvárajú vašu osobnú vibráciu. Skrátka, človek je tým, ako myslí a ako rozpráva. *Používajte preto iba pozitívne znejúce vety. Veľa sa chváľte, no zároveň žehnajte aj svojmu okoliu. Zo slovníka úplne vynechajte slová s predponou „ne“ – nenávidím, neznášam, nemôžem, nechcem... Nepoužívajte ani vulgarizmy.
 5. *Majte otvorené srdcia, mysle i „jazyky“. Konajte a hovorte tak, ako to v danej chvíli cítite. Snažte sa o úprimnosť. Otvorenosť rozjasňuje aurický obal a napĺňa ho radostnými „esenciami“.
 6. *Každý večer ďakujte za všetko, čo ste prežili – aj za to pozitívne, aj za to negatívne.
 7. *Čítajte knihy, sledujte prírodopisné alebo dokumentárne filmy, hrajte spoločenské hry so svojimi blízkymi. Všetky tieto „momenty“ napĺňajú myseľ pozitívnymi vibráciami.
 8. *Počúvajte spirituálnu hudbu, hrajte na hudobných nástrojoch, veľa meditujte.
 9. *Jedzte „vysokofrekvenčnú“ stravu, ktorá povzbudzuje pozitívne myslenie – ide o ovocie, zeleninu, oriešky, celozrnné produkty či med. Z jedálnička vynechajte „nízkofrekvenčné“ potraviny – biely cukor, bielu múku, mlieko a ťažké druhy mäsa.
 10. *Kúpte si minerálne kamienky, ktoré posilňujú pozitívne myslenie, a rozjímajte s nimi. Nápomocný môže byť krištáľ, selenit, ametyst alebo serafinit.