Vhľady a pohľady veštca Petra: Zoznámte sa s ARCHANJELOM RAFAELOM

01.03.2017 15:25

 

Keď sa do nášho života vkradne choroba, väčšina z nás si zvolí tradičný postup – siahneme po liekoch. Namiesto toho, aby sme riešili hĺbkový spúšťač ochorenia, zaoberáme sa iba jeho dôsledkami. A to je chyba. Choroba je inteligentný návštevník organizmu, ktorý sa nás snaží upozorniť, že naše myslenie, správanie či životná optika nie sú správne. Ak si ochorenie nevypočujeme – čiže s ním neodštartujeme transcendentálny dialóg - v budúcnosti sa nám môže vrátiť v oveľa horšej a komplikovanejšej podobe. Naopak, ak s chorobou nadviažeme duchovnú komunikáciu a necháme ju prehovoriť, tak rýchlo, ako vkĺzla do nášho tela, sa aj stratí. Samozrejme, za predpokladu, že jej posolstvo vezmeme vážne a poučíme sa z neho. Ideálnou kombináciou pri riešení zdravotných neduhov rôzneho druhu je skĺbenie klasických, teda zdravotníckych metód so spirituálnymi praktikami.

 

 

Zvládnuť túto výzvu nám pomáha mocný archanjel Rafael, strážca zeleného Svetla. Boží lekár a Najvyšší doktor. Povzbudzovateľ energetického liečenia, ktorého základom je pátranie po hĺbkovej príčine zdravotného problému. Ak na ňu pomocou anjelského „vhľadu“ naďabíme, našou úlohou je zmeniť myšlienky, emócie či skutky tak, aby sme vnútorný spúšťač eliminovali a v budúcnosti sa mu vyhli. Rafael však neuzdravuje okamžite; prebúdza v nás skryté múdrosti a pravdy, pomocou ktorých dokážeme rozlúsknuť tajomstvá nášho ochorenia. Až keď ich rozuzlíme, prijmeme, uchopíme, pochopíme a transformujeme, započne proces celistvého liečenia a aktivuje v nás všetky prirodzené a Bohom dané samouzdravovacie kódy. Rafael chce, aby sme boli bádateľmi - nie iba žiadateľmi, ktorí prahnú po zmenách bez toho, aby sme vyvinuli úsilie a snahu.  

 

Mocná svetelná bytosť sa spomína i v starozákonnej knihe. Dielo opisuje príbeh Tobiáša, ktorému podal pomocné „krídla“ práve archanjel Rafael. Ukázal mu, ako možno uzdravovať fyzické aj energetické choroby. Mladú ženu zbavil zlého ducha, Tobiášovmu otcovi prinavrátil zrak.

Za patróna si ho zvolili všetci, ktorí sa zaoberajú uzdravovaním - lekári, sestry, liečitelia, bylinkári, ale aj šamani či energo-terapeuti.

 

 

Pomoc archanjela Rafaela na duchovnej i fyzickej báze:

-        Prebúdzanie takzvanej živej energie – Božej sily, ktorá je človeku vlastná /len o ňu vplyvom objektívnych aj subjektívnych faktorov prichádza/. Živá energia sa v spirituálnej praxi nazýva aj aureola – ide o osobné svetlo každého človeka.  

 

-        Spájanie s Matkou Zemou – doba, v ktorej žijeme, nás od pevnosti zeme vzďaľuje. Prispieva k tomu oddeľovanie sa od prírody, ale aj orientácia na hmotu, mamonu či karierizmus. Predstavte si strom so slabými koreňmi a v opozite strom s mocným koreňovým systémom. Jedného dňa nastane mohutný víchor. Ktorá drevina ostane pevná a takmer nehybná a ktorú mocný vietor vyvráti? Samozrejme, ujmu utrpí porast so slabými koreňovými štruktúrami. A tak je to aj s ľudskými bytosťami. Pokiaľ sme zakorenení, vplyvy okolia sa do nás síce „zahryznú“, no nenarušia našu životaschopnosť. Ak nám koreňová sústava – teda spojidlo so „zemskosťou“ chýba, svet nás prevalcuje. Archanjel Rafael pomáha pri vyživovaní a spevňovaní pomyselných koreňov. Jeho liečivé aspekty sa denne prebúdzajú v prírodnom prostredí – v podobe zeme, kameňov, kvetín i stromov. Stačí sa s nimi zžiť, dotýkať sa ich, ovoniavať, nasávať esencie. Výsledkom bude nastolenie stratenej symbiózy medzi človekom a Matkou Zemou. A teda aj viac harmónie a jednoty.

 

-        Zvyšovanie bázy ľudskosti a človečenstva – archanjel Rafael má rád, keď medzi ľuďmi vládne súdržnosť, neha, empatia. Vzťahy založené na takýchto atribútoch podporuje a odmeňuje anjelským požehnaním. Priťahuje k sebe osoby s rovnakými vibračnými úrovňami – v duchu teórie „vrana k vrane sadá“. Inšpiruje a vnuknutiami podnecuje ľudí, v ktorých drieme snaha šíriť myšlienky mieru a celosvetového pokoja.

 

-        Uzdravovanie fyzického i jemnohmotného tela – Rafael podáva človeku pomyselné liečivé kľúče. Pomocou nich dokážeme odomknúť tajné skrýše zdravotných neduhov. Prebudenie archanjelských lúčov v našich „hlbinách“ a následné vedenie transcendentálneho dialógu s Rafaelom nás vedie k postupnému odhaľovaniu spúšťačov ochorení. Ukrývať sa môžu v nesprávnych a škodlivých myšlienkach, zakorenených vzorcoch, negatívnych kódoch, deštruktívnych emóciách či nevhodných životných krokoch. Rafael nám vzápätí dodá silu, pomocou ktorej dokážeme so spúšťačmi pracovať a eliminovať ich. Čím mocnejšia je naša vlastná snaha, tým silnejšie sú aj jeho pomocné „záblesky“. Treba pamätať na to, že archanjelské bytosti liečia najmä energetický systém človeka – vlievajú stratenú „farebnosť“ do aurickej štruktúry, spriechodňujú meridiánové cesty,  naštartúvajú svetelné vrtule, teda čakry. Pokiaľ jestvuje ochorenie na fyzickej báze, popri energetickej liečbe treba uzdravovať aj hmotné telo – klasickými medicínskymi postupmi. Rafael – ak ho požiadame o pomoc – k nám pritiahne tých správnych, teda fundovaných a erudovaných odborníkov na liečenie tela i duše /či už ide o tradičných lekárov, alebo o alternatívnych terapeutov/.

 

-        Liečenie chorých štruktúr života – blahodarné „dotyky“ mocného archanjela neuzdravujú len telá; Rafael vlieva liečivé prúdy do všetkých dimenzií bytia, ktoré nie sú postavené na zdravých alebo pevných pilieroch. O očistný „kúpeľ“ môžeme žiadať tak do vzťahovej oblasti, ako aj do pracovnej či finančnej sféry. Vždy však treba zobrať na zreteľ, že Rafaelove dotyky sú v prvom rade „zábleskmi pochopenia“ – rozjasnia v nás temnotu, a tak odhalia kľúče k chorým aspektom života. Až keď sami - teda vo vlastnej réžii - prídeme na spúšťače neduhov, Rafael spustí prekrásny liečivý proces.

 

-        Očisťovanie rodových „nitiek“ - všetci sme súčasťou istého rodu. Podobne ako v univerze, kde všetko so všetkým súvisí, aj v rode platí silná prepojenosť medzi jednotlivými segmentmi. Áno, každý z nás je individuálna a svojská bytosť, no zároveň tvoríme kúsky takzvanej rodovej skladačky, ktorá sa po pospájaní všetkých čiastočiek pretavuje do mohutného celku – akejsi rodovej vibrácie. Čo to znamená v praxi? Znie to neuveriteľne, ale naše životy, prípadne to, či sa nám darí, alebo nie, vo veľkej miere súvisí s predošlými generáciami. Ak vytvárali dobro, aj naše bytie je sprevádzané pozitívnymi vibráciami. Čiže sme – jednoduché povedané – magnetom na šťastie. V opačnom prípade, teda ak naši predkovia konali v intenciách zla, takzvaná rodová vibrácia má nízke frekvencie, čo v reálnom živote priťahuje nezdar vo všetkých jeho podobách. Rafael vlieva očistné svetlo do všetkých štruktúr rodu a rodiny – stačí ho o to požiadať.

 

-        Podpora zdravého života – archanjel Rafael má radosť, keď dbáme na kvalitnú životosprávu. Podporuje a inšpiruje tých, ktorí liečivé informácie produkujú a zasielajú príjemcom, ale aj tých, čo získané poznatky aplikujú do praxe. Na piedestál kladie najmä vysokofrekvenčnú stravu, teda potraviny poskytované Matkou Zemou.

 

 

Anjelský príbeh z „duchovnej ambulancie" veštca Petra

„Zavolala mi nová klientka – Marta z okolia Bratislavy. Pýtala sa na rodinné pomery – najmä na vzťah s mužom Martinom, ktorý za posledné roky nefungoval podľa predstáv. Okrajovo sme sa dotkli aj manželovho zdravia. V tej chvíli sa mi vyjavili zelenkavé lúče archanjela Rafaela. Bol to pre mňa jasný signál, aby som sa na zdravotný stav Martina zameral detailnejšie. Nazrel som do jeho energetického systému a spozoroval výrazné disharmonické toky energií vo štvrtej, čiže srdcovej čakre. Marte som oznámil, že odporúčam návštevu kardiológa. Pousmiala sa a povedala, že jej muž žiadne zdravotné ťažkosti spojené so srdcom nemá. Ešte raz som prízvukoval, že situácia môže byť vážna, a vzápätí sme otvorili iné životné témy.

Ani nie o týždeň som dostal sms-ku. Znela takto: „Milý Peter, zakročili sme v hodine dvanástej. Manžela som poslala k lekárovi a jeho srdce je v dezolátnom stave. Čaká nás operácia. Ďakujem.“

Zákrok sa zrealizoval o niekoľko dní. Šikovný chirurg odviedol poctivú prácu. Martin sa zotavil relatívne rýchlo.

Momentálne s ním pracujem na odstránení hĺbkového spúšťača zdravotných ťažkostí. Tkvel v zatvrdnutom srdci – dlhé roky v sebe schovával emócie a nedokázal prejavovať čistú a úprimnú lásku. Mystickými úkonmi v ňom prebúdzame Rafaelove aspekty, aby každučkú bunku jeho Ja naplnili čisté esencie vše-lásky. Samozrejme, popri energetickom uzdravovaní je pod dohľadom lekárov.“

 

Zdroj obrázkov: pixabay