Vzťahová synastria - súlad medzi Levom a Škorpiónom

24.06.2017 08:05

 

Levom vládne element ohňa, Škorpiónom element vody. Už z tohto "výpočtu" je zrejmé, že dané znamenia nie sú príliš kompatibilné - oheň a voda sa navzájom bijú. 
 
 
 
Keď sa stretnú a padnú si do oka /čo sa však nestáva často/, zaregistrujú zvláštne chvenie, iskrenie, magnetizmus. Škorpión cíti z Leva sexuálnu silu a vervu. Zároveň však citlivé a po láske prahnúce vnútro, ktoré je však - a to je na škodu - "prerývané" mocou ega. Na strane druhej - Lev vníma "pichľavého" Škorpióna ako zaujímavý a tajomný objekt. Fascinuje ho "mystika", ktorá z neho sála. Nedokáže v ňom celistvo čítať - a to sa pre Leva stáva pútavou hrou. Dané vibrácie sú však iba chvíľkové - to, čo sa spočiatku javí ako prajné a pozitívne, môže už o krátky čas ústiť do konfliktov a sporov. Levia dynamickosť, akčnosť a silné "Jánstvo" /uprednostňovanie ega/ začne Škorpiónovi pretekať cez hlavu. Uvedomí si, že Lev je silnejším partnerom ako on, no a to sa mu - pochopiteľne - nepáči. Aj Škorpión je totiž osoba, ktorá s obľubou riadi, koordinuje, usmerňuje - a má radosť, keď sa všetko deje podľa jeho očakávaní. Zvrat nastáva aj v opačnom garde - teda vo vnímaní Škorpióna očami Leva. Počiatočné "tajomno" a "mystično", ktorým vodné znamenie zverokruhu disponuje, začína ohnivému Levovi prekážať. Nevidí do jeho útrob a nedokáže čítať myšlienkové pochody - a to mu dráždi nervy. Navyše, u Škorpióna badá manipulátorské sklony, špekulatívne správanie, prípadne aj žiarlivostné emócie /ktoré často nie sú založené na pravde, ale "púhej" fikcii a fantázii/. A to mení Leva na vybuchujúcu sopku. 
 
 
Narastajúca "inakosť" medzi Levom a Škorpiónom ústi do hádok, nedorozumení a konfliktov. Zvyčajne to býva Lev, ktorý zo vzťahu medzi "vodou" a "ohňom" odchádza ako prvý - pretože je "dopichaný" búrlivými emočnými zbraňami opačnej strany. 
Zväzok medzi Levom a Škorpiónom by mohol fungovať len za takých okolností, že vodné znamenie bude obdivovať svoje "opozitum" a podriadi sa mu, čo ale astro-princípy nepredpokladajú. 
Fungovať môžu skôr na báze mileneckého zväzku, ktorý nebuduje spoločnú domácnosť ani rodinu. 
 
 
 
Zdroj obrázkov: pixabay