Vzťahová synastria - súlad medzi Levom a Strelcom

05.10.2017 15:14

 

Medzi znamením Leva a Strelca vládne magnetizujúca, doplňujúca, ale i napäťová kompatibilita. Obe znamenia zodiaku sú ohnivé - a tento element vnáša do prípadného vzájomného vzťahu nielen vášeň a "masu" prajných emócií, ale aj riziko hádok, sporov a konfliktov - nie však takých, ktoré by boli neriešiteľné. 
 
 
I Lev, i Strelec túžia vládnuť. Lev väčšinou na "poli" materiálnom, hmotnom, svetskom. Strelec na "pôde" duchovnej či transcendentálnej. Element ohňa, ktorý riadi obe strany, zabezpečuje, že sa navzájom dokážu posúvať vpred - jeden pre druhého môžu byť vhodným hnacím motorom pri dosahovaní tak pozemských, ako i nadpozemských mét či túžob. 
Keď sa stretnú dve ohnivé znamenie zverokruhu, zvyčajne si padnú do oka. Môžu však cítiť "ambivalentné" emócie - chvíľami ich to k druhej strane ťahá, chvíľami nie. Magnetizuje ich osobnostné fluidum a silné vyžarovanie "opozita", odpudzuje zasa strach z toho, že partner by mohol byť silnejším a dominantnejším jedincom - a to neznesie ani Lev a ani Strelec. 
Strelcovi sa na Levovi páči životná verva, odhodlanie, schopnosť napredovať a nevzdávať sa. Zároveň je preňho vhodným sexuálnym "motívom" - nakoľko ho vzrušuje fyzicky i duchovne. 
Naopak, Levovi sa na Strelcovi pozdáva neoblomná chuť meniť svet i život k lepšiemu -  a to chrliacim pozitivizmom a optimizmom. 
Ak vstúpia do vzťahu, odporúča sa, aby si vopred stanovili jasné pravidlá hry. Tu sú tri základné rady - ani jedna strana nesmie byť príliš panovačná a egocentrická, Lev i Strelec majú druhej strane poskytnúť adekvátnu slobodu, no a do tretice platí, že v prípade vzniku sporov a hádok musia vedieť ustúpiť - sklopiť pomyselný hrebienok. V prípade, že tieto usmernenia dodržia, vzťah medzi dvoma "ohnivákmi" má šance na dlhodobé fungovanie.