Vzťahová synastria - súlad medzi Rakom a Býkom

30.07.2017 09:55

 

Citlivým a intuitívnym Rakom vládne element vody, Býci sú zasa zemským znamením. Medzi "vodou" a "zemou" vznikajú relatívne súladné, harmonické, vyvážené a produktívne energie, predpokladajúce hodnotný a perspektívny zväzok.

Keď sa stretne Rak a Býk, väčšinou to medzi nimi okamžite zaiskrí. "Interné" hlasy im šepkajú a radia, že práve tento človek môže uspokojiť ich nemalé životné nároky. Často sa stáva, že i nevinný flirt medzi "vodou" a "zemou" prerastie do budovania hodnotnejšieho vzťahu. 

Rozumejú si fyzicky, energeticky aj emočne. Lepšou kombináciou je žena v Rakovi a muž v Býkovi. "Vode" sa na polovičke páči stabilita, pevnosť, zakorenenosť, ale aj vnútorná "mužskosť", ktorá pôsobí na Raka mimoriadne vzrušujúco a magneticky.

Naopak, Býk ocení na "opozite" zodpovednosť, citlivosť, intuitívnosť a tajomnosť duše. 

Ak vstúpia do zväzku a začnú budovať spoločnú domácnosť, väčšinou sa zhodnú vo všetkých plánoch a métach. Kombinácia Rak verzus Býk veští prajné "signály" na vytvorenie fungujúcej rodiny. 

Samozrejme, aj v kombinácii medzi "vodou" a "zemou" jestvujú nuansy, ktoré treba odsledovať a eliminovať. Rakovi prekáža na Býkovi tvrdohlavosť a tvrdošijnosť, robenie si vecí výsostne podľa seba, občasná dogmatickosť a zarytosť v myslení, prípadne aj pomalosť vo vážnych životných rozhodnutiach a verdiktoch. 

Naopak, Býkovi prekáža na intuitívnom znamení netrpezlivý duch, snaha mať všetko podľa seba a svojich princípov, prípadne aj citové manipulátorstvo, menlivosť nálad a vznetlivosť. 

Všetky negatívne "muchy", ktoré na sebe vzájomne badajú, sú však menné - a teda ovplyvniteľné. Ak sa naučia pracovať na vlastnom Ja - a eliminovať to, čo druhej strane prekáža, môžu spolu jestvovať v dlhoročnom, prípadne i celoživotnom zväzku. 

 

Zdroj obrázkov: pixabay