Vzťahová synastria - súlad medzi Rybami a Váhami

01.11.2017 12:14

 

Medzi znamením Rýb a Váh vládne magnetizujúca, doplňujúca, ale aj napäťová kompatibilita. Vzťah vodného a vzdušného znamenia zodiaku je otázky, nie však nepravdepodobný. V bežnom živote vznikajú spojivá medzi romantickými Rybami a diplomatickými Váhami zriedkavo. 
 
 
Rybám vládne element vody, ktorý dáva do vienka hĺbavosť, zmysel pre duchovno, obetavosť, romantické fluidum, ale aj skrývanie emócií, plávanie v oblakoch, prikrášľovanie si viacerých rovín pozemskosti či náladovosť. 
Váham vládne element vzduchu, ktorý prináša ustavičnú túžbu po novom poznaní, pomyselný vietor vo vlasoch, zmysel pre estetickosť a krásu, spravodlivého ducha, ale aj voľnomyšlienkarstvo či prahnutie po slobode.
Keď sa citovo "previažu" /čo sa stáva málokedy/, zvyčajne istý čas trvá, kým odštartujú hodnotný zväzok - vyhovujúci obom stranám. Obyčajne ich spoja vonkajšie okolnosti - niekto zo známych, pracovné aktivity, návšteva spoločenského podujatia. 
Váham sa na Rybách páči najmä zvláštne a tajomné fluidum. Imponuje im hĺbavosť, romantické vyžarovanie, ale aj stálosť a zmysel pre vytvorenie rodinných štruktúr. 
Naopak, Ryby sú na partnerovi očarené optimistickou osobnou vibráciou, tvorivou dušou, kreatívnymi a nevšednými nápadmi a citlivosťou. 
Ak sa dajú dokopy a začnú budovať pevnejší zväzok, časom si na "opozite" uvedomia aj muchy či slabé stránky. 
Váham prekáža na Rybách najmä náladovosť, za určitých okolností nepochopiteľné uvažovanie či nevšedná životná optika, ale aj pomyselné lietanie v oblakoch. Muži, ktorí sa narodili v znamení Váh, často bojujú s pocitom, že ich polovička nie je verná. Pravda je však taká, že vo väčšine prípadov ide o mylnú predstavu. 
Aj Ryby badajú na "opozite" viaceré charakterové nuansy - prekáža im slobodomyšlienkarstvo, bohémstvo, ale aj tajnostkárčenie. Myslia si, že ich polovička neprejavuje pravú podstatu svojho Ja. 
Zväzok medzi Váhami a Rybami nie je odkázaný na zánik - na vzájomnom spojive však treba intenzívne pracovať. Ideálne by bolo, ak by partnerov utužovali spoločné aktivity, napríklad umeleckého, estetického, prípadne aj duchovného alebo spirituálneho charakteru. Rada je jednoznačná - do "pozemskosti" treba ustavične vnášať tvorivého a kreatívneho ducha. Čím viac inovatívnych energií vznikne vo vzájomnej väzbe, tým viac iskier lásky sa prebudí. 
Krízovými momentmi vo vzťahu medzi Váhami a Rybami býva prehnané snívanie a fantazírovanie, čím uniká zmysel pre realitu, finančné trampoty - ústiace do sporov a hádok, ale aj žiarlivostné scény, prípadne ovplyvňovanie partnerstva alebo manželstva tretími osobami. Energia lásky upadne v tom momente, keď sa vytratí vibrácia vzájomnej príťažlivosti. 
 
Máte záujem o osobnú vzťahovú synastriu? Rád vám ju vypracujem - kliknite.