Vzťahová synastria - súlad medzi Váhami a Pannou

24.06.2017 08:02

 

Váham vládne element vzduchu, Panny sú zemským znamením. Medzi aspektmi vzduchu a zeme jestvujú magnetizujúce, ale neskôr neutrálne, ba až napäťové energie. 

 

Keď sa stretnú, druhou stranou sú nadšení. Vyhovujú si fyzicky aj duševne. Je to však aj preto, že v úvodnej etape rozvíjania zväzku neprejavujú pravú podstatu svojho Ja. Snažia sa "vykreslovať" v tom lepšom svetle. A aj prispôsobovať druhej strane. Časom sa však vzájomné vibrácie rozchádzajú. Najmä Panny začínajú na svojej polovičke hľadať chyby, nuansy a nedostatky. Dôvodom je, že zemské znamenie oplýva silnou kritickosťou - aj voči sebe samému, aj voči okoliu. To - pochopiteľne - Váham prekáža, pretože sa cítia utláčané a nepochopené. Panny zvyknú druhej strane vytýkať aj nerozhodnosť, životné balansovanie, neschopnosť zaujať striktný a fixný postoj, pomyselné lietanie v oblakoch, fantazírovanie či "rozháranosť" mysle. Naopak, Váham prekáža na polovičke kritický "duch", manipulátorské sklony, netrpezlivosť, emotívnosť a negativizmus. Pokiaľ sa v takomto vzťahu nebudú obidve strany snažiť o zmenu a "korekciu" vlastného Ja, je viac než pravdepodobné, že zväzok medzi zemskou Pannou a vzdušnými Váhami stroskotá. Šance, že ostanú bok po boku celý život, sú nepravdepodobné. 

 

Osobnú kompatibilitu si môžete dať určiť tu. 

 

 

Zdroj obrázkov: pixabay