Z ezoterickej kuchyne veštca Petra: Takýto bude rok 2018 pre Baranov

05.11.2017 08:29

 

*Rok 2018 v kocke
Nositelia ohnivého znamenia dostali v predošlom roku viaceré životné lekcie – a to v podobe veľkých zmien, korektúr, ale i zvratov a turbulencií. Tie mali jedného spoločného menovateľa – aby si Barani vstúpili do svedomia a popracovali na osobnostnom prerode. Jednoducho povedané – aby sa stali lepšími ľuďmi.
Tí Barani, ktorí zmenové momenty vnímali ako skúšky Univerza a na nich základe prešli silnou celostnou transformáciou, vstupujú v roku 2018 do mimoriadne harmonického obdobia. 
Nadchádzajúci rok je predovšetkým etapou hasenia ohňa. Barani budú pociťovať oveľa menej napätia, stresu, nervozity, preexponovaných emócií, ťaživých myšlienok. Ich hlava si vydýchne. Zľavia z tempa a uvedomia si, že musia väčšmi oddychovať. 
Na obzore je menej hádok, sporov a konfliktov. „Deti Marsu“ si uvedomia, že s pokojom v duši a srdci ide všetko ľahšie. 
Pred „ohnivákmi“ sa črtá bohatší spoločenský život. Nie je vylúčené, že útechu nájdu v kultúrnom či umeleckom vyžití. 
V neposlednom rade je nasledujúca etapa života obdobím nasávania nových poznatkov. Mnohí Barani zľavia zo svojho prehnaného racionalizmu či pragmatizmu a vrhnú sa na štúdium duchovných, spirituálnych alebo náboženských vied. 
 
 
*Citový život
Rok 2018 prináša vzťahový pokoj a mier. Spory – aj tie dlhodobé – upadnú do zabudnutia. 
To, čo môže mierne nahlodať jestvujúce zväzky, je takzvaný duch slobodnosti. Mnohí Barani sa začnú vo väčšej miere zdržiavať mimo domova. Praktizovať budú nové exteriérové koníčky, pritiahnu ich dobrodružstvá v podobe ciest a turistiky. Treba pritom dbať na to, aby partner dané zmeny nevnímal ako útek zo vzťahu. 
Osamelí „ohniváci“ budú obletovaní viacerými záujemcami alebo záujemkyňami, no pravdepodobne si v ich radoch nevyberú človeka na život. 
V rámci rodiny sa môže objaviť neželaná choroba, a tak sa Barani dostanú do pozície starostlivého a opatrujúceho jedinca. 
 
*Materiálna sféra
Pokojný a mierumilovný ráz nadobudne aj pracovná či kariérna oblasť. Pamätajte, že čím viac harmonických energií vnesiete do aktivít alebo projektov, tým mohutnejší úspech zožnete. 
Rada duchovnej ríše je jasná - na materiálnej báze sa vám zadarí len v takom prípade, ak nebudete tlačiť na pílu a vyvíjať prehnané emócie. 
S ľuďmi na pracovisku nesúťažte a nevytvárajte si zbytočných sokov. 
Ak treba, vzdelávajte sa – nové poznatky nevyjdú nazmar. 
V rámci práce sa nebráňte cestám a cestovaniu. 
Finančná situácia bude stabilná. 
 
 
*Zdravotná stránka
Rok 2018 je rokom zdravej životosprávy. Mnohí Barani si uvedomia, že základom vitality je kvalitná strava a adekvátny pohyb. 
Ustriehnite najmä priberanie, poruchy metabolizmu a celý pohybový aparát, najmä nohy. Vaším liečivým minerálom na celý nadchádzajúci rok je krištáľ – kameň celostnej transformácie.