Záhada zvaná LÁSKA. Všetko o KARMICKÝCH, DUCHOVNÝCH AJ OSVIETENÝCH VZŤAHOCH

11.02.2018 09:35

 

Prečo mi do života prichádzajú rovnakí chlapi – ktorí ma vždy len sklamú? Ako je možné, že iní ľudia vedú harmonické zväzky, a len ja sa ustavične topím v citovom bahne? Kto môže za to, že sa mi na ľúbostnej báze nedarí? Moje vlastné ja? Rodičia? A či osud alebo karma?

Stovky otázok,  ktoré si kladieme denno-denne. Keby sme urobili malú anketovú sondu medzi náhodne vybratými ľuďmi na ulici, pýtajúc sa ich, či ich srdce už dosiahlo celostné uspokojenie, výsostne kladných odpovedí by sme sa zrejme nedočkali. Niektorí by argumentovali dlhodobou samotou, a teda akýmsi milostným vákuom, iní nefunkčným zväzkom, z ktorého už dávno-pradávno vyprchala láska, no a časť z dopytovaných osôb by sa slovnou spŕškou pustila do kritiky svojej polovičky, používajúc pritom pestrú spleť vyčítavých formuliek – je to psí čumák, neverím mu, som preňho vzduch, uprednostňuje kamarátov, podvádza ma, emočne mi ubližuje.

 

Dá sa povedať, že láska – taká ospevovaná poetmi – je najkomplikovanejším „prvkom“ na planéte Zem. Na jednej strane krásna, nežná, jemnocitná – a to najmä v počiatkoch rozvíjania vzťahu, keď sa obe strany snažia zo svojho ja vymačkať maximum, aby polovičku presvedčili, že práve on či ona je tým pravým orechovým. Na strane druhej – žiadna pozemská „veličina“, schopná tak neskutočne ublížiť, zraniť či podraziť, nemá také mocné chápadlá ako láska. Prenáša hory, no zároveň môže zabíjať – veď už koľkokrát si pre sklamané či prepichnuté srdce vzal život citovo labilnejší jedinec.

Aký význam majú vzťahy, zväzky, spojivá, partnerstvá, manželstvá? Sú tu preto, aby sme si spríjemňovali pozemské bytie – len im v tom bránime tým, že si ich nevážime? Alebo práve naopak – človeku majú prinášať utrpenie, bolesť a súženie? A čo ak sa prostredníctvom vzťahov učíme, a tak zdokonaľujeme naše duše? Zrejme každá z týchto filozofických či rečníckych otázok ukrýva kus pravdy.

 

V každom prípade platí, že jestvuje viacero typov vzťahov, do ktorých môžeme vkĺznuť počas pozemského bytia. Rôzni psychológovia, myslitelia, duchovní kouči alebo ezoterici pracujú s rôznymi teóriami a deľbami. A pravdepodobne majú „recht“ všetci z nich – veď úplne presnú, fixnú a ortodoxnú metodiku v tomto smere určiť nemožno. Láska je taká mohutná, objemná, nevypočitateľná, záhadná a mysteriózna, že snaha vyprofilovať alebo vyšperkovať akékoľvek striktné normy by bola nezmyselnou subjektívnou fantazmagóriou.

O určité „škatuľkovanie“ sa predsa len pokúsme – a to na základe doterajších skúseností veštca a spirituálneho poradcu Petra, ktorý ľúbostné témy klientov rieši, takpovediac, na dennom poriadku. „Jestvujú rôzne typy či štruktúry zväzkov. Ja pracujem s teóriou štyroch vzťahových modelov. Prvým sú takzvané partnerstvá vratkové, v ktorých sa odžívajú staré osudové resty. Skrátka – ten, ktorému bolo v predošlých inkarnáciách ublížené, vracia citový úder tomu, kto ublížil. Do druhej skupiny patria spojivá lektorské, kde prebieha silné vzájomné učenie. Jeden je pomyselným pedagógom, druhý žiakom – a platí to aj naopak. Prvý aj druhý „vzťahový balíček“ má karmický charakter, čo znamená, že takýmito vzťahmi si príslušný človek musí prejsť – aby sa jeho „jánstvo“ zveľaďovalo a zdokonaľovalo. Vratkové aj lektorské zväzky trvajú väčšinou isté obdobie – potom idú do stratena. Ak v nich však obe strany pochopia to, čo pochopiť majú, zmenia svoje ja a naďalej k tomu druhého pociťujú čistú a neoblomnú lásku, karmické spojivo môžu premeniť na vzťah duchovný. Najvyššou formou „zväzkovosti“ je partnerstvo alebo manželstvo osvietené, v ktorom vládne celostný súlad, jednota a harmónia,“ osvetľuje celú situáciu Peter. Zároveň dodáva, že skúmanie vzťahov ako takých je mimoriadne zložitáalchýmia.

Utŕžil si citový buchnát? Dôvodom je vratkový vzťah

Katka z Horného Ponitria spoznala muža svojich snov v „dvadsaťtrojke“. Bola to láska na prvý pohľad. Po roku spoločného chodenia prišla na rad svadba. Potom prvé tehotenstvo, onedlho i druhé.  Všetko šlo ako po masle. Keď deti nastúpili do školy, Katka si všimla, že s jej manželom sa čosi deje – bol chladný, v práci sa zdržiaval čoraz častejšie, začal sa o seba väčšmi starať. Spočiatku sa presviedčala, že je to vec prirodzenej evolúcie vzťahu, no čoskoro zistila, že pravda je kdesi úplne inde. Na povrch vyplávalo, že má milenecký zväzok. A nešlo len o bezvýznamný flirt – čoskoro rodinu opustil a s čerstvou partnerkou si začal budovať nové hniezdočko. Katku to citovo zlomilo. Nikdy necítila takú obrovskú bolesť. V krízovej situácii jej pomohli vlastní rodičia i psychiatri. Z ľúbostného šoku sa síce spamätala, no – ako tvrdí – jedovatý šíp jej ostane v srdci zapichnutý do konca života.

Je evidentné, že Katka si s manželom odžila takzvaný vratkový vzťah. Dorovnal sa starý karmický rest – v predošlom živote ona zradila muža, teraz si garde vymenili. Osudová dlžoba sa „justične“ naplnila – aj keď to znie akokoľvek kruto.

„Vratkové spojivá bolia – niekedy až tak, že človeku ide puknúť srdce,“ prezrádza Peter. „Je však žiaduce vnímať takéto vzťahy v intenciách celostnej spravodlivosti – a nevracať sa k nim. Akákoľvek snaha jedného z partnerov zvrátiť daný stav – bez vôle toho druhého – prináša len zbytočné umáranie sa, a teda i ustrnutie v takzvaných stagnačných energiách života. Hovorí sa tomu mŕtva slučka, ktorá následne bráni v otvorení sa novému zväzku,“ dodáva spirituálny poradca.

Lektorské vzťahy slúžia na zdokonaľovanie duše

Do „balíčka“ karmických vzťahov patria aj zväzky lektorské, popretkávané silným vzájomným učením a vzdelávaním. Aj takéto spojivá prinášajú veľa utrpení a súžení. Človek prostredníctvom nich môže skúmať vlastné hlbiny – objavovať skryté blokády, škodlivé kódy, nevhodné charakterové črty, deštruktívne myšlienky alebo emočné balasty. Lektorské partnerstvá majú tendenciu opakovať sa – a to dovtedy, pokým človek nezmení svoje ja. Niektoré príklady „učiteľsko-žiackych“ vzťahov uvádza nasledujúca tabuľka.

 

Typ lektorského vzťahu

Čo sa v ňom má naučiť „žiak“?

Mária ustavične priťahuje ženatých chlapov – nech robí, čo robí, vždy jej do cesty príde zadaný muž.

U tejto ženy absentujte sebaláska. Nemá rada vlastné ja. Preto si v sebe uchováva kód, že si nezaslúži plnohodnotný vzťah. Jej karmickou úlohou je posilňovať prajné city voči sebe samej.  

Kvetka má po svojom boku agresora, tyrana a alkoholika. Zatiaľ nenašla silu opustiť ho.

Táto žena si v sebe nosí nenávisť voči vlastnému otcovi, ktorý kedysi ubližoval rodine. Kvetka mu musí celostne odpustiť. Muž – agresor, s ktorým žije, jej dáva permanentný signál, že vo svojich útrobách má emočne nespracovaného rodiča.

Ľubica magnetizuje mužov, ktorí sú detinskí a nesamostatní – takzvaní mamičkári. V podstate ju využívajú a sú od nej závislí.

Ľubica je prehnane empatická, obetavá, humánna, ľudská. Drieme v nej kód, že musí za každých okolností niekomu pomáhať – ťahať ho z brindy. Jej karmická úloha je jasná – dbať na vzťahovú reciprocitu, čiže aby vo zväzkoch rovnako dávala i brala.

Simona žije s partnerom, ktorý ju podvádza. Pred problémom si zatvára oči.

Táto žena žije v iluziórnom svete – skrátka, má na očiach klapky. Všetko si prikrášľuje. Dostáva sa tak do ustavičného boja so svojím múdrym ja – ktoré o nevere vie. Karmickou úlohou pre Simonu je, aby mala jasnú a číru životnú optiku, čiže aby na vzťahy hľadela cez prizmu pravdy.

Lucia jestvuje vo vzťahu-nevzťahu s mužom, ktorý je premenlivý. Raz ju chce, potom zasa nie. Z celej situácie je zúfalá – nevie, na čom vlastne je.

Pre Luciu je aktuálny zväzok jedným veľkým chaosom. Problém však tkvie v tom, že ona sama má v citových veciach bordel. V srdci si ešte nosí predošlý vzťah, od ktorého sa nevie odpútať. Súčasného muža vníma ako prechodovú zastávku. Karmický cieľ pre túto ženu je jasný – uzatvoriť predošlý zväzok a ujasniť si, čo vlastne na ľúbostnej báze chce a čo zasa nie.

Maroš priťahuje ženy – manipulátorky. Stráca pri nich vlastnú identitu.

Tento muž vyrastal v rodine, kde mala hlavné slovo matka. V podstate riadila všetko a všetkých. Často ponižovala a urážala druhých – podkopávala ich autoritu a autenticitu. V Marošovi tak vznikol odpor voči ženám – hnusí sa mu, keď sú „kráľovné“. Paradoxne, takéto osoby priťahuje, a to preto, aby v sebe eliminoval škodlivý emočný kód, ktorým je nenávisť voči mame. Skrátka, autoritatívne partnerky sú preňho signálom, že má popracovať na blokáde spojenej s rodičom.  

Zuzka je v takzvanom lektorskom vzťahu s vlastným ja – skrátka, už dlhé roky je sama. Nevie si nájsť adekvátnu polovičku.

Táto žena je príliš naročná – aj na samu seba, aj na okolie. Žije v nalinajkovaných štruktúrach. Všetko prehnane analyzuje. Má v sebe škodlivý kód, že akýkoľvek muž by jej zaužívané dogmy narušil a naštrbil. To preto je sama. Pochopiteľne, jej duši to nevyhovuje. Nabáda ju k tomu, aby zo seba sňala zväzujúce okovy a naučila sa len tak byť – splývať so životom. Ak zdolá túto karmickú úlohu, čiže duchovne pookreje, otvorí sa prítoku lásky.

 

V takzvaných lektorských vzťahoch sú učiteľmi i žiakmi obidve strany. To obe osoby majú čosi pochopiť – a tak zmeniť svoje ja. Často sa však stáva, že zmúdrie iba jeden z partnerov. To znamená, že duchovne narástol – a preto sa má posunúť ďalej. Odštartovať nové spojivo – zväzok, v ktorom sa už prekonaná a odžitá karmická úloha nezopakuje. Pochopiteľne, môžu sa v ňom objaviť nové lektorské výzvy, pobádajúce k ďalšej práci na sebe samom.

V prípade, že v rámci vzťahu „učiteľ-žiak“ duchovne pookrejú obe strany, ich partnerstvo alebo manželstvo sa ukončiť nemusí. Na základe prerodu „jánstva“ môžu karmický zväzok pretaviť na vzťah vyšší - duchovný. „Je to spojivo ošľahané vetrom. Nabité skúsenosťami a empíriou. Prešpikované silnou vôľou zmeniť vlastné ja – v prospech vzájomnej lásky,“ opisuje duchovný vzťah veštec Peter. Podľa neho môžu takéto spojivá pretrvávať celoživovne.

Osvietený vzťah – zväzok, po akom túži každý. Málokto ho však vybuduje

Osvietené zväzky majú aj iný prívlastok – dvojplamenné. Sú to vzťahy, kde obaja partneri oplývajú presvedčením, či dokonca nepochybnou vedomosťou o tom, že po svojom boku majú človeka, s ktorým komplexne rezonujú. Osvietené spojivá vznikajú prirodzenou evolúciou karmického alebo lektorského vzťahu. Skrátka, dvaja ľudia prekonajú všetky nástrahy osudu, života i vlastných ego-myslí – a čistá, číra a bezpodmienečná láska je pre nich kľúčom k spoločnému životu. Všetko v duchu zaužívanej teórie „pokým nás smrť nerozdelí“ (pravda je však taká, že energie osvietených zväzkov pretrvávajú aj po odbití pozemských hodín, pretože prekračujú akékoľvek hranice).

„Dvojplamenník“ môže vzniknúť aj náhle a spontánne – a to medzi ľuďmi, ktorí sa dosiaľ pozemsky nestretli. Týka sa to však duchovne vyspelých jedincov, ktorí si už čo-to odžili, pochopili, prijali a celostne spracovali.

A ako vyzerá v praxi osvietený vzťah? Je to spojivo dvoch vedomých bytostí, kde každá našla samu seba, vníma plnosť bytia vo vlastnom ja, a preto nemá pocit nedostatočnosti, keď je sama. Jednoducho povedané - prestáva potrebovať zväzok. Vzťah s polovičkou nie je založený na chcení, vlastnení a závislostiach. V takomto partnerstve vládne vše-prítomná a nezneužívaná sloboda. Obe strany vedia, že sú v správny čas na správnom mieste – po boku milujúcej osoby. Vedú množstvo dialógov, dopĺňajú sa, pomáhajú si, vážia si jeden druhého, dobíjajú sa pozitívnymi vibráciami, a to bez akýchkoľvek emocionálnych alebo myšlienkových hojdačiek.

 

Článok vyšiel v Rytme života 6. februára 2018. 

Zdroj obrázkov: pixabay

Článok nemožno reprodukovať ani šíriť ďalej bez predošlého súhlasu autora článku - veštca Petra.