Zázračná sila SLOVA. Prečítajte si, ako obyčajné slovo ovplyvňuje našu karmu

22.11.2017 13:10

 

Všetky slová, ktoré vypovieme, kreujú našu karmickú knihu. O čo ide? Je to akási mohutná kronika, viažuca sa ku každému jedincovi, ktorý príde na tento svet. Sú to vlastne zápisky duše alebo – v transcendentálnej reči povedané – Božie záznamy. Ak sa karmo-kniha napĺňa vypovedaným dobrom /a – pochopiteľne – prajnými skutkami/, naše osobné svetlo, dar od Najvyššieho, bujnie. Sme tak bližšie k Bohu – a to znamená, že do nášho bytia /pozemského aj duchovného/ prúdi viac celostného blahobytu. Naopak, ak je naša karmická kronika hataná zlorečením /a – samozrejme – aj temnými skutkami či hriechmi/, o nebeské svetlo prichádzame, a teda sa od Boha a jeho princípov vzďaľujeme. V praxi to prináša nešťastie a nezdar. Ten sa môže dotknúť tak našej osoby, ako aj rodinných príslušníkov, s ktorými sme spätí neviditeľnými nitkami. 
 
 
Nepekné alebo vulgárne slová nie sú darom od Boha – a teda nie sú človeku vlastné a prirodzené. Do pozemských štruktúr ich „vlievajú“ démonické entity, ktoré sú rady, keď sa v našom Ja prebúdzajú takzvané diabolské charakterové črty. Tým, že zlorečíme, „satanášov“ vyživujeme a posilňujeme. Vzápätí začínajú okupovať naše Ja – a to smeruje k tomu, že sa ponárame do pomyselnej temnoty, z ktorej sa východisko hľadá veľmi ťažko. Ríša "černoty", odkiaľ deštrukčné entity prichádzajú, zasadzuje človeku mnohé údery – nešťastia, psycho-diagnózy, závažnejšie choroby, úrazy, tragédie na rodinnej pôde.
 
Do balíčka ne-Božích komunikátov patria tieto verbálne prejavy:
- Nadávky rôzneho druhu.
- Vulgarizmy.
- Slová, ktorými všetko negujeme /neznášam, nemôžem, nedá sa, nejde to.../.
- Zámerné alebo nezámerné zlorečenie /takzvané z očí/.
- Ohováranie.
- Intrigy.
 
 
V ostatnom období sa často skloňuje pojem urieknutie. Kedy sa nazývalo aj z očí. Je to vlastne zaslanie ťaživej energie určitému človeku vypovedaným slovom. Príčiny bývajú rôzne – hádky, spory, konflikty, nenávisť, medziľudské súperenie, zášť alebo závisť. Urieknutie „zahusťuje“ auru človeka – i toho, na koho je vyslané, ale i toho, kto ho vyriekol. Pokým osoba, ktorá je obeťou zlorečenia, časom následky negatívnych vibrácií strasie zo svojho Ja /modlitbami, očisťovaním sa alebo prirodzenou evolúciou – nakoľko každé o očí pretrváva len isté obdobie/, človek, ktorý „úrek“ vytvoril /a teda privolal temné sily/, si tento počin nezmazateľne zapisuje do svojej karmickej kroniky. A tá – keďže v nej funguje bumerangový efekt – nám vyprodukované zlo dá poriadne „vyžrať“, a to v podobe následkov, ktoré sa sa stopercentne dostavia. 
 
Ak už temné slová vypoviete a uvedomujete si ich vážnosť a temné fluidum, je žiaduce, aby ste pristúpili k žiadaniu o odpustenie. Robte tak skrze svojho vnútorného anjela – poproste ho, aby pre vás u Boha vyžiadal odpustok. Zvestujte mu, že slová, ktoré vypadli z vašich úst, úprimne ľutujete a kajáte sa z nich. Vedzte však, že musí ísť o úprimnú a z hĺbky vášho Ja prýštiacu prosbu. Povrchné výzvy nebudú vyslyšané, prípadne ich nebeské pláne započujú len sčasti. A čo je najhlavnejšie – sľúbte pred sebou samým, že zlorečenie už nebudete praktizovať a stane sa pre vás veľkou neznámou. 
 
 
Osobitnou kapitolou v rámci zlorečenia sú intrigy, najmä na pracovisku. Síce sa v bežnej reči hovorí, že k intrigovaniu majú bližšie ženy, pravda je kdesi inde - aj muži si často púšťajú ústa na "špacír". Intrigánstvo je vlastne ohováranie človeka, ktorý v tej chvíli nie je prítomný. Najčastejšími obeťami "slovo-zrady" sú:
- ľudia, ktorí čímsi vynikajú alebo sú iní,
- jedinci, ktorí disponujú veľkou snaživosťou, pričom tí, ktorí intrigujú, im túto danosť závidia,
- osoby, ktoré sú lenivé a pasívne, pričom intrigáni majú pocit, že ohováraním ich dokážu "napraviť",
- samotní intrigáni - zlovestné slová, ktoré kedysi vypovedali, sa im v podobe jo-jo efektu vracajú späť. 
 
Pri medziľudských intrigách platí jednoduché pravidlo - nevstupovať do nich. Tým, že priložíte "polienko do ohňa" - napríklad i tak, že budete intrigánov počúvať, stávate sa súčasťou zlorečenia, a teda si znehodnocujete karmickú kroniku. Pamätajte, že keď intrigáni nebudú mať s kým klebetiť a debatiť, veľmi rýchlo ich pokušenia prejdú. 
 
 
A na záver zopár duchovných rád, zabezpečujúcich ochranu pred temnotou slova:
*Minerálne kamene, ktoré sa starajú o to, aby sme používali len Božie, teda čisté verbálne prejavy - tyrkys, akvamarín, chryzokol. 
*Minerálne kamene, ktoré zabezpečujú ochranu pred zlorečením a slovnými kliatbami - koral, turmalín, serafinit, labradorit, selenit, krištáľ. 
*Aromaterapia, ktorá harmonizuje reč - eukalyptus, borovica, jedľa, šalvia. 
*Farba, ktorá čistí verbálne prejavy - bledomodrá. 
*Archanjel zdravej komunikácie - Gabriel, strážca jasného bieleho svetla.