Zistite, či ste si s PARTNEROM SÚDENÍ. Pravdu odhalí ŽIVLOVÁ KOMPATIBILITA

22.09.2017 08:23

 

Láska – nekonečná téma, ktorú človek „lúska“ denno-denne. Tak veľmi po nej prahneme, no málokedy nachádzame skutočnú saturáciu duše aj tela. Je to zrejme preto, že viac-menej všetky vzťahy, ktoré prichádzajú do našich životov, majú karmický podtón – čiže sa skrze bolestí, utrpení, zrád, sklamaní či nesprávnych rozhodnutí učíme. Veď karma je tým najlepším lektorom a pedagógom.

Súladnosť alebo – naopak – disharmóniu medzi jednotlivými ľuďmi skúma takzvaná synastria. Stačí vedieť, aký živel prislúcha k vášmu znameniu a aký živel zasa k znameniu vašej polovičky. Tabuľka kompatibility vzápätí určí, či k sebe ladíte, alebo nie. A teda či je váš vzťah požehnaný, alebo – práve naopak – odsúdený na zánik.

 

 

Najskôr si v „živlovej tabuľke“ nájdite, aký element sa viaže k vášmu i partnerovmu znameniu.

Zemské znamenia:      Panna, Býk a Kozorožec

Vodné znamenia:        Rak, Škorpión a Ryby

Vzdušné znamenia:    Váhy, Vodnár a Blíženci

Ohnivé znamenia:       Lev, Baran a Strelec

 

 

A teraz odhaľte, či vaše Ja „pasuje“ k osobnosti polovičky.

*Zem verzus zem /obaja partneri narodení v znameniach Panny, Býka alebo Kozorožca/

Perspektíva fungovania vzťahu: 80 %

Plusy vzťahu:

-         Zväzok stojí na pevných pilieroch a partneri majú snahu vytvoriť fungujúce rodinné prostredie. 

-         „Spojivo“ je stabilné a obe strany k nemu pristupujú zodpovedne.

-         Vzťah je založený na emočných princípoch.

 

Mínusy vzťahu:

- Panna môže do vzťahu vnášať nedôverčivosť a životnú skepsu.

- Býk môže do vzťahu vnášať tvrdohlavosť, tvrdošijnosť, prípadne i majetníckosť.

- Kozorožec môže do vzťahu vnášať citové „vákuum“, a to vplyvom nevyjavovania skutočných emócií, prípadne aj nudu a pasívne vibrácie. 

 

 

*Voda verzus voda /obaja partneri narodení v znameniach Raka, Škorpióna alebo Rýb/

Perspektíva fungovania vzťahu: 80 %

Plusy vzťahu:

-         Partneri majú záujem vybudovať hlboký – takzvaný duchovný vzťah.

-         Zväčša sa zhodnú vo všetkých životných plánoch, cieľoch a métach.

-         Dokážu spolu kvalitne komunikovať /a to aj bez slov/.

 

Mínusy vzťahu:

- Rak môže do vzťahu vnášať majetníckosť a snahu mať všetko podľa seba.

- Škorpión môže do vzťahu vnášať nedôverčivosť a žiarlivostné energie.

- Ryby môžu do vzťahu vnášať „záhaľčivosť“, vplyvom ktorej partner netuší, na čom vlastne je.

 

 

*Vzduch verzus vzduch /obaja partneri narodení v znameniach Váh, Vodnára alebo Blížencov/

Perspektíva fungovania vzťahu: 80 %

Plusy vzťahu:

-         Fyzický aj duševný súlad a rovnaká „vlnová dĺžka“.

-         Obaja partneri sú zdravo komunikatívni a dokážu si vydiskutovať viac-menej všetky nuansy, ktoré sa medzi nimi zrodia.

-         Zväzok je aktívny a ani jeden z partnerov sa v ňom nikdy nenudí. Spája ich kvalitná erotika plná bohatej fantázie.

 

Mínusy vzťahu:

- Váhy môžu do vzťahu vnášať nerozhodnosť a životné balansovanie.

- Vodnári môžu do vzťahu vnášať tendencie k voľnomyšlienkarstvu /prípadne i k nevere/.

- Blíženci môžu do vzťahu vnášať nepokoj, napätie, prípadne aj materiálne starosti.

 

 

*Oheň verzus oheň /obaja partneri narodení v znameniach Leva, Barana alebo Strelca/

Perspektíva fungovania vzťahu: 80 %

Plusy vzťahu:

-         Obaja partneri majú jasné a striktné predstavy o spoločnom živote /a zväčša sa v nich zhodnú/.

-         Dokážu si navzájom odovzdávať komplimenty a lichôtky. V posteli im to funguje priam brilantne.

-         Zväzok má aktívny a temperamentný ráz, na základe čoho môžu partneri doviesť do zdarného konca všetky spoločné a dobre mienené túžby.

 

Mínusy vzťahu:

- Lev môže do vzťahu vnášať pýchu a egocentrizmus.

- Baran môže do vzťahu vnášať aroganciu a tvrdohlavosť.

- Strelec môže do vzťahu vnášať súťaživosť a duševný nepokoj.

 

 

*Zem verzus voda, resp. voda verzus zem /vzájomné partnerstvá medzi Pannou, Býkom a Kozorožcom na jednej strane a Rakom, Škorpiónom alebo Rybami na strane druhej/

Perspektíva fungovania vzťahu: 60 %

Plusy vzťahu:

-         Zväzok je naplnený vzájomnou vnímavosťou a empatiou.

-         Partneri majú zväčša rovnakú citovú túžbu – vybudovať hodnotný a na pevných pilieroch stojaci vzťah.

-         Pokým zemské znamenia vnášajú do partnerstiev pevné štruktúry a poriadok, vodné znamenia ich napĺňajú duchovnosťou a „hĺbkou“.

 

Mínusy vzťahu:

- Menlivosť nálad a povahy vodných znamení, prípadne ich emotívne črty /výbušnosť, netrpezlivosť, explozívnosť/.

- Pomyselné lietanie v oblakoch na strane „vody“.

- Prehnaná orientácia na materiálnu sféru u zemských znamení. 

- Uzatváranie emócií na strane „zeme“.

 

 

*Zem verzus vzduch, resp. vzduch verzus zem /vzájomné partnerstvá medzi Pannou, Býkom a Kozorožcom na jednej strane a Váhami, Vodnárom alebo Blížencami na strane druhej/

Perspektíva fungovania vzťahu: 30 %

Plusy vzťahu:

-         Vedenie dialógov a všetkom možnom aj nemožnom, a teda relatívne kvalitná komunikácia.

-         Vzájomná rozdielnosť, pričom i jeden, i druhý si môže od svojho „opozita“ vziať to, čo nemá /vzdušné znamenia sa majú od „zeme“ učiť pevnosti, stabilite a zodpovednosti; zemské znamenia majú od „vzduchu“ prebrať ľahkosť bytia/.

-         Partneri sa môžu nabíjať múzou a jeden v druhom posilňovať tvorivého ducha. 

 

Mínusy vzťahu:

- Kombinácia „zeme“ a „vzduchu“ prináša najmä veľa napätia /pretože ani jeden z partnerov nevie precítiť a pochopiť myšlienky či počínanie polovičky/.

- Vzdušné znamenia cítia vo zväzku so „zemou“ zošnurovanosť a skostnatenosť, prípadne aj nudu.

- Zemským znameniam prekáža, že „vzduch“ nevedia pevne uchopiť – stále im kamsi uniká. Navyše, vzdušné znamenia mávajú tendencie k nevere, čo „zem“ nedokáže prehltnúť.

 

 

*Zem verzus oheň, resp. oheň verzus zem /vzájomné partnerstvá medzi Pannou, Býkom a Kozorožcom na jednej strane a Levom, Baranom a Strelcom na strane druhej/

Perspektíva fungovania vzťahu: 40 %

Plusy vzťahu:

-         Spoločnými silami vedia „vyprodukovať“ kvalitné myšlienky a uskutočniť dobré rozhodnutia, ktoré im vylepšia život /musia však chcieť/.

-         „Oheň“ prináša do vzájomného zväzku hnaciu silu, energiu a vervu /vzťah neostane stáť na takzvanom mŕtvom bode/.

-         Zemské znamenia vnášajú do partnerstva či manželstva poriadkumilovnosť a rodinnú stabilitu.

 

Mínusy vzťahu:

- „Spojnice“ medzi zemskými a ohnivými znameniami zväčša trvajú len istý čas – kým plamene, prislúchajúce k elementu ohňa, nevypália zem, alebo – naopak – kým ťažká a „hustá“ zemina nezavalí a neuhasí oheň.

- Zemské znamenia neznášajú na svojom „opozite“ nevypočitateľnosť, explozívnosť, prípadne aj snahu byť stredobodom pozornosti.

- Ohnivé znamenia neznesú na „zemi“ konzervatívnosť a „štruktúrovanosť“ života /všetko musí mať jasný a presný scenár/. V prípade, že „oheň“ a „zem“ vstúpia do konfliktov, nedokážu ich riešiť k spokojnosti oboch strán.

 

 

*Voda verzus vzduch, resp. vzduch verzus voda /vzájomné partnerstvá medzi Rakom, Škorpiónom a Rybami na jednej strane a Váhami, Vodnárom alebo Blížencami na strane druhej/

Perspektíva fungovania vzťahu: 30 %

Plusy vzťahu:

-         I vodné, i vzdušné znamenia sú citlivé, emotívne, prípadne aj duchovné /a preto jestvuje predpoklad, že si vo vzťahu nájdu spoločné záľuby alebo témy/.

-         „Voda“ i „vzduch“ majú bohatú sexuálnu fantáziu, a preto môže byť ich „spojivo“ založené na kvalitnej intimite /samozrejme, tá na bezproblémové fungovanie vzťahu nestačí/.

-         Vodné znamenia pôsobia na „vzduch“ tajomne a mysticky – a to ho dráždi. Vodným znameniam sa na vzdušnom „opozite“ páči nevšedná a vynachádzavá povaha.

 

Mínusy vzťahu:

- „Spojky“ medzi „vodou“ a „vzduchom“ sú väčšinou na určité obdobie života – a potom sa končia.

- Vzdušným znameniam prekáža na polovičke menlivosť nálad, nestálosť v životnej optike a nevypočitateľnosť.

- Vodné znamenia nedokážu na svojom „opozite“ prehryznúť ustavičné úteky zo vzťahu, ľahkovážnosť, prípadne aj tendencie k intímnym nerestiam mimo zväzku.

 

 

*Voda verzus oheň, resp. oheň verzus voda /vzájomné partnerstvá medzi Rakom, Škorpiónom a Rybami na jednej strane a Levom, Baranom alebo Strelcom na strane druhej/

Perspektíva fungovania vzťahu: 30 %

Plusy vzťahu:

-         Ide o najkarmickejšie väzby, čo znamená, že medzi „vodou“ a „ohňom“ jestvujú silné osudové „nitky“ /duchovné spojnice z minulých životov/. Navzájom si majú odžiť isté karmické resty, dlžoby alebo nánosy /a teda vygumovať staré osudové usadeniny/.

-         Sú takí odlišní, že ich to priam magnetizuje. Kdesi vnútri cítia, že od druhej strany sa môžu veľa naučiť.

-         „Vode“ sa na „ohni“ páči životná sila a „ochranná ruka“, vďaka ktorej sa cíti bezpečne. Naopak, ohnivé znamenia oceňujú na polovičke zvláštne a tajomné osobnostné fluidum, ktoré ich neskutočne, priam magicky priťahuje.

 

Mínusy vzťahu:

-         Zväzky medzi ohnivými a vodnými znameniami si vyžadujú neskutočné množstvo kompromisov a prispôsobovania sa.

-         Obe strany si musia uvedomiť svoje „muchy“ a popracovať na nich – výhodou je, že im polovička odovzdáva silné impulzy, vďaka ktorým dokážu slabé stránky svojho Ja uzrieť vo svetle neskreslenej pravdy. 

-         „Vode“ prekáža na „ohni“ tvrdohlavosť a zarytosť, niekedy aj vzťahový chlad, prípadne príliš dominantné, až agresívne správanie. Naopak, „ohni“ sa na „vode“ nepáči precitlivenosť, kutie vlastných životných scenárov /ktoré nemusia prameniť z reálneho stavu/, prípadne aj rozpoltená osobnosť /vodné znamenia sú chvíľami ako anjeli, no chvíľami ako čerti/.

 

 

*Vzduch verzus oheň, resp. oheň verzus vzduch /vzájomné partnerstvá medzi Váhami, Vodnárom a Blížencami na jednej strane a Levom, Baranom alebo Strelcom na strane druhej/

Perspektíva fungovania vzťahu: 40 %

Plusy vzťahu:

-         Obe strany prinášajú do zväzku hnací motor a masu ideí, ktoré dokážu vzťah ozvláštniť a vyšperkovať.

-         Vo vzťahoch medzi „vzduchom“ a „ohňom“ zväčša nechýba optimistický a radostný duch, veľa smiechu, prípadne aj kvalitná spoločenskosť.

-         Ohnivé znamenia oceňujú na vzdušnom „opozite“ vynachádzavosť a chrlenie nevšedných nápadov. Naopak, „vzduchu“ sa „ohni“ páči neoblomná životná sila a snaha napredovať.

 

Mínusy vzťahu:

-         Partneri v takomto vzťahu často orientujú pozornosť do mnohých sfér a tém naraz, pričom úspešne nedokončia ani jednu z nich. Vo zväzku vládnu až príliš aktívne a preexponované energie, pre ktoré sa môže stať, že tak rýchlo, ako „spojivo“ medzi ohnivým a vzdušným znamením odštartovalo, aj pominie.

-         Zväzok môže stroskotať na „pálivých“ a zraňujúcich charakterových črtách ohnivých znamení.

-         Partnerstvo alebo manželstvo medzi „ohňom“ a „vzduchom“ v mnohých prípadoch narúša citové a intímne voľnomyšlienkarstvo „vzduchu“, v dôsledku čoho sa u ohnivého partnera rodí silná žiarlivosť, prípadne aj agresívne správanie.

 

 

Ak chcete vedieť, aké perspektívy má váš osobný zväzok, objednať si môžete balíček Kompatibilita a budúcnosť vzťahu. 

 

Zdroj obrázkov: pixabay